Eydís Salome Eiríksdóttir

2024

Eydís Salome Eiríksdóttir , Fjóla Rut Svavarsdóttir . Mótvægisaðgerðir sem milda áhrif vatnsaflsvirkjana á ferskvatnsvistkerfi. HV 2024-05. Haf- og vatnarannsóknir. 2024;5:19.

2023

Svava Björk Þorláksdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir , Þóra Hrafnsdóttir, Tinna Þórarinsdóttir. Aðferðir við mat á mjög góðu vatnsformfræðilegu ástandi straum- og stöðuvatna. HV2023-35. Haf- og vatnarannsóknir. 2023;35:52.
Friðþjófur Árnason , Eydís Salome Eiríksdóttir , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Iris Hansen , Sigurður Óskar Helgason , Haraldur R. Ingvason , Agnes-Katharina Kreiling. Rannsókn á vistkerfi Elliðavatns árið 2022. HV2023-41. Haf- og vatnarannsóknir. 2023;41:65.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Fjóla Rut Svavarsdóttir . Tilnefningarpróf fyrir mikið breytt og manngerð vatnshlot í samræmi við leiðbeiningar Evrópusambandsins. HV2023-40. Haf- og vatnarannsóknir. 2023;40:23.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Iris Hansen , Þóra Hrafnsdóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jón S. Ólafsson , Haraldur R. Ingvason , Agnes-Katharina Kreiling. Niðurstöður vöktunar á líffræðilegum og eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum í straum- og stöðuvötnum árið 2022. HV2023-37. Haf- og vatnarannsóknir. 2023;37:34.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir, Þóra Hrafnsdóttir. Vatnshlot á virkjanasvæðum. Bráðabirgðatilnefning á mikið breyttum vatnshlotum HV2023-36. Haf- og vatnarannsóknir. 2023;36:23.
Iris Hansen , Eydís Salome Eiríksdóttir , Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Lífríki og vistfræðilegt ástand í Grafarlæk. HV2023-30. Haf- og vatnarannsóknir. 2023.
Eydís Salome Eiríksdóttir . Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2022. HV 2023-29. Haf- og vatnarannsóknir. 2023;29:31.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal. Niðurstöður frá árinu 2022 HV 2023-28. Haf- og vatnarannsóknir. 2023;28:21.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2022 HV 2023-27. Haf- og vatnarannsóknir. 2023;27:46.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Laxfiskar sem gæðaþáttur við ástandsflokkun ferskvatns á Íslandi HV2023-19. Haf- og vatnarannsóknir. 2023.
Eydís Salome Eiríksdóttir . Niðurstöður á efnamælingum í vatni í Silfru á Þingvöllum. HV 2023-08. Haf- og vatnarannsóknir. 2023.

2022

Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir, Þóra Hrafnsdóttir, Gerður Stefánsdóttir. Vatnshlot á virkjanasvæðum. Framhald vinnu við tilnefningu á mikið breyttum vatnshlotum og yfirlit yfir aðgengileg gögn um gæðaþætti. KV 2022-16. Kver. 2022.
Sigurður Óskar Helgason , Friðþjófur Árnason , Eydís Salome Eiríksdóttir . Lífríkisúttekt á Hólmavatni og Kalmansá vegna umhverfismats fyrir Holtavörðuheiðarlínu 1. HV 2022-40. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Rakel Guðmundsdóttir , Sólveig R. Ólafsdóttir , Steinunn Hilma Ólafsdóttir , Pamela J. Woods , Lilja Gunnarsdóttir , Karl Gunnarsson , Kristinn Guðmundsson , Eydís Salome Eiríksdóttir . Vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun strandsjávar. HV 2022-39. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Jón S. Ólafsson , Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Eydís Salome Eiríksdóttir , Eydís Njarðardóttir , Iris Hansen , Jóhanna M. Haraldsdóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Sigurður Már Einarsson . Aurflóðið í Andakílsá 2017 – afleiðingar þess og framvinda lífríkis. HV 2022-35. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Jón S. Ólafsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Eydís Salome Eiríksdóttir . Leiðbeiningar um söfnun sýna til greininga á hryggleysingjum og púpuhömum rykmýs í straum- og stöðuvötnum. KV 2022-13. Kver. 2022.
Eydís Salome Eiríksdóttir . Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2021. HV 2022-19. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2021. HV 2022-20. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal. Niðurstöður frá árinu 2021. HV 2022-21. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jón S. Ólafsson , Eydís Salome Eiríksdóttir . Leiðbeiningar um söfnun sýna til mælinga á blaðgrænu a í straum- og stöðuvötnum, auk mælinga á blaðgrænu a með handmæli. KV 2022-10. Kver. 2022.
Eydís Salome Eiríksdóttir . Leiðbeiningar um söfnun vatnssýna og mælingar með handmælum á eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum í straum- og stöðuvötnum. KV 2022-8. Kver. 2022.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Þóra Hrafnsdóttir. Vatnshlot á virkjanasvæðum. Viðbót við skýrslu Umhverfisstofnunar UST-2020:09. HV 2022-09. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.

