Benóný Jónsson

2024

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2023. HV 2024-21. Haf- og vatnarannsóknir. 2024;21:16.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árin 2022 og 2023. HV 2024-18. Haf- og vatnarannsóknir. 2024;18:44.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Leó Alexander Guðmundsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum. Samantekt áranna 2015 – 2023. HV 2024-11. Haf- og vatnarannsóknir. 2024;11:28.

2023

Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Rauðalækur í Rangárvallasýslu, útbreiðsla laxfiska og mat á búsvæðum árið 2023. HV2023-44. Haf- og vatnarannsóknir. 2023;44:16.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2022. HV 2023-01. Haf- og vatnarannsóknir. 2023.

2022

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2022. HV 2022-42. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Vatnalífsrannsóknir í Krókslóni 2021. HV 2022-29. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár. Samantekt fyrir árin 2013 – 2021. HV 2022-28. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.
Guðni Guðbergsson , Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrækt á ófiskgengum svæðum á vatnasviði Stóru-Laxár. KV 2022-9. Kver. 2022.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2021. HV 2022-04. Haf- og vatnarannsóknir. 2022.

2021

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2021. HV 2021-58. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Guðni Guðbergsson , Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Úttekt á fiskrækt í Glórugili og Kumlhólslæk sem falla til Stóru-Laxár. KV 2021-8. Kver. 2021.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir í ám á Mýrdalssandi. KV 2021-6. Kver. 2021.
Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Eydís Salome Eiríksdóttir , Iris Hansen , Magnús Jóhannsson , Jón S. Ólafsson . Vatnalífsrannsóknir í Úlfljótsvatni 2020. HV 2021-36. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Vöktun laxfiska í Þingvallavatni 2020. KV 2021-5. Kver. 2021.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2020. HV 2021-15. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2020. HV 2021-10. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum. Samantekt áranna 2015 – 2020. HV 2021-04. Haf- og vatnarannsóknir. 2021.

2020

Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Vatnalífsrannsóknir í Kvíslavatni og Hágöngulóni 2019. HV 2020-55. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2019. HV 2020-36. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Jóhannes Guðbrandsson , Páll Bjarnason. Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árin 2012 til 2019. HV 2020-29. Haf- og vatnarannsóknir. 2020.
Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Vatnalíf í nýmynduðu virkjanalóni: Sporðöldulón 2014–2018. HV 2020-05. 2020.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fæða laxfiskaseiða í Sogi. Náttúrufræðingurinn. 2020;90 (1):100–109.

2019

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2019. HV2019-63. 2019.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2018. HV 2019-47. 2019.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Rannsóknir á lindarlækjum á Brunasandi vegna lagningar vegar að Orustustöðum í Skaftárhreppi. KV 2019-02. 2019.
Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Vatnalífsrannsóknir í Þórisvatni 2017 og 2018. HV 2019-19. 2019.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fisk‐ og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2018. HV 2019-07. 2019.
Benóný Jónsson . Fiskgöngur um fiskteljara í Skjálfandafljóti 2018, veiðitölur og vatnshitamælingar 2015 ‐ 2018. HV 2019-06. 2019.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2018. HV 2019-05. 2019.

2018

Eydís Salome Eiríksdóttir , Benóný Jónsson , Iris Hansen , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Sigurður Óskar Helgason . Áhrif skolplosunar frá Selfossi á efnastyrk, lífríki og veiðinýtingu í Ölfusá. HV 2018-49. 2018.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskrannsóknir á Ölfusvatnsá í Grafningi 2015‐2017. HV 2018-51. 2018.
Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Eydís Salome Eiríksdóttir , Benóný Jónsson . Vatnsþurrð í Grenlæk 2016. Áhrif á lífríki í vatni. HV 2018-43. 2018.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2017. HV 2018-36. 2018.
Benóný Jónsson . Fiskgöngur um fiskteljara í Fossselskvísl Skjálfandafljóts 2017. HV 2018-08. 2018.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Niðurstöður fisk- og smádýrarannsókna í Sogi árið 2017. HV 2018-04. 2018.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á Ölfusvatnsá í Grafningi árið 2017. HV 2018-03. 2018.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2017. HV 2018-01. 2018.

