Ingi Rúnar Jónsson

2020

Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vatnakerfi Blöndu 2019 - Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2020-35. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2019. HV 2020-34. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson . Laugardalsá 2019. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2020-22. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.

2019

Eydís Salome Eiríksdóttir , Agnes Eydal , Ingi Rúnar Jónsson . Tillaga að gerðaskiptingu árósa og sjávarlóna á Íslandi. Kv 2019-04. 2019.
Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2018. HV 2019-58. Haf- og vatnarannsóknir. 2019.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2018. HV 2019-54. 2019.
Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 2018 - Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2019-33. 2019.
Jón S. Ólafsson , Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson , Eydís Salome Eiríksdóttir . Lífríki Hófsár og vatna á vestanverðu Glámuhálendi. Rannsókn unnin vegna fyrirhugaðrar stækkunar Mjólkárvirkjunar í Ísafjarðarbæ. HV 2019-24. 2019.
Sigurður Óskar Helgason , Iris Hansen , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Salome Eiríksdóttir . Vatnaflóki (Didymosphenia geminata) í Dalsá og Fossá í Hrunamannahreppi 2016. HV 2019-15. 2019.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Mat á botngerð Blöndu og Svartár, m.t.t. uppeldisskilyrða fyrir laxaseiði. HV 2019-10. 2019.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vöktunarrannsóknir í Laugardalsá við Ísafjarðardjúp. HV2019-04. 2019.

2018

Sigurður Már Einarsson , Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson , Jóhannes Guðbrandsson . Deep-diving of Atlantic salmon (Salmo salar) during their marine feeding migrations. Environmental Biology of Fishes. 2018;101 (12):1707-1715. https://doi.org/10.1007/s10641-018-0817-0
Leó Alexander Guðmundsson , Hlynur Bárðarson , Jón S. Ólafsson , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jóhannes Guðbrandsson , Sigurður Már Einarsson . Skyldleiki laxastofna í ám á Austfjörðum við aðra laxastofna á Íslandi. KVER 2018-4. 2018.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Gljúfurá í Húnavatnssýslu 2016 og 2017 ‐ Seiðarannsóknir, greining á veiðitölum, talningar á göngufiski og umhverfisþættir. HV 2018-39. 2018.
Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir , Sigurður Óskar Helgason . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2017 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2017. HV 2018-23. 2018.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Vatnakerfi Blöndu 2017 Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2018-15. 2018.
Friðþjófur Árnason , Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson . Farleiðir gönguseiða laxa á ósasvæði Elliðaáa – áfangaskýrsla 2017. HV 2018-13. 2018.

2017

Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Vatnakerfi Blöndu 2016. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2017-037. 2017.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2016. HV 2017-034. 2017.
Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2016 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2016. HV 2017-025. 2017.
Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jónína Herdís Ólafsdóttir . Rannsóknir á fiskstofnum á vatnasvæði Fljótaár árin 2015 og 2016. HV 2017-024. 2017.
Ingi Rúnar Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jónína Herdís Ólafsdóttir , Iris Hansen . Rannsóknir á hryggleysingjum á fjörusteinum í Lagarfljóti 2014. HV 2017-016. 2017.
Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Athugun á fiskistofnum í ám og lækjum á Víðidalstunguheiði árið 2016. HV 2017-015. 2017.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson , Jónína Herdís Ólafsdóttir . Vöktun á stofnum lax og bleikju í Langadalsá við Ísafjarðardjúp árið 2016 / Monitoring of salmon and charr fish stocks in Langadalsá in Ísafjarðardjúp in 2016. HV 2017-002. 2017.
Nadja Ognjanova-Rumenova, Ingi Rúnar Jónsson , Vaiva Cypaite, Jón S. Ólafsson , David C. Finger, Teodora A. Trichkova. Valve Ultrastructure of Didymosphenia geminate (Lyngbye) M. Schmidt: An invasive Diatom Species in the Running Waters of Iceland. Acta Zoologica Bulgarica Supplementum. 2017;9:21-28.

