Ingi Rúnar Jónsson

2024

Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson . Laugardalsá 2023. Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2024-12. Haf- og vatnarannsóknir. 2024;12:30.

2023

Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Vatnakerfi Blöndu 2022. Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur HV2023-34. Haf- og vatnarannsóknir. 2023.
Sigurður Óskar Helgason , Fjóla Rut Svavarsdóttir , Leó Alexander Guðmundsson , Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson , Guðni Guðbergsson . Samantekt vöktunar vegna áhrifa sjókvíaeldis á íslenska laxastofna 2022. HV2023-31. Haf- og vatnarannsóknir. 2023.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Laxfiskar sem gæðaþáttur við ástandsflokkun ferskvatns á Íslandi HV2023-19. Haf- og vatnarannsóknir. 2023.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson . Laugardalsá 2022 Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV2023-15. 2023.

2022

Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Vatnakerfi Blöndu 2021 – Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2022-37. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson . Laugardalsá 2021. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2022-24. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Fjóla Rut Svavarsdóttir , Leó Alexander Guðmundsson , Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson , Guðni Guðbergsson , Ragnar Jóhannsson , Hlynur Bárðarson . Samantekt vöktunar vegna áhrifa sjókvíaeldis á íslenska laxastofna 2021. HV 2022-18. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2021. HV 2022-12. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Gljúfurá í Húnavatnssýslu 2018-2021. HV 2022-10. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.

2021

Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2020. HV 2021-54. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Fjóla Rut Svavarsdóttir , Leó Alexander Guðmundsson , Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson , Guðni Guðbergsson , Ragnar Jóhannsson , Hlynur Bárðarson . Samantekt vöktunar vegna áhrifa sjókvíaeldis á íslenska laxastofna 2020. HV 2021-39. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2020. HV 2021-32. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vatnakerfi Blöndu 2020 – Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2021-23. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson . Laugardalsá 2020. Seiðarannsóknir, stangaveiði, göngufiskur og botngerðarmat. HV 2021-13. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.

2020

Jón S. Ólafsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Iris Hansen , Eydís Salome Eiríksdóttir , Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Óskar Helgason , Eydís Njarðardóttir . Lífríki tjarna við Straumsvík, á áhrifasvæði fyrirhugaðrar breikkunar Reykjanesbrautar. HV 2020-52. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Ingi Rúnar Jónsson , Jón S. Ólafsson , Sigurður Már Einarsson . Vatnalífsrannsóknir vegna fyrirhugaðra vatnsaflsvirkjana á Vestfjörðum, sem lagðar hafa verið fram til umfjöllunar í fjórða áfanga Rammaáætlunar. HV 2020-51. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vatnakerfi Blöndu 2019 - Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2020-35. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2019. HV 2020-34. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson . Laugardalsá 2019. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2020-22. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.

2019

Eydís Salome Eiríksdóttir , Agnes Eydal , Ingi Rúnar Jónsson . Tillaga að gerðaskiptingu árósa og sjávarlóna á Íslandi. Kv 2019-04. 2019.
Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2018. HV 2019-58. Haf- og vatnarannsóknir. 2019.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2018. HV 2019-54. 2019.
Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 2018 - Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2019-33. 2019.
Jón S. Ólafsson , Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson , Eydís Salome Eiríksdóttir . Lífríki Hófsár og vatna á vestanverðu Glámuhálendi. Rannsókn unnin vegna fyrirhugaðrar stækkunar Mjólkárvirkjunar í Ísafjarðarbæ. HV 2019-24. 2019.
Sigurður Óskar Helgason , Iris Hansen , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Salome Eiríksdóttir . Vatnaflóki (Didymosphenia geminata) í Dalsá og Fossá í Hrunamannahreppi 2016. HV 2019-15. 2019.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Mat á botngerð Blöndu og Svartár, m.t.t. uppeldisskilyrða fyrir laxaseiði. HV 2019-10. 2019.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vöktunarrannsóknir í Laugardalsá við Ísafjarðardjúp. HV2019-04. 2019.

