Veiðibækur

Rafræn veiðibók Hafrannsóknastofnunar

Hafrannsóknastofnun í samstarfi við Fiskistofu hefur opnað aðgang að rafrænni veiðiskráningu. 

Með opnun rafrænnar skráningar verður hin hefðbundna skráning veiði í veiðibækur aflögð nema í þeim undantekningartilfellum þar sem rafrænni skráningu verður ekki viðkomið. Í þeim tilfellum ætti hefðbundin veiðibók að liggja fyrir til skráningar.

Taka ber fram að skráning veiði er lagaskylda skv. 13 gr. laga nr. 61/2008. „Gera skal skýrslu um veiði í sérhverju veiðivatni og netlögum sjávarjarða og hvílir skylda til skýrslugjafar á handhafa veiðiréttar og sérhverjum þeim er veiði stundar“.

Nánari upplýsingar um rafræna skráningu veiði má finna á vef rafrænnar veiðibókar

Rafræn veiðibók

Almennt um veiðibækur

Allan afla hverju sinni skal skrá í veiðibók. Veiðibækur er að finna í veiðihúsum eða á öðrum tilgreindum stöðum en einnig gefst kostur á að skrá veiði rafrænt. Í vatnakerfum þar sem stangaveiðileyfi eru seld er algengt að útbúin hafi verið aðstaða fyrir veiðimenn (t.d. í veiðihúsum) til að þyngdar- og lengdarmæla afla.

Á slíkum stöðum eiga hreistursumslög að vera fyrirliggjandi fyrir hreistursýni. (sjá leiðbeiningar um hreistursýnatöku). Þar eru einnig oft tiltækar leiðbeiningar er varða mælingar á fiski, hreistursýnatöku og skráningu upplýsinga er varða merkta fiska. Nafn og/eða númer veiðisvæðis eiga að fylgja þegar afli er skráður, hvort heldur er á hreisturumslag eða í veiðibók. Þegar afli er færður í veiðibók þá á einungis að færa upplýsingar um einn fisk í hverja línu.

Rétt er að benda á að æskilegast er að lengdarmæla fiska áður en þeir eru ísaðir eða frystir. Ef slíkt er ekki gerlegt þarf að geta þess að mælingin hafi verið gerð í kjölfar ísunar/frystingar.

Í veiðibækur skal skrá:

 1. Nafn veiðimanns.
 2. Dagsetningu veiði.
 3. Tegund afla (lax, urriði, bleikja, áll, flundra), ef um silung er að ræða hvort hann er staðbundinn eða sjógenginn.
 4. Kyn.
 5. Þyngd skal skrá í kg með einum aukastaf, t.d. 3,2 kg.
 6. Lengd skal skrá í cm.
 7. Veitt og sleppt. Merkja skal við ef fiski er sleppt. Sé fiski sleppt þarf að fara vel með hann og vigtun erfið. Í þeim tilfellum er lengdamæling mikilvæg.
 8. Númer veiðistaðar. Ef veiðistaðir eru ekki númeraðir þurfa veiðiréttarhafar að gera það í lok veiðitíma.
 9. Nafn veiðistaðar. Skrá skal skilmerkilega nöfn veiðistaða, ekki nota styttingar eða gælunöfn. Ef ekki er þekkt heiti skal skrá afla á næsta merkta veiðistað.
 10. Beita; fluga, maðkur eða annað.
 11. Heiti flugu eða túpu.
 12. Stærð önguls.
 13. Í athugasemdir má setja aðrar upplýsingar eins og hvort fiskar hafi verið merktir, hvort hreistur hafi verið tekið af viðkomandi fiski. Einnig aðrar þær upplýsingar sem veiðimenn telja að gagni geti komið.
 14. Aðeins skal skrá einn fisk í hverja línu.
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?