2017

Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Benóný Jónsson , Jónína Herdís Ólafsdóttir. Vatnalífsrannsóknir í Sultartangalóni árið 2016. HV 2017-023. 2017.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2016. HV 2017-022. 2017.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Niðurstöður fisk- og smádýrarannsókna í Sogi árið 2016. HV 2017-020. 2017.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Smádýralíf og fæða fiska í Veiðivötnum. Veiðivötn á Landmannaafrétti. 2017.

2016

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á Ölfusvatnsá í Grafningi árið 2016. HV 2016-009. 2016.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2016. HV 2016-005. 2016.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2015. 2016.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Mat á búsvæðum laxfiska á vatnasvæði Varmár og Þorleifslækjar. 2016.
Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jónína Herdís Ólafsdóttir. Sporðöldulón - framvinda lífríkis í vatni. Rannsóknir 2014 og 2015. 2016.
Ásta Kristín Guðmundsdóttir , Benóný Jónsson , Eydís Salome Eiríksdóttir , Eydís Njarðardóttir , Friðþjófur Árnason , Guðni Guðbergsson , Hlynur Bárðarson , Ingi Rúnar Jónsson , Iris Hansen , Jóhannes Guðbrandsson , Jón S. Ólafsson , Jónína Herdís Ólafsdóttir, Leó Alexander Guðmundsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Sandra Magdalena Granquist , Sigurður Guðjónsson, Sigurður Már Einarsson , Sigurður Óskar Helgason , Þórólfur Antonsson. Veiðmálastofnun. Starfsemi og framtíðarsýn. 2016.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Helstu niðurstöður fisk- og smádýrarannsókna í Sogi og útfalli Þingvallavatns árið 2015. VMST-G/16006. 2016.

2015

Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2014. 2015.
Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fiskirannsóknir í Skjálfandafljóti 2015. Möguleg áhrif virkjana. 2015.
Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Benóný Jónsson , Jón S. Ólafsson , Jónína Herdís Ólafsdóttir. Tungufljót í Biskupstungum. Lífríkisrannóknir vegna fyrirhugaðrar vikjunar. V;ST/15028. 2015.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Helstu niðurstöður fisk- og smádýrarannsókna í Sogi og útfalli Þingvallavatns árið 2014. VMST-G/15004. 2015.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Rannsóknir á urriðastofni Ölfusvatnsár árið 2015. 2015.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jón S. Ólafsson . Stóra-Laxá í Hreppum. Vatnalíf, veiðinytjar og virkjun. 2015.
Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Sigurður Óskar Helgason , Jón S. Ólafsson . Vatnalíf Svarár í Suður Þingeyjarsýslu og mat á áhrifum vatnsaflsvirkjunar. 2015.

2014

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskirannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2013. 2014.
Þórólfur Antonsson, Benóný Jónsson . Gönguför laxa í Selá um og ofan við Efrifoss. 2014.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár. Samantekt fyrir árin 2008-2012. VMST/13043. 2014.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Fiskigöngur og seiðarannsóknir í Grenlæk árin 2011 og 2013. 2014.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2013. 2014.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskirannsóknir í Hróarslæk á Rangarvöllum 2013. 2014.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Seiðarannsóknir í Eystri-Rangá og Fiská árið 2013. 2014.

2013

Friðþjófur Árnason , Benóný Jónsson , Árni Kristmundsson. Rannsóknir á fiskistofnum Hlíðarvatns í Selvogi 2012. 2013.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2012. 2013.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár. Samantekt fyrir árin 2008 og 2012. 2013.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2012. 2013.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Rannsóknir á fiskistofnum Apavatns 2012. 2013.
Benóný Jónsson . Rannsóknir á gögnu bleikju og urriða í Köldukvísl, Tungnaá og Sultartangalóni 2009-2012. 2013.
Magnús Jóhannsson , Guðni Guðbergsson , Benóný Jónsson . Veiðistaðir í Köldukvís eftir gerð Sporðöldulóns. 2013.
Benóný Jónsson . Virkjanaframkvæmd í Grafará, Bláskógabyggð. Seiðarannsóknir, búsvæðamat og mat á áhrifum framkvæmda. 2013.