2018

Sigurður Már Einarsson , Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson , Jóhannes Guðbrandsson . Deep-diving of Atlantic salmon (Salmo salar) during their marine feeding migrations. Environmental Biology of Fishes. 2018;101 (12):1707-1715. https://doi.org/10.1007/s10641-018-0817-0
Leó Alexander Guðmundsson , Hlynur Bárðarson , Jón S. Ólafsson , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jóhannes Guðbrandsson , Sigurður Már Einarsson . Skyldleiki laxastofna í ám á Austfjörðum við aðra laxastofna á Íslandi. KVER 2018-4. 2018.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Gljúfurá í Húnavatnssýslu 2016 og 2017 ‐ Seiðarannsóknir, greining á veiðitölum, talningar á göngufiski og umhverfisþættir. HV 2018-39. 2018.
Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir , Sigurður Óskar Helgason . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2017 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2017. HV 2018-23. 2018.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Vatnakerfi Blöndu 2017 Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2018-15. 2018.
Friðþjófur Árnason , Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson . Farleiðir gönguseiða laxa á ósasvæði Elliðaáa – áfangaskýrsla 2017. HV 2018-13. 2018.

2017

Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Vatnakerfi Blöndu 2016. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2017-037. 2017.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2016. HV 2017-034. 2017.
Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2016 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2016. HV 2017-025. 2017.
Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jónína Herdís Ólafsdóttir. Rannsóknir á fiskstofnum á vatnasvæði Fljótaár árin 2015 og 2016. HV 2017-024. 2017.
Ingi Rúnar Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jónína Herdís Ólafsdóttir, Iris Hansen . Rannsóknir á hryggleysingjum á fjörusteinum í Lagarfljóti 2014. HV 2017-016. 2017.
Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Athugun á fiskistofnum í ám og lækjum á Víðidalstunguheiði árið 2016. HV 2017-015. 2017.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson , Jónína Herdís Ólafsdóttir. Vöktun á stofnum lax og bleikju í Langadalsá við Ísafjarðardjúp árið 2016 / Monitoring of salmon and charr fish stocks in Langadalsá in Ísafjarðardjúp in 2016. HV 2017-002. 2017.
Nadja Ognjanova-Rumenova, Ingi Rúnar Jónsson , Vaiva Cypaite, Jón S. Ólafsson , David C. Finger, Teodora A. Trichkova. Valve Ultrastructure of Didymosphenia geminate (Lyngbye) M. Schmidt: An invasive Diatom Species in the Running Waters of Iceland. Acta Zoologica Bulgarica Supplementum. 2017;9:21-28.

2016

Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson , Eydís Njarðardóttir . Mat á botngerð Svalbarðsár og hliðaráa hennar. HV 2016-002. 2016.
Sigurður Guðjónsson, Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson , Jóhannes Guðbrandsson . Marine feeding areas and vertical movements of Atlantic salmon (Salmo salar) as inferred from recoveries of data storage tags. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2016;72 (7):1087-1098. https://doi.org/10.1139/cjfas-2014-0562
Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Seiðaástand og veiði í Vatnsdalsá árið 2015. 2016.
Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Benóný Jónsson , Eydís Salome Eiríksdóttir , Eydís Njarðardóttir , Friðþjófur Árnason , Guðni Guðbergsson , Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Iris Hansen , Jóhannes Guðbrandsson , Jón S. Ólafsson , Jónína Herdís Ólafsdóttir, Leó Alexander Guðmundsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Sandra Magdalena Granquist , Sigurður Guðjónsson, Sigurður Már Einarsson , Sigurður Óskar Helgason , Þórólfur Antonsson. Veiðmálastofnun. Starfsemi og framtíðarsýn. 2016.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á NA-landi 2015. 2016.
Ingi Rúnar Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Vatnakerfi Blöndu 2015. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. 2016.

2015

Guðni Guðbergsson , Ingi Rúnar Jónsson . Gljúfurá í Húnavatnssýslu 2014. Seiðarannsóknir, greining á veiðitölum, talning á göngufiski og umhverfisþættir. 2015.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Fiskirannsóknir á vatnasvæði Lagarfljóts og Gilsár 2014. 2015.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson , Ásta Kristín Guðmundsdóttir . Langadalsá 2014. Stangaveiði, hrygning og seiðarannsóknir. 2015.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á NA-landi. 2015.
Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 2014. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskar. 2015.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vöktun á fiskistofnum Langadalsár 2015. 2015.

