Eydís Njarðardóttir

2024

Hlynur Bárðarson , Sigurður Óskar Helgason , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2023. HV2024-10. Haf- og vatnarannsóknir. 2024;10:112.

2023

Ingi Rúnar Jónsson , Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Vatnakerfi Blöndu 2022. Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur HV2023-34. Haf- og vatnarannsóknir. 2023.
Iris Hansen , Eydís Salome Eiríksdóttir , Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Lífríki og vistfræðilegt ástand í Grafarlæk. HV2023-30. Haf- og vatnarannsóknir. 2023.
Hlynur Bárðarson , Sigurður Óskar Helgason , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2022. HV2023-14. 2023.

2022

Jón S. Ólafsson , Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Eydís Salome Eiríksdóttir , Eydís Njarðardóttir , Iris Hansen , Jóhanna M. Haraldsdóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Sigurður Már Einarsson . Aurflóðið í Andakílsá 2017 – afleiðingar þess og framvinda lífríkis. HV 2022-35. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Hlynur Bárðarson , Sigurður Óskar Helgason , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2021 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2021. HV 2022-13. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.

2021

Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2020. HV 2021-32. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vatnakerfi Blöndu 2020 – Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2021-23. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Hlynur Bárðarson , Sigurður Óskar Helgason , Eydís Njarðardóttir , Friðþjófur Árnason . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2020 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2020. HV 2021-18. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.

2020

Jón S. Ólafsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Iris Hansen , Eydís Salome Eiríksdóttir , Ingi Rúnar Jónsson , Sigurður Óskar Helgason , Eydís Njarðardóttir . Lífríki tjarna við Straumsvík, á áhrifasvæði fyrirhugaðrar breikkunar Reykjanesbrautar. HV 2020-52. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vatnakerfi Blöndu 2019 - Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2020-35. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2019. HV 2020-34. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Hlynur Bárðarson , Sigurður Óskar Helgason , Eydís Njarðardóttir , Friðþjófur Árnason . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2019 / Research on fish stocks in several rivers at North‐East Iceland 2019. HV 2020-18. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á laxfiskastofnum Fljótaár, Brúnastaðaár og Reykjaár árið 2017 / Monitoring of salmonid fish stocks in River Fljótaá, River Brúnastaðaá and River Reykjaá 2017. HV 2020-01. 2020.

2019

Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Vöktun á stofnum laxfiska í Úlfarsá árið 2018. HV 2019-39. 2019.
Hlynur Bárðarson , Guðni Guðbergsson , Eydís Njarðardóttir , Sigurður Óskar Helgason . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2018 / Research on fish stocks in several rivers at North‐East Iceland 2018. HV 2019-29. 2019.
Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Þéttleiki og stærð urriðaseiða í vatnsföllum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árið 2018. HV 2019-20. 2019.

2018

Leó Alexander Guðmundsson , Hlynur Bárðarson , Jón S. Ólafsson , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jóhannes Guðbrandsson , Sigurður Már Einarsson . Skyldleiki laxastofna í ám á Austfjörðum við aðra laxastofna á Íslandi. KVER 2018-4. 2018.
Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir , Sigurður Óskar Helgason . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2017 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2017. HV 2018-23. 2018.
Guðni Guðbergsson , Eydís Njarðardóttir . Útbreiðsla og ástand seiða og veiði á vatnasvæði Jökulsár á Dal og Fögruhlíðarár 2017. HV 2018-22. 2018.
Leó Alexander Guðmundsson , Fletcher Warren‐Myers, Eydís Njarðardóttir , Guðjón Atli Auðunsson. Merking eldislaxa með stöðugum baríumsamsætum: Aðferð til að auðkenna laxa í sjókvíum / Marking of farmed salmon with barium stable isotopes. HV 2018-17. 2018.
Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á urriðastofnum Hraunsfjarðarvatns og Baulárvallavatns árið 2017. HV 2018-18. 2018.
Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Seiðaástand, stangveiði og talning á göngufiski í Úlfarsá árin 2016 og 2017. HV 2018-06. 2018.

2017

Guðni Guðbergsson , Eydís Njarðardóttir . Útbreiðsla og ástand seiða og veiði á vatnasvæði Jökulsár á Dal og Fögruhlíðarár 2016. HV 2017-040. 2017.
Guðni Guðbergsson , Eydís Njarðardóttir . Útbreiðsla og ástand seiða og veiði á vatnasvæði Jökulsár á Dal og Fögruhlíðarár 2016. HV 2017-028. 2017.
Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2016 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2016. HV 2017-025. 2017.
Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Þéttleiki og stærð urriðaseiða í ám og lækjum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árin 2015 og 2016. HV 2017-003. 2017.