2021

Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Eydís Salome Eiríksdóttir , Iris Hansen , Magnús Jóhannsson , Jón S. Ólafsson . Vatnalífsrannsóknir í Úlfljótsvatni 2020. HV 2021-36. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Eydís Salome Eiríksdóttir . Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2020. HV 2021-34. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal. Niðurstöður frá árinu 2020. KV 2021-7. Kver. 2021.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2020. HV 2021-33. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Iris Hansen , Eydís Salome Eiríksdóttir . Ástandsflokkun straumvatna út frá tegundasamsetningu kísilþörunga. HV 2021-11. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Eydís Salome Eiríksdóttir . Vöktun á eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum í Þingvallavatni 2020. KV 2021-3. Kver. 2021.

2020

Eydís Salome Eiríksdóttir , Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Agnes-Katharina Kreiling, Fjóla Rut Svavarsdóttir , Jón S. Ólafsson , Svava Björk Þorláksdóttir. Vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun straum- og stöðuvatna á Íslandi. HV 2020-42. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Jón S. Ólafsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Iris Hansen , Eydís Salome Eiríksdóttir , Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Óskar Helgason , Eydís Njarðardóttir . Lífríki tjarna við Straumsvík, á áhrifasvæði fyrirhugaðrar breikkunar Reykjanesbrautar. HV 2020-52. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Fjóla Rut Svavarsdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir. Lýsing á viðmiðunaraðstæðum straum- og stöðuvatna á Íslandi Skýrsla til Umhverfisstofnunar. HV 2020-23. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Eydís Salome Eiríksdóttir . Efnavöktun í útfalli Þingvallavatns 2019. Greinargerð maí 2020. KV 2020-04. Kver. 2020.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Alice Benoit-Cattin . Efnasamsetning Þingvallavatns 2019. HV 2020-27. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sólveig R. Ólafsdóttir . Vöktun strandsjávar samkvæmt lögum um stjórn vatnamála. Tillögur að vatnshlotum til vöktunar. KV 2020-02. 2020.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Iwona Galeczka, Sigurður Reynir Gíslason. Continuous measurements of riverine chemical constituents reveal the environmental effect of the 2014–2015 Bárðarbunga eruption in Iceland. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2020;vol 392. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2019.106766
Pogge von Strandmann PAE, Burton K.W., Opfergelt S., Eydís Salome Eiríksdóttir , Murphy M.J., Einarsson A., Gislason S.R. Hydrothermal and Cold Spring Water and Primary Productivity Effects on Magnesium Isotopes: Lake Myvatn, Iceland. Front. Earth Sci. 2020;8:109. https://doi.org/10.3389/feart.2020.00109
Sveinbjörnsdóttir Á.E., Stefánsson A., Heinemeier J., Arnórsson S., Eydís Salome Eiríksdóttir . Assessing the sources of inorganic carbon in surface-, soil- and non-thermal groundwater in Iceland by d13C and 14C. Gerochimica et Cosmochimica Acta. 2020;279:165-188.