2014

Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Búsvæðamat á vatnasvæði Langadalsár við Djúp 2013. 2014.
Þórólfur Antonsson, Leó Alexander Guðmundsson , Ingi Rúnar Jónsson , Guðmunda Björg Þórðardóttir . Mat á vistfræðilegu ástandi vatnshlota: Laxfiskar í straumvötnum. 2014.
Gunnar Steinn Jónsson, Iris Hansen , Halla Margrét Jóhannesdóttir, Ingi Rúnar Jónsson . Mat á vistfræðilegu ástandi vatnshlota: Vatnagróður. 2014.
Halla Margrét Jóhannesdóttir, Ingi Rúnar Jónsson . Viðmiðunarvatnshlot fyrir straumvötn. 2014.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskigengd um teljara í Gljúfurá í Húnavatnssýslu sumarið 2013. 2014.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Fiskigöngur og seiðarannsóknir í Grenlæk árin 2011 og 2013. 2014.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Laxastofn Langadalsár 1950-2013. Veiði, hrygning og nýliðun. 2014.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2013. 2014.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vesturdalsá 2013. Gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2014.
Ingi Rúnar Jónsson , Kristinn Ólafur Kristinsson. Vatnakerfi Blöndu 2013. Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. 2014.

2013

Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason , Guðni Guðbergsson . Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts, Jökulsár á Dal, Fögruhlíðarár og Gilsár 2011 og 2012. 2013.
Ingi Rúnar Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Rannsóknir á Langá og Fossá í Engidal við Skutulsfjörð 2013. 2013.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2012. 2013.
Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 2012. Göngufiskur og veiði. 2013.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vesturdalsá 2012 - gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2013.

2012

Benóný Jónsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Göngur merktra laxfiska í Lagarfljóti 2010-2012. 2012.
Ingi Rúnar Jónsson . Mæling á vatnshita Blöndu í Blöndudal og Rugludalsá 2009-2011. 2012.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2011. 2012.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vesturdalsá 2011 - gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2012.
Benóný Jónsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Göngur merktra laxfiska í Lagarfljóti árin 2010-2012. 2012.

2011

Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Tungufljóti í Biskupstungum sumarið 2010. 2011.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Gljúfurá í Húnavatnssýslu sumarið 2010. 2011.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Fiskrannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts, Jökulsár á Dal, Fögruhlíðarár og Gilsár 2010. 2011.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2010. 2011.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts, Jökulsár á Dal, Fögruhlíðarár og Gilsár 2010. 2011.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vesturdalsá 2010.Gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2011.
Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 2010. Göngufiskur og veiði. 2011.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Gljúfurá í Húnavatnssýslu sumarið 2010. 2011.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Tungufljóti í Biskupstungum sumarið 2010. 2011.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 2010. Seiðabúskapur. 2011.
Ingi Rúnar Jónsson . Mælingar á vatnshita Blöndu í Blöndudal og Rugludalsá 2009-2011. 2011.
Benóný Jónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á göngum laxfiska í Lagarfljóti 2011. Talningar í Lagarfossi og far útvarpsmerktra fiska.. 2011.

2010

Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á laxfiskum í Gljúfurá í Borgarfirði 2009. 2010.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd laxfiska um teljara í fiskveginum við Skuggafoss og Sveðjufoss í Langá árið 2009. 2010.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Gljúfurá í Húnavatnssýslu sumarið 2009. 2010.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 2008 og 2009. Göngufiskur og veiði. 2010.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Sunnudalsá 2009. Seiðabúskapur, veiði og fisktalning. 2010.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2009. 2010.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vesturdalsá 2009. Gönguseiði, endurheimtur talningar og seiðabúskapur. 2010.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Búsvæðamat fyrir bleikju og urriða í Vatnsdalsá, Húnavatnssýslu. 2010.

2009

Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd laxfiska um teljara í fiskveginum við Glanna í Norðurá í Borgarfirði 2009. 2009.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson . Bleikjurannsóknir í vatnakerfi Hvítár í Borgarfirði. 2009.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2008. 2009.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Gljúfurá í Húnavatnssýslu sumarið 2008. 2009.
Sigurður Már Einarsson , Halla Kjartansdóttir, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á laxastofni Langár á Mýrum árið 2008. 2009.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Tungufljóti í Biskupstungum sumarið 2008. 2009.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vesturdalsá 2008. Gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2009.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Talning laxfiska í Svínafossá á Skógarströnd 2009. 2009.
Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Bergmálsmælingar á murtu í Þingvallavatni haustið 2008. 2009.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Talning laxfiska í Hítará á Mýrum 2009. 2009.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Blanda í Blöndugili. Fiskstofnar eftir virkjun Blöndu. 2009.