2016

Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson , Eydís Njarðardóttir . Mat á botngerð Svalbarðsár og hliðaráa hennar. HV 2016-002. 2016.
Sigurður Guðjónsson , Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson , Jóhannes Guðbrandsson . Marine feeding areas and vertical movements of Atlantic salmon (Salmo salar) as inferred from recoveries of data storage tags. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2016;72 (7):1087-1098. https://doi.org/10.1139/cjfas-2014-0562
Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Seiðaástand og veiði í Vatnsdalsá árið 2015. 2016.
Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Benóný Jónsson , Eydís Salome Eiríksdóttir , Eydís Njarðardóttir , Friðþjófur Árnason , Guðni Guðbergsson , Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Iris Hansen , Jóhannes Guðbrandsson , Jón S. Ólafsson , Jónína Herdís Ólafsdóttir , Leó Alexander Guðmundsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Sandra Magdalena Granquist , Sigurður Guðjónsson , Sigurður Már Einarsson , Sigurður Óskar Helgason , Þórólfur Antonsson. Veiðmálastofnun. Starfsemi og framtíðarsýn. 2016.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á NA-landi 2015. 2016.
Ingi Rúnar Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Vatnakerfi Blöndu 2015. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. 2016.

2015

Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Fiskirannsóknir á vatnasvæði Lagarfljóts og Gilsár 2014. 2015.
Guðni Guðbergsson , Ingi Rúnar Jónsson . Gljúfurá í Húnavatnssýslu 2014. Seiðarannsóknir, greining á veiðitölum, talning á göngufiski og umhverfisþættir. 2015.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson , Ásta Kristín Guðmundsdóttir . Langadalsá 2014. Stangaveiði, hrygning og seiðarannsóknir. 2015.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á NA-landi. 2015.
Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 2014. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskar. 2015.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vöktun á fiskistofnum Langadalsár 2015. 2015.

2014

Gunnar Steinn Jónsson, Iris Hansen , Halla Margrét Jóhannesdóttir, Ingi Rúnar Jónsson . Mat á vistfræðilegu ástandi vatnshlota: Vatnagróður. 2014.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Búsvæðamat á vatnasvæði Langadalsár við Djúp 213. 2014.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskigengd um teljara í Gljúfurá í Húnavatnssýslu sumarið 2013. 2014.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Fiskigöngur og seiðarannsóknir í Grenlæk árin 2011 og 2013. 2014.
Sigurður Már Einarsson , Ingi Rúnar Jónsson . Laxastofn Langadalsár 1950-2013. Veiði, hrygning og nýliðun. 2014.
Þórólfur Antonsson, Leó Alexander Guðmundsson , Ingi Rúnar Jónsson , Guðmunda Björg Þórðardóttir . Mat á vistfræðilegu ástandi vatnshlota: Laxfiskar í stöðuvötnum. 2014.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2013. 2014.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vesturdalsá 2013. Gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2014.
Halla Margrét Jóhannesdóttir, Ingi Rúnar Jónsson . Viðmiðunarvatnshlot fyrir straumvötn. 2014.

2013

Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason , Guðni Guðbergsson . Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts, Jökulsár á Dal, Fögruhlíðarár og Gilsár 2011 og 2012. 2013.
Ingi Rúnar Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Rannsóknir á Langá og Fossá í Engidal við Skutulsfjörð 2013. 2013.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2012. 2013.
Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 2012. Göngufiskur og veiði. 2013.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vesturdalsá 2012 - gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2013.

2012

Benóný Jónsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Göngur merktra laxfiska í Lagarfljóti 2010-2012. 2012.
Ingi Rúnar Jónsson . Mæling á vatnshita Blöndu í Blöndudal og Rugludalsá 2009-2011. 2012.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2011. 2012.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Vesturdalsá 2011 - gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2012.

2011

Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Tungufljóti í Biskupstungum sumarið 2010. 2011.
Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Gljúfurá í Húnavatnssýslu sumarið 2010. 2011.
Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason . Fiskrannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts, Jökulsár á Dal, Fögruhlíðarár og Gilsár 2010. 2011.