2019

Eydís Salome Eiríksdóttir , Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir. Tillögur að líffræðilegum og eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum til ástandsflokkunar straum- og stöðuvatna á Íslandi. HV 2019-55. 2019.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Agnes Eydal , Ingi Rúnar Jónsson . Tillaga að gerðaskiptingu árósa og sjávarlóna á Íslandi. Kv 2019-04. 2019.
Leó Alexander Guðmundsson , Hlynur Bárðarson , Jón S. Ólafsson , Eydís Salome Eiríksdóttir . Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Distribution of salmonids and environmental factors in rivers at the East fjords of Iceland. HV 2019-40. 2019.
Jón S. Ólafsson , Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Már Einarsson , Eydís Salome Eiríksdóttir . Lífríki Hófsár og vatna á vestanverðu Glámuhálendi. Rannsókn unnin vegna fyrirhugaðrar stækkunar Mjólkárvirkjunar í Ísafjarðarbæ. HV 2019-24. 2019.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Gerður Stefánsdóttir, Sunna Björk Ragnarsdóttir. Endurskoðun á gerðargreiningu straum- og stöðuvatnshlota. Skýrsla til Umhverfisstofnunar. HV 2019-28. 2019.
Eydís Salome Eiríksdóttir . Efnasamsetning grunnvatns á vatnasviði Mývatns. HV 2019-18. 2019.
Sigurður Óskar Helgason , Iris Hansen , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Salome Eiríksdóttir . Vatnaflóki (Didymosphenia geminata) í Dalsá og Fossá í Hrunamannahreppi 2016. HV 2019-15. 2019.

2018

Eydís Salome Eiríksdóttir , Benóný Jónsson , Iris Hansen , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Sigurður Óskar Helgason . Áhrif skolplosunar frá Selfossi á efnastyrk, lífríki og veiðinýtingu í Ölfusá. HV 2018-49. 2018.
Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Eydís Salome Eiríksdóttir , Benóný Jónsson . Vatnsþurrð í Grenlæk 2016. Áhrif á lífríki í vatni. HV 2018-43. 2018.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Ingunn María Þorbergsdóttir, Sigurður Reynir Gíslason, Jórunn Harðardóttir, Peter Torssander, Árný E. Sveinbjörnsdóttir. Áhrif lífríkis á efnastyrk í Mývatni. Náttúrufræðingurinn. 2018;88 (3-4):130-149.
Deirdre Clark, Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir, Carl-Magnus Mörth, Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal. Greinargerð. Gögn frá 2004 til 2017. 2018;RH-12-18.
Sigurður Reynir Gíslason, Deirdre Clark, Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir, Carl-Magnus Mörth, Eydís Salome Eiríksdóttir . Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XXI. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2018;RH-10-18.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Deirdre Clark, Carl-Magnus Mörth, Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning Þingvallavatns 2007–2017. 2018;RH-11-18:47.