2008

Sigurður Már Einarsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Seiðabúskapur, laxahrygning og laxveiði á vatnasvæði Flekkudalsár á Fellsströnd árið 2007. 2008.
Sigurður Már Einarsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Laxá í Hvammssveit. Laxarannsóknir 2007. 2008.
Sigurður Már Einarsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Seiðaástand og laxveiði í Fáskrúð 2007. 2008.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vesturdalsá 2007. Gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2008.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson . Lambeyrarkvísl 2007. 2008.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Búsvæðamat fyrir lax í Vatnsdalsá, Húnavatnssýslu. 2008.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Kambsfossi í Austurá í Miðfirði 2008. 2008.

2007

Ingi Rúnar Jónsson , Þórólfur Antonsson. Far og gönguhegðun sjóbleikju úr Vesturdalsá 2006. 2007.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2006. 2007.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vesturdalsá 2006. Gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2007.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 2006. Göngufiskur og veiði. 2007.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2007. 2007.

2006

Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2005. 2006.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vesturdalsá 2005. Gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2006.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 2005. 2006.
Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts, Jökulsár á Dal, Fögruhlíðarár og Gilsár 2006. Áfangaskýrsla 2. 2006.

2005

Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu. Göngufiskur og veiði. Seiðabúskapur. 2005.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vesturdalsá 2004. Gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2005.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Kambsfossi í Austurá í Miðfirði 2004. The upstream migration of salmon through the Austurá counter in Kambsfoss in 2004. 2005.
Ingi Rúnar Jónsson . Uppruni fiska sem bárust Veiðimálastofnun til skoðunar árið 2004. 2005.
Ingi Rúnar Jónsson , Þórólfur Antonsson. Rannsóknir á sjóbleikju úr Vesturdalsá með rafeindamerkjum, sumarið 2005. Ársskýrsla. 2005.
Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts, Jökulsár á Dal, Fögruhlíðarár og Gilsár 2005. Áfangaskýrsla 1. 2005.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Seiðarannsóknir í Öxará, Ölfusvatnsá, Villingavatnsá og Efra-Sogi ásamt urriðarannsóknum í Þingvallavatni árið 2005. 2005.

2004

Magnús Jóhannsson , Ingi Rúnar Jónsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Vatnsár og Kerlingardalsár árið 2004. 2004.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Kambfossi í Austurá í Miðfirði 2003. 2004.
Ingi Rúnar Jónsson , Þórólfur Antonsson. Laxar af eldisuppruna endurheimtir á Austurlandi sumarið 2003. 2004.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Hofsár 2003. 2004.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á seiðabúskap Sunnudalsár 2003. 2004.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vesturdalsá 2003. Gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2004.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Mat á búsvæðum laxaseiða í vatnakerfi Blöndu Austur Húnavantssýslu. 2004.
Magnús Jóhannsson , Ingi Rúnar Jónsson , Benóný Jónsson . Seiðarannsóknir í Öxará, Ölfusvatnsá, Villingavatnsá og Efra-Sogi ásamt urriðarannsóknum í Þingvallavatni árið 2004. 2004.
Magnús Jóhannsson , Ingi Rúnar Jónsson , Benóný Jónsson . Fish researches in Vatnsá and Kerlingardalsá watershed in year 2004. 2004.

2003

Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Glanna í Norðurá 2003. The upstream migration of salmon through the Glanni fish counter in Nordurá in 2003. 2003.
Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Rannsóknir á bleikjustofnum Þingvallavatns 2002. 2003.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Glanna í Norðurá 2002. The upstream migration of salmon through the Glanni fish counter in Nordurá in 2002. 2003.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Eyrarfossi í Laxá í Leirársveit 2002. The upstream migration of salmon through the Eyrarfoss fish counter in Laxá Leirársveit in 2002. 2003.
Þórólfur Antonsson, Jorge H. Fernández, Ingi Rúnar Jónsson . Fiskistofnar áa á Miðausturlandi. 2003.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Sveðjufossi í Langá á Mýrum 2003. The upstream migration of salmon through the Langá fish counter in Svedjufoss in 2003. 2003.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Eyrarfossi í Laxá í Leirársveit 2003. The upstream migration of salmon through the Eyrarfoss fish counter in Laxá Leirársveit in 2003. 2003.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Laxveiði, göngur og seiðabúskapur í Krossá á Skarðsströnd árið 2002. 2003.