2001

Björn Theódórsson, Ingi Rúnar Jónsson . Fiskgengd um teljara í Langá á Mýrum árið 2001. 2001.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á lífríki Dalsár og Tungudalsár í Fáskrúðsfirði. 2001.
Sigurður Már Einarsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknirá laxfiskum á vatnasvæði Laxár í Leirársveit árið 2000. 2001.
Sigurður Már Einarsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Laxarannsóknir í Langá árið 2000. 2001.

2000

Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Vatnakerfi Blöndu 2000. Seiðabúskapur og hitamælingar. 2000.
Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 2000. 2000.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Fiskrannsóknir á vatnasviði Jökulsár á Fjöllum sumarið 2000. 2000.

1999

Guðni Guðbergsson , Ingi Rúnar Jónsson . Gilsfjörður 1999. Ástand stofna laxfiska í Gilsfirði, og ánum sem í hann renna, eftir þverun fjarðarins. 1999.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Vatnakerfi Blöndu 1999. Seiðabúskapur og hitamælingar. 1999.
Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 1999. 1999.

1998

Gunnar Steinn Jónsson, Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson . Rannsókn á útbreiðslu kísilþörungsins vatnaflóka (Didymosphenia geminata) í ám á Íslandi 1997. 1998.
Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 1997. Göngufiskur og veiði. 1998.
Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakefi Blöndu 1998. Göngufiskur og veiði. 1998.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Vatnakerfi Blöndu 1998. Seiðabúskapur og hitamælingar. 1998.
Guðni Guðbergsson , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiski og smádýralífi á vatnasviði Lagarfljóts 1998. 1998.
Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Fiskirannsóknir í þverám Jökulár á Dal ofan Brúar 1998. 1998.

1997

Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Vatnakerfi Blöndu 1996. Seiðabúskapur og hitamælingar. 1997.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Rannsóknir á Norðfjarðará 1996. 1997.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Rannsóknir á fiskstofnum Svalbarðsár 1996. 1997.
Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakefi Blöndu 1996. Göngufiskur og veiði. 1997.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Fiskrannsóknir í Jökulsá á Dal (Brú) og þverám hennar í Jökuldal 1997. 1997.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Vatnakerfi Blöndu 1997. Seiðabúskapur og hitamælingar. 1997.
Jóhannes Sturlaugsson, Ingi Rúnar Jónsson , Tumi Tómasson . Mælimerkingar á bleikju: Gönguhegðun í sjó og ferskvatni. 1997.
Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Uppeldisskilyrði fyrir laxfiska í vatnakerfi Selfljóts. Greinargerð. 1997.

1996

Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 1995. Göngufiskur og veiði. 1996.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson , Jón Örn Pálsson. Rannsóknir á sjóbleikju í Svarfaðardalsá 1992 til 1995. 1996.
Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Gilsfjörður 1996. Rannsóknir á laxfiskum í Gilsfirði og ánum sem í hann renna. 1996.

1995

Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Gilsfjörður 1995. Rannsóknir á laxfiskum í Gilsfirði og ánum sem í hann renna. Áfangaskýrsla. 1995.
Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Skoðun á fossum í Öxnadalsá. Álitsgerð. 1995.
Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Jökulsá á Fjöllum, Jökulsá á Dal (Brú), Lagarfljót og ár sem falla til Berufjarðar, Hamarsfjarðar og Álftafjarðar. Samantekt um fiskstofna. 1995.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Vatnakerfi Blöndu 1994. Seiðabúskapur og hitamælingar neðan miðlunarlóns. 1995.
Sigurður Guðjónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Vatnakerfi Blöndu 1994. Göngufiskur og veiði. 1995.
Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Guðjónsson . Vatnakerfi Blöndu 1995. Seiðabúskapur og hitamælingar. 1995.

1993

Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson . Rannsóknir á sjóbleikju í Álftafirði, Hamarsfirði og Berufirði. 1993.

1990

Árni Helgason, Ingi Rúnar Jónsson , Vigfús Jóhannsson. Áhrif finnstim í fóðri á vöxt og seltuþol laxaseiða. 1990.
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?