2017

Sigurður Reynir Gíslason, Gerður Stefánsdóttir, Melissa Anne Pfeffer, Sara Barsotti, Þorsteinn Jóhannsson, Iwona Galeczka, Eniko Bali, Olgeir Sigmarsson, Andri Stefánsson, Nicole S. Keller, Árni Sigurðsson, Baldur H. Bergsson, Bo Galle, Valdimir C. Jacobo, Santiago Arellano, Alessandro Aiuppa, Elín Björk Jónasdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir . Gosið í Holuhrauni 2014–2015. Magn gosefna, dreifing mengunar og mikilvægi tímasetningar og staðsetningar eldgosa með tilliti til umhverfisáhrifa. Áhrif Holuhraunsgossins á umhverfi og heilsu. 2017.
Iwona Galeczka, Eydís Salome Eiríksdóttir , Finnur Pálsson, Rósa Ólafsdóttir, Elín Björk Jónasdóttir, Sigurður Reynir Gíslason. Pollution from the 2014/2015 Bárðarbunga eruption monitored by snow cores from Vatnajökull glacier, Iceland. Áhrif Holuhraunsgossins á umhverfi og heilsu. 2017.
Iwona Galeczka, Gunnar Sigurðsson, Eydís Salome Eiríksdóttir , Eric H. Oelkers, Sigurður Reynir Gíslason. The chemistry of rivers and snow affected by the 2014/2015 Bárðarbunga eruption, Iceland. Áhrif Holuhraunsgossins á umhverfi og heilsu. 2017.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Iwona Galeczka, Sigurður Reynir Gíslason. Áhrif eldgossins í Bárðarbungu 2014–2015 á efnasamsetningu og framburð Fellsár í Fljótsdal. Áhrif Holuhraunsgossins á umhverfi og heilsu. 2017.
Eydís Salome Eiríksdóttir . Áhrif virkjana á rennsli og vatnalíf á vatnasviði Þjórsár og Tungnaár / The eff ect of hydropowerplants on the discharge and ecological sysems in the Þjórsá–Tungnaá river catchments. HV 2017-036. 2017.
Iwona Galeczka, Eydís Salome Eiríksdóttir , Finnur Pálsson, Eric H. Oelkers, Stefanie Lutz, Liane G. Benning, Andri Stefánsson, Ríkey Kjartansdóttir, Jóhann Gunnarsson-Robin, Shuhei Ono, Rósa Ólafsdóttir, Elín Björk Jónasdóttir, Sigurður Reynir Gíslason. Pollution from the 2014–15 Bárðarbunga eruption monitored by snow cores from the Vatnajökull glacier, Iceland. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2017;347:371-396. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2017.10.006
Eydís Salome Eiríksdóttir , Eric H. Oelkers, Jórunn Harðardóttir, Sigurður Reynir Gíslason. The impact of damming on riverine fluxes to the ocean: A case study from Eastern Iceland.. Water Research. 2017;113:124-138.
Andri Stefánsson, Gerður Stefánsdóttir, Nicole S. Keller, Sara Barsotti, Árni Sigurðsson, Svava Björk Þorláksdóttir, Melissa Anne Pfeffer, Eydís Salome Eiríksdóttir , Elín Björk Jónasdóttir, Sibylle von Löwis, Sigurður Reynir Gíslason. Major impact of volcanic gases on the chemical composition of precipitation in Iceland during the 2014–2015 Holuhraun eruption. JGR Atmospheres. 2017;122 (3):1971-1982. https://doi.org/10.1002/2015JD024093
Eydís Salome Eiríksdóttir , Deirdre Clark, Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning Þingvallavatns 2007–2016. 2017;RH-04-17:47.
Sigurður Reynir Gíslason, Deirdre Clark, Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir . Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XX. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2017;RH-03-17:67.

2016

Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir, Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XIX. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2016;RH-03-16.
Iwona Galeczka, Gunnar Sigurðsson, Eydís Salome Eiríksdóttir , Eric H. Oelkers, Sigurður Reynir Gíslason. The chemical composition of rivers and snow affected by the 2014/2015 Bárðarbunga eruption, Iceland. 2016;316:101-119. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.02.017
Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Benóný Jónsson , Eydís Salome Eiríksdóttir , Eydís Njarðardóttir , Friðþjófur Árnason , Guðni Guðbergsson , Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Iris Hansen , Jóhannes Guðbrandsson , Jón S. Ólafsson , Jónína Herdís Ólafsdóttir, Leó Alexander Guðmundsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Sandra Magdalena Granquist , Sigurður Guðjónsson, Sigurður Már Einarsson , Sigurður Óskar Helgason , Þórólfur Antonsson. Veiðmálastofnun. Starfsemi og framtíðarsýn. 2016.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Rebecca A. Neely, Svava Björk Þorláksdóttir, Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal. Greinargerð. Gögn frá 2004 til 2015.Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2016.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning Þingvallavatns 2007–2015. 2016;RH-04-16.

2015

Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Eric H. Oelkers. Direct evidence of the feedback between climate and nutrient, major, and trace element transport to the oceans. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2015;166:249-266. https://doi.org/10.1016/j.gca.2015.06.005
Iwona Galeczka, Eydís Salome Eiríksdóttir , Jórunn Harðardóttir, Eric H. Oelkers, Peter Torssander, Sigurður Reynir Gíslason. The effect of the 2002 glacial flood on dissolved and suspended chemical fluxes in the Skaftá river, Iceland. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2015;301:253-276. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2015.05.008
Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir, Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XVIII. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2015;RH-03-15.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning Þingvallavatns 2007 – 2014. 2015;RG-04-15.
Sigurður Reynir Gíslason, Melissa Anne Pfeffer, Sara Barsotti, Þ. Jóhannsson, Iwona Galeczka, E. Bali, O. Sigmarsson, Andri Stefánsson, N. S. Keller, B. Bergsson, B. Galle, Valdimir C. Jacobo, Santiago Arellano, Alessandro Aiuppa, Elín Björk Jónasdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir . Environmental pressure from the 2014–15 eruption of Bárðarbunga volcano, Iceland. Geochemical Perspective Letters. 2015;1:84-93. https://doi.org/10.7185/geochemlet.1509
Eydís Salome Eiríksdóttir , Rebecca A. Neely, Svava Björk Þorláksdóttir, Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal. Greinargerð. Gögn frá 2004 til 2014. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2015.