2002

Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Sveðjufossi í Langá á Mýrum 2002. The upstream migration of salmon through the Langá fish counter in Svedjufoss in 2002. 2002.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 2001. Göngufiskur og veiði. 2002.
Ingi Rúnar Jónsson , Hilmar J. Malmquist. Rannsóknir á Þríhyrningsvatni 1998. 2002.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson , Þórólfur Antonsson, Jóhannes Sturlaugsson. Rannsóknir á farleiðum og gönguatferli laxfiska á ósasvæði Elliðaánna 2001 og 2002. 2002.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Kambsfossi í Austurá í Miðfirði 2002. The upstream migration of salmon through the Austurá fish counter in Kambsfoss in 2002. 2002.
Sigurður Már Einarsson , Björn Theódórsson, Ingi Rúnar Jónsson . Laxá í Leirársveit 2001. Laxagöngur, veiði, seiðabúskapur og fiskrækt. 2002.

2001

Björn Theódórsson, Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Langá á Mýrum árið 2001. 2001.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á lífríki Dalsár og Tungudalsár í Fáskrúðsfirði. 2001.
Sigurður Már Einarsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknirá laxfiskum á vatnasvæði Laxár í Leirársveit árið 2000. 2001.
Sigurður Már Einarsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Laxarannsóknir í Langá árið 2000. 2001.

2000

Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 2000. Seiðabúskapur og hitamælingar. 2000.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 2000. 2000.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Fiskrannsóknir á vatnasviði Jökulsár á Fjöllum sumarið 2000. 2000.

1999

Guðni Guðbergsson , Ingi Rúnar Jónsson . Gilsfjörður 1999. Ástand stofna laxfiska í Gilsfirði, og ánum sem í hann renna, eftir þverun fjarðarins. 1999.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 1999. Seiðabúskapur og hitamælingar. 1999.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 1999. 1999.

1998

Gunnar Steinn Jónsson, Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson . Rannsókn á útbreiðslu kísilþörungsins vatnaflóka (Didymosphenia geminata) í ám á Íslandi 1997. 1998.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 1997. Göngufiskur og veiði. 1998.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakefi Blöndu 1998. Göngufiskur og veiði. 1998.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 1998. Seiðabúskapur og hitamælingar. 1998.
Guðni Guðbergsson , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiski og smádýralífi á vatnasviði Lagarfljóts 1998. 1998.
Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Fiskirannsóknir í þverám Jökulár á Dal ofan Brúar 1998. 1998.

1997

Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 1996. Seiðabúskapur og hitamælingar. 1997.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Rannsóknir á Norðfjarðará 1996. 1997.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Rannsóknir á fiskstofnum Svalbarðsár 1996. 1997.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakefi Blöndu 1996. Göngufiskur og veiði. 1997.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Fiskrannsóknir í Jökulsá á Dal (Brú) og þverám hennar í Jökuldal 1997. 1997.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 1997. Seiðabúskapur og hitamælingar. 1997.
Jóhannes Sturlaugsson, Ingi Rúnar Jónsson , Tumi Tómasson . Mælimerkingar á bleikju: Gönguhegðun í sjó og ferskvatni. 1997.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Uppeldisskilyrði fyrir laxfiska í vatnakerfi Selfljóts. Greinargerð. 1997.

1996

Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 1995. Göngufiskur og veiði. 1996.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson, Jón Örn Pálsson. Rannsóknir á sjóbleikju í Svarfaðardalsá 1992 til 1995. 1996.
Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Gilsfjörður 1996. Rannsóknir á laxfiskum í Gilsfirði og ánum sem í hann renna. 1996.

1995

Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Gilsfjörður 1995. Rannsóknir á laxfiskum í Gilsfirði og ánum sem í hann renna. Áfangaskýrsla. 1995.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Skoðun á fossum í Öxnadalsá. Álitsgerð. 1995.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Jökulsá á Fjöllum, Jökulsá á Dal (Brú), Lagarfljót og ár sem falla til Berufjarðar, Hamarsfjarðar og Álftafjarðar. Samantekt um fiskstofna. 1995.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 1994. Seiðabúskapur og hitamælingar neðan miðlunarlóns. 1995.
Sigurður Guðjónsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 1994. Göngufiskur og veiði. 1995.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 1995. Seiðabúskapur og hitamælingar. 1995.

1993

Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Rannsóknir á sjóbleikju í Álftafirði, Hamarsfirði og Berufirði. 1993.

1990

Árni Helgason, Ingi Rúnar Jónsson , Vigfús Jóhannsson. Áhrif finnstim í fóðri á vöxt og seltuþol laxaseiða. 1990.

1970

Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Vatnakerfi Blöndu 2007. Göngufiskur og veiði. 1970.
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?