2012

Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2011. 2012.
Benóný Jónsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Göngur merktra laxfiska í Lagarfljóti 2010-2012. 2012.
Ana M. Pereira, Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson , Joana I. Robalo, Vítor C. Almada. Icelandic lampreys (Petromyzon marinus): where do they come from. Ichthyological Research. 2012;59 (1):83-85. https://doi.org/10.1007/s10228-011-0248-9
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Búsvæðamat fyrir laxfiska í Tungufljóti í Biskupstungum. 2012.
Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fisk- og smádýrarannsóknir í Hólmsá 2011. 2012.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskrannsóknir í Sogni og þverám þess árið 2011. 2012.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Vatnalíf og veiðinytjar á áhrifasvæði Búlandsvirkjunar. 2012.
Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Vatnalífsrannsóknir vegna fyrirhugaðrar Búlandsvirkjunar 2012. 2012.
Benóný Jónsson , Friðþjófur Árnason , Ingi Rúnar Jónsson . Göngur merktra laxfiska í Lagarfljóti árin 2010-2012. 2012.

2011

Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fiskrannsóknir í Sultartangalóni árið 2010. 2011.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Áhrif eldgoss í Eyjafjallajökli á ferskvatnsfiska. Rit Fræðaþing landbúnaðarins. 2011.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskgöngur og seiðarannsóknir í Grenlæk árin 2009 og 2010. 2011.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Rannsóknir á Tungufljóti í Biskupstungum 2010. 2011.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2010. 2011.
Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir í Hrauneyjarlóni 2011. 2011.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir í Sogni og Þverám þess árið 2010. 2011.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fiskirannsóknir í Sultartangalóni árið 2010. 2011.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2010. 2011.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á Tungufljóti í Biskupstungum 2010. 2011.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2010. 2011.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskgöngur og seiðarannsóknir í Grenlæk árin 2009 og 2010. 2011.
Benóný Jónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Rannsóknir á göngum laxfiska í Lagarfljóti 2011. Talningar í Lagarfossi og far útvarpsmerktra fiska.. 2011.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2011. 2011.

2010

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fyrstu áhrif gjóskufalls og jökulhlaupa á fiskstofna í vatnsföllum undir Eyjafjöllum. Bændablaðið. 2010;8/2010.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fiskirannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2009. VMST/10004. 2010.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Ástand fiskstofna Varmár í Ölfusi í kjölfar klórslyss í nóvember 2007. Fræðaþing landbúnaðarins 2010. 2010.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fiskirannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2009. 2010.

2009

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2009. VMST/09052. 2009.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Rannsóknir á fiski í Köldukvísl og Tungnaá árið 2009. VMSY/090049. 2009.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Sæsteinsuga sækir á íslenska laxfiska. 2009.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Flundra nemur land á Íslandi. Rannsóknir á flundru (Platichthys flesus) í ósum á Suðurlandi. 2009.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fisk- og botndýrarannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2008. VMST/09034. 2009.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Guðni Guðbergsson . Rannsóknir á urriða í Öxará, Ölfusvatnsá og Þingvallavatni árið 2008. VMST/09027. 2009.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Tvöföldun Suðurlandsvegar í Ölfusi, áhrif á ár og vötn. VMST/09005. 2009.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2008. VMST/09009. 2009.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Samfélög fiska í Steinslæk í Rangárvallasýslu. 2009.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Flundra í íslenskum vatnakerfum. Sportveiðiblaðið. 2009;28 (1):96-97.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Guðni Guðbergsson . Rannsóknir á urriða í Öxará, Ölfusvatnsá, villingavatnsá og Þingvallavatni árið 2008. 2009.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Tvöföldun Suðurlandsvegar í Ölfusi, áhrif á ár og vötn. 2009.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2008. 2009.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fisk- og botndýrarannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2008. 2009.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2009. 2009.

2008

Magnús Jóhannsson , Tryggvi Þórðarson, Benóný Jónsson . Klórslys í Varmá í Ölfusi í nóvember 20074 og áhrif þess á fisk. 2008.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Sigurður Guðjónsson. Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár. Samantekt rannsókna árin 2003 til 2007. 2008.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Rannsóknir á fiskgöngum í Grenlæk með fiskteljara. 2008.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Jón S. Ólafsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fisk- og botndýrarannsóknir í Sogi og þverám þess ári9 2007. 2008.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Rannsóknir á landnámi sæsteinsuga (Petromyzon marinus) á Íslandi. 2008.
Benóný Jónsson , Karólína Einarsdóttir. Áhrif vegagerðar um Öxi og Berufjarðarbotn á vatnalíf. 2008.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskirannsóknir í Steinslæk 2008. 2008.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir í Tungufljóti í Skaftárhreppi. 2008.