2014

Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Árný E. Sveinbjörnsdóttir, Rebecca A. Neely. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi XI. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2014;RH-05-14.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Svava Björk Þorláksdóttir, Jórunn Harðardóttir, Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XVII. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2014;RH-03-14.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Rebecca A. Neely, Svava Björk Þorláksdóttir, Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal III. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2014;RH-02-14.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Árni Sigurðsson, Sigurður Reynir Gíslason, Peter Torssander. Chemical composition of precipitation and river water in southern Iceland: effects of Eyjafjallajökull volcanic eruptions and geothermal power plants. Procedia Earth and Planetary Science. 2014;10:358-364. https://doi.org/10.1016/j.proeps.2014.08.058
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning Þingvallavatns 2007 – 2013. 2014;RH-04-14.

2013

Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Eric H. Oelkers. Does temperature or runoff control the feedback between chemical denudation and climate? Insights from NE Iceland. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2013;107:65-81. http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2012.12.034
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Árný E. Sveinbjörnsdóttir, Rebecca A. Neely. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi X. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2013;RH-13-13:123.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Kristjána G. Eyþórsdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal II. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2013;RH-15-13:39.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XVI. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2013;RH-14-13:70.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning Þingvallavatns 2007 – 2012. 2013;RH-16-13:36.

2012

Morgan T. Jones, Christopher R. Pearce, Catherine Jeandel, Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Vasileios Mavromatis, Eric H. Oelkers. Riverine particulate material dissolution as a significant flux of strontium to the oceans. Earth and Plantary Science Letters. 2012;355-356:51-59. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2012.08.040
Eric H. Oelkers, Morgan T. Jones, Christopher R. Pearce, Catherine Jeandel, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason. Riverine particulate material dissolution in seawater and its implications for the global cycles of the elements. Comptes Rendus Geoscience. 2012;344 (11-12):646-651. https://doi.org/10.1016/j.crte.2012.08.005
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XV. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2012;RH-06-12:52.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning Þingvallavatns 2007 – 2011. 2012;RH-04-12:32.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Kristjána G. Eyþórsdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Vesturlandi VI. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2012;RH-07-12:35.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Árný E. Sveinbjörnsdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi IX. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2012;RH-05-12:81.

2011

Sigurður Reynir Gíslason, S. Nedel, N. Bovet, Eydís Salome Eiríksdóttir , H. A. Alfreðsson, C. P. Hem, Z. I. Balogh, K. Didriksen, B. Sigfússon, Níels Óskarsson, G. Larsen, S. L. S. Stipp. Characterization of Eyjafjallajökull volcanic ash particles and a protocol for rapid risk assessment. PNAS. 2011;108:7307-7312.
Sigurður Reynir Gíslason, H. A. Alfreðsson, Eydís Salome Eiríksdóttir , T. Hassenkam, S. L. S. Stipp. Volcanic ash from the 2010 Eyjafjallajökull eruption. Applied Geochemistry. 2011;26:S188-S190.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Eric H. Oelkers. Does runoff or temperature control chemical weathering rates?. Applied Geochemistry. 2011;26:S346-S349.
Eric H. Oelkers, Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Morgan T. Jones, Christopher R. Pearce, Catherine Jeandel. The role of riverine particulate material on the global cycles of the elements. Applied Geochemistry. 2011;26:A365-S369.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Egill Axelsson, Árný E. Sveinbjörnsdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi VIII. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2011;RH-04-11:74.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Kristjána G. Eyþórsdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Vesturlandi V. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2011;RH-06-11:46.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XIV. Gagnagrunnur Jarðvísindastofnunar og Veðurstofunnar. 2011;RH-05-11:46.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning Þingvallavatns 2007 – 2010. 2011;RH-07-11:28.

