Umhverfisstefna

Umhverfisstefna Hafrannsóknastofnunar

Í starfi sínu hefur Hafrannsóknastofnun sjálfbæra þróun og vernd umhverfisins að leiðarljósi og leggur áherslu á að stuðla að góðri umhverfisvitund starfsfólks. Stefnan tekur til allrar starfsemi stofnunarinnar, þ.m.t. innkaupa, vinnuumhverfis á sjó, vötnum og landi, notkun efna og orku, góðri meðferð afla, ásamt meðhöndlun efna og úrgangs.

Umhverfisteymi er starfandi á stofnuninni og ber ábyrgð á framkvæmd umhverfisstefnunnar í umboði framkvæmdastjórnar. Jafnframt skal teymið koma með tillögur um endurskoðun umhverfisstefnunnar.

Stefnan er stöðugt í endurskoðun og er henni framfylgt í samráði við starfsmenn.

Markmið

 • Innleiðing Grænna skrefa.
 • Minni orkunotkun.
 • Minna sorp.
 • Sérstök gát á eiturefnum sem stofnunin notar.
 • Vistvænar samgöngur verði notaðar ef þess er kostur.
 • Umhverfisstefnan sé sýnileg og í stöðugri þróun.

Aðgerðir / leiðir til að ná markmiðum:

Græn skref

Hafrannsóknastofnun tekur þátt í Grænum skrefum og skilar árlega inn upplýsingum í Grænt bókhald. Stefnt er að því að Hafrannsóknastofnun uppfylli skilyrði 3. skrefs Grænna skrefa fyrir lok árs 2021 á aðalstarfsstöðinni í Hafnarfirði og a.m.k. skref 2 á öllum starfsstöðvum og rannsóknaskipum fyrir sama tíma.

Vistvæn innkaup

Við innkaup skal tekið tillit til umhverfissjónarmiða jafnt sem kostnaðar og gæða. Ef vörur eða þjónusta eru sambærilegar að öðru leyti ber að velja þann kost sem telst síður skaðlegur umhverfinu.

Minni orkunotkun

Fara skal sparlega með vatn og orkuauðlindir, t.d. láta vatn ekki renna að óþörfu. Starfsmenn tölvudeildar stilli orkunotkun tölvubúnaðar, ljósritunarvéla og prentara þannig að búnaðurinn fari í viðbragðsstöðu (e. standby) eða slökkvi á sér, standi hann ónotaður í ákveðin tíma. Hver og einn starfsmaður slökkvi á tölvu þegar farið er heim um helgar, í sjóferðir eða í frí. Slökkva á ljósum í þeim rýmum sem ekki eru í notkun og draga skal úr lýsingu yfir sumartímann þar sem hægt er.

Minna sorp

Unnið er að því að draga úr myndun úrgangs og stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu hans með því að:

 • Fara sparlega með efni og efnavörur.
 • Nota ekki einnota borðbúnað og minnka notkun óþarfa umbúða.
 • Jafnframt skal öðrum úrgangi fargað á viðeigandi hátt.
 • Lágmarka pappírsnotkun, m.a. með því að vista skjöl rafrænt eins og kostur er, prenta báðum megin á blöð og gæta þess að prenta hvorki né ljósrita að óþörfu.
 • Upphafsstilling prentara skal vera sú að prentað sé báðum megin á blað.
 • Endurnýtanlegur úrgangur er flokkaður og skilað til endurnýtingar.
 • Ílát til flokkunar eru á hverri hæð.
 • Fjölda íláta fyrir hefðbundið sorp er haldið í lágmarki.

Sérstök gát á efnum sem stofnunin notar

Öllum spilliefnum skal fargað á viðeigandi hátt, s.s. rafhlöðum, prenthylkjum, glervöru, ljósaperum og eiturefnum. Ílát til flokkunar á þeim skulu vera aðgengileg.

Vistvænar samgöngur verði notaðar ef þess er kostur

Skipakostur Hafrannsóknastofnunar skal nota búnað til að draga úr eldsneytisnotkun og umhverfismengun. Við kaup á bifreiðum fyrir stofnunina skal velja þær sem eru sparneytnar og vistvænar. Búningsaðstaða og sturtur eru til staðar fyrir starfsmenn vilji þeir nýta sér aðrar leiðir en að aka til vinnu. Hjólageymsla er í Fornubúðum til að auðvelda starfsmönnum að hjóla til og frá vinnu. Sérmerkt bílastæði með rafhleðslu fyrir bifreiðar eru við Fornubúðir. Teknir eru umhverfisvænir leigubílar þegar kostur er.

Umhverfisstefnan sýnileg og í stöðugri þróun

Hafrannsóknastofnun mun halda yfirlit yfir helstu „grænu“ lykiltölur í rekstri og skrá og vakta árangurinn með það að markmiði að stuðla að betri nýtingu auðlinda, draga úr sóun hráefna og auka endurnýtingu og endurvinnslu. Dæmi: pappírsnotkun, orkunotkun, efnanotkun og magn sorps.

Stefnt skal að því að starfsfólk Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnunar hafs og vatna fái reglulega fræðslu um umhverfismál.

Síðast breytt: 2021

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?