2007

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jón S. Ólafsson . Fisk- og botndýrarannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2006. 2007.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2006. 2007.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskgöngur og seiðarannsóknir í Grenlæk 2006. 2007.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Hróarholtslækjar árið 2007. 2007.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2007. 2007.
Benóný Jónsson , Magnus P. Johansson. Vatnalífsrannsóknir vegna Bakkafjöruhafnar og tengdra framkvæmda. 2007.

2006

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Guðni Guðbergsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2005. 2006.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir , Jón S. Ólafsson . Fisk- og botndýrarannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2005. 2006.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Aldursrannsóknir, merkingar og endurheimtur urriða úr Öxará 2004 og 2005. 2006.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fisk- og botndýrarannsóknir vegna fyrirhugaðrar virkjunar í Brúará í landi Efstadals. 2006.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Vatnsár og Kerlingardalsár árið 2006. 2006.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Fish researches in Vatnsá and Kerlingardalsá watershed in year 2006. 2006.

2005

Magnús Jóhannsson , Guðni Guðbergsson , Benóný Jónsson . Seiðarannsóknir og veiði í Grenlæk í Landbroti í kjölfar vatnsþurrðar árið 1998. 2005.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Könnun á seiðabúskap laxfiska á vatnasvæði Ljósár vegna fyrirhugaðrar virkjunar. 2005.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Guðni Guðbergsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2004. 2005.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fisk- og botndýrarannsóknir í Sogi og þverám þess árið 2004. 2005.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ingi Rúnar Jónsson . Seiðarannsóknir í Öxará, Ölfusvatnsá, Villingavatnsá og Efra-Sogi ásamt urriðarannsóknum í Þingvallavatni árið 2005. 2005.

2004

Magnús Jóhannsson , Ingi Rúnar Jónsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Vatnsár og Kerlingardalsár árið 2004. 2004.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Gönguhegðun laxa á vatnasvæði Ölfusár-Hvítár á árunum 2000-2002. 2004.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Guðni Guðbergsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2003. 2004.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Fiskg botndýrarannsóknir ásamt búsvæðamati í Sogi og þverám þess 2003. 2004.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Aldursrannsóknir, merkingar og endurheimtur urriða úr Öxará. 2004.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir . Botndýra- og seiðarannsóknir í vatnakerfi Skaftár og Kúðafljóts sumarið 2003. 2004.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Rannsóknir á göngu og legustöðum laxa í Ytri-Rangá með útvarpsmerkingum. 2004.
Magnús Jóhannsson , Ingi Rúnar Jónsson , Benóný Jónsson . Seiðarannsóknir í Öxará, Ölfusvatnsá, Villingavatnsá og Efra-Sogi ásamt urriðarannsóknum í Þingvallavatni árið 2004. 2004.
Magnús Jóhannsson , Ingi Rúnar Jónsson , Benóný Jónsson . Fish researches in Vatnsá and Kerlingardalsá watershed in year 2004. 2004.

2003

Erla Björk Örnólfsdóttir, Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson , Ragnhildur Magnúsdóttir. Botndýra- og seiðarannsóknir í vatnakerfi Skaftár og Kúðafljóts sumarið 2002. 2003.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Erla Björk Örnólfsdóttir. Fisk- og botndýrarannsóknir í Sogi. 2003.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Seiðarannsóknir í Öxará, Ölfusvatnsá, Villingavatnsá ásamt urriðarannsóknum í Þingvallavatni. 2003.

2002

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson , Erla Björk Örnólfsdóttir, Sigurður Guðjónsson, Ragnhildur Magnúsdóttir. Rannsóknir á lífríki Þjórsár og þveráa hennar vegna virkjana neðan Búrfells. 2002.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Aldursrannsóknir, merkingar og endurheimtur urriða úr Öxará árin 2000 og 2001. 2002.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir í Apavatni árið 2