2016

Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Guðni Guðbergsson , Eydís Njarðardóttir . Mat á botngerð Svalbarðsár og hliðaráa hennar. HV 2016-002. 2016.
Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Benóný Jónsson , Eydís Salome Eiríksdóttir , Eydís Njarðardóttir , Friðþjófur Árnason , Guðni Guðbergsson , Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Iris Hansen , Jóhannes Guðbrandsson , Jón S. Ólafsson , Jónína Herdís Ólafsdóttir, Leó Alexander Guðmundsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Sandra Magdalena Granquist , Sigurður Guðjónsson, Sigurður Már Einarsson , Sigurður Óskar Helgason , Þórólfur Antonsson. Veiðmálastofnun. Starfsemi og framtíðarsýn. 2016.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á NA-landi 2015. 2016.
Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Seiðaástand og veiði í Vatnsdalsá árið 2014. 2016.
Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Straumfjarðará 2015. Seiðabúskapur og laxveiði. 2016.

2015

Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á NA-landi. 2015.
Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Seiðaástand, stangaveiði og talning göngufiska í Úlfarsá árið 2014. 2015.

2014

Sigurður Már Einarsson , Guðni Guðbergsson , Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Eydís Njarðardóttir . Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þverár í Borgarfirði 2013. 2014.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Hölkná í Bakkaflóa 2013. Seiðabúskapur og veiði. 2014.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Sunnudalsá 2013. Seiðabúskapur og veiði. 2014.
Sigurður Már Einarsson , Guðni Guðbergsson , Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Eydís Njarðardóttir . Vöktunarrannsóknir á laxastofni Langár á Mýrum árið 2013. 2014.
Leó Alexander Guðmundsson , Guðni Guðbergsson , Halla Margrét Jóhannesdóttir, Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á löxum veiddum í Patreksfirði í ágúst 2014. 2014.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnun Hofsár 2013. 2014.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2013. 2014.
Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir . Seiðaástand, stangaveiði og talning göngufiska í Úlfarsá árin 2012 og 2013. 2014.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Seiðabúskapur og veiði í Hafralónsá og Kverká 2013. 2014.
Guðni Guðbergsson , Eydís Njarðardóttir . Útbreiðsla og ástand seiða í Jökulsá á Dal og hliðarám hennar 2013. 2014.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vesturdalsá 2013. Gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2014.

2013

Iris Hansen , Eydís Njarðardóttir , Finnur Ingimarsson, Haraldur R. Ingvason , Jón S. Ólafsson . Kísilþörungar og smádýr í Lagarfljóti 2006-2007. 2013.
Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Friðþjófur Árnason , Eydís Njarðardóttir , Kristinn Ólafur Kristinsson. Botndýrarannsóknir í Straumfjarðará 2012. Samanburður við árin 2004 og 2007. 2013.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Fiskistofnar Leirvogsár 2012. 2013.
Sigurður Már Einarsson , Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Eydís Njarðardóttir . Flekkudalsá í Dölum. Samantekt um fiskirannsóknir árið 2012. 2013.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Hölkná í Bakkaflóa 2012 - seiðabúskapur og veiði. 2013.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnum Hofsár 2012. 2013.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Rannsóknir á fiskistofnum Selár 2012. 2013.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Seiðabúskapur og veiði í Hafralónsá og Kverká 2012. 2013.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Sunnudalsá 2012. Seiðabúskapur og veiði. 2013.
Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Svalbarðsá 2012 - seiðabúskapur og veiði. 2013.
Þórólfur Antonsson, Ingi Rúnar Jónsson , Eydís Njarðardóttir . Vesturdalsá 2012 - gönguseiði, endurheimtur, talningar og seiðabúskapur. 2013.

2012

Þórólfur Antonsson, Eydís Njarðardóttir . Mat á búsvæðum laxaseiða í vatnakerfi Bakkaár í Bakkaflóa 2012. 2012.
Sigurður Már Einarsson , Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Eydís Njarðardóttir . Miðá 2012. Búsvæði, seiðabúskapur og laxveiði. 2012.

2010

Guðni Guðbergsson , Eydís Njarðardóttir . Fiskstofnar í vötnum á Auðkúluheiði. Samanburður á ástandi innan og utan veituleiðar Blönduvirkjunar. 2010.

2001

Eydís Njarðardóttir . Örmerki árið 2000. 2001.

1998

Þórólfur Antonsson, Tumi Tómasson , Eydís Njarðardóttir . Samantekt langtímarannsókna á laxastofnum Miðfjarðaráa í Húnaþingi. 1998.

1997

Guðni Guðbergsson , Eydís Njarðardóttir . Framleiðsla í íslensku fiskeldi árið 1996. 1997.
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?