2010

Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning Þingvallavatns 2007 – 2009. 2010;RH-23-10:26.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XIII. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. 2010;RH-22-10:45.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Kristjána G. Eyþórsdóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Vesturlandi IV. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. 2010;RH-21-10:46.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Egill Axelsson, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi VII. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. 2010;RH-24-10:54.

2009

Sigurður Reynir Gíslason, Eric H. Oelkers, Eydís Salome Eiríksdóttir , Marin I. Kardjilov, Guðrún Gísladóttir, Bergur Sigfússon, Árni Snorrason, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Peter Torssander, Níels Óskarsson. Direct evidence of the feedback between climate and weathering. Earth and Plantary Science Letters. 2009;277 (1-2):213-222. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2008.10.018

2008

Eydís Salome Eiríksdóttir , P. Louvat, Sigurður Reynir Gíslason, Níels Óskarsson, Jórunn Harðardóttir. Temporal variation of chemical and mechanical weathering in NE Iceland: Evaluation of a steady-state model of erosion. Earth and Plantary Science Letters. 2008;272 (1-2):78-88. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2008.04.005
Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Marin I. Kardjilov, Guðrún Gísladóttir, B. Sigfússon, Árni Snorrason, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Peter Torssander, Níels Óskarsson. The feedback between climate and weathering . Mineralogical Magazine. 2008;72:317-320.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Einar Örn Hreinsson, Peter Torssander, Árný E. Sveinbjörnsdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður í útfalli Mývatns. Fjölrit . 2008;7.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason. Efnasamsetning Þingvallavatns 2007. 2008;RH-09-08:15.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Kristjána G. Eyþórsdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Vesturlandi. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. 2008;RH-06-08:42.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Jórunn Harðardóttir, Kristjána G. Eyþórsdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi XI. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. 2008;RH-05-08:50.
Eydís Salome Eiríksdóttir . Efnasamsetning úrkomu á Íslandi, Samantekt gagna frá Rjúpnahæð, Írafossi, Vegatungu, Litla-Skarði og Langjökli. 2008;RH-01-08.

2007

Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Luiz Gabriel Quinn Camargo, Jórunn Harðardóttir, Kristjána G. Eyþórsdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Vesturlandi. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. 2007;RH-14-07.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Luiz Gabriel Quinn Camargo, Eydís Salome Eiríksdóttir , Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning og rennsli straumvatna á slóðum Skaftár 2002 til 2006. 2007;RH-13-07:65.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Guðmundur Bjarki Ingvarsson, Luiz Gabriel Quinn Camargo, Eydís Salome Eiríksdóttir , Jórunn Harðardóttir, Kristjána G. Eyþórsdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi X. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. 2007;RH-12-07:52.

2006

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Guðmundur Bjarki Ingvarsson, Bergur Sigfússon, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Peter Torssander. Chemical composition, discharge and suspended matter of rivers in North-Western Iceland. The database of the Science Institute, University of Iceland, and the Hydrological Service of the National Energy Authority. 2006;RH-07-06.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Guðmundur Bjarki Ingvarsson, Luiz Gabriel Quinn Camargo, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi IX. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. 2006;RH-05-06.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Guðmundur Bjarki Ingvarsson, Eydís Salome Eiríksdóttir , Bergur Sigfússon, Therese Kaarbö Flaathen, Luiz Gabriel Quinn Camargo, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning og rennsli straumvatna á slóðum Skaftár 2002 til 2006. 2006;RH-04-06.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Guðmundur Bjarki Ingvarsson, Eydís Salome Eiríksdóttir , Bergur Sigfússon, Therese Kaarbö Flaathen, Luiz Gabriel Quinn Camargo, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning og rennsli straumvatna á slóðum Skaftár 2002 til 2006. 2006;RH-04-06.

2005

Sigurður Reynir Gíslason, Guðmundur Bjarki Ingvarsson, Eydís Salome Eiríksdóttir , Bergur Sigfússon, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Bjarni Kristinsson, Svava Björk Þorláksdóttir. Efnasamsetning og rennsli straumvatna á slóðum Skaftár 2002 til 2004. 2005;RH-12-05:54.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Guðmundur Bjarki Ingvarsson, Eydís Salome Eiríksdóttir , Bergur Sigfússon, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Bjarni Kristinsson, Svava Björk Þorláksdóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi VIII. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnunar. 2005;RH-11-05:46.

2004

Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Jón S. Ólafsson . Chemical composition of interstitial water and diffusive fluxes within the diatomaceous sediment in Lake Myvatn, Iceland. Aquatic Ecology. 2004;38 (2):163-175. https://doi.org/10.1023/B:AECO.0000032063.15765.e4
Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir . Molybdenum control of primary production in the terrestrial environment. Water-Rock Interactions. 2004.
Eric H. Oelkers, Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir. The significance of suspended material in the chemical transport in rivers of NE Iceland. Water-Rock Interactions. 2004.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Bergur Sigfússon, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Einar Örn Hreinsson, Peter Torssander, Níels Óskarsson, Eric H. Oelkers. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi, V. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2004;RH-05-04.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Bergur Sigfússon, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Einar Örn Hreinsson, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, VII. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2004;RH-06-04:40.
Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Bergur Sigfússon, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir. Efnasamsetning og rennsli skaftár; í septemberhlaupi 2002, sumarrennsli 2003 og í septemberhlaupi 2003. 2004;RH-07-04:21.

2003

Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sverrir Elefsen. Efnasamsetning og rennsli Skaftár í hlaupi, septemnber 2002. 2003;RH-05-03:6.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Bergur Sigfússon, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Einar Örn Hreinsson, Peter Torssander, Marin I. Kardjilov, Níels Óskarsson. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi, IV. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2003;RH-04-03:97.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, VI. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2003;RH-03-03:85.

2002

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Bergur Sigfússon, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Einar Örn Hreinsson, Peter Torssander, Marin I. Kardjilov, Níels Óskarsson. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi, III. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2002;RH-11-02:96.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Bergur Sigfússon, Sverrir Elefsen, Jórunn Harðardóttir, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, V. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2002;RH-12-02:36.

2001

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sverrir Elefsen, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, IV. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2001;RH-06-01:36.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sverrir Elefsen, Einar Örn Hreinsson, Peter Torssander, Níels Óskarsson. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi, II. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2001;RH-05-01:75.

2000

Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sverrir Elefsen, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, IV . Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2000;RH-13-00:3652-3667.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sverrir Elefsen, Peter Torssander, Níels Óskarsson. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Austurlandi, I. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2000;RH-12-00:50.
Sigurður Reynir Gíslason, Árni Snorrason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Sverrir Elefsen, Peter Torssander. Efnasamsetning, rennsli og aurburður straumvatna á Suðurlandi, III . Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar og Orkustofnnunar. 2000.
Sigurður Reynir Gíslason, Matthildur Bára Stefánsdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir . ARCTIS, Regional Investigation of Arctic Snow Chemistry: Results from the Icelandic Expeditions, 1997-1999. 2000;RH-05-00:48.
Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Jón Ólafsson. Efnasamsetning vatns í kísilgúr á botnin Mývatns. 2000;3/2000:43.

1999

Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Matthildur Bára Stefánsdóttir, Andri Stefánsson. Vatnsrannsóknir í nágrenni iðnaðarsvæðisins á Grundartanga og í Kjós. Lokaskýrsla 15. júlí 1999. 1999.
Eydís Salome Eiríksdóttir , Sigurður Reynir Gíslason, Ingvi Gunnarsson. Næringarefni straumvatna á Suðurlandi. Gagnagrunnur Raunvísindastofnunar, Hafrannsóknastofnunar og Orkustofnunar. 1999;RH-18-99:36.

1998

Sigurður Reynir Gíslason, Matthildur Bára Stefánsdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir . Vatnsrannsóknir í nágrenni iðnaðarsvæðisins á Grundartanga. Framvinduskýrsla 15. nóvember 1998. 1998.
Sigurður Reynir Gíslason, Björn Þór Guðmundsson, Eydís Salome Eiríksdóttir . Efnasamsetning Elliðánna 1997-1998. 1998;RH-19-98:100.
Sigurður Reynir Gíslason, Eydís Salome Eiríksdóttir , Jón S. Ólafsson . Efnasamsetning vatns í kísilgúr á botni Mývatns. 1998;5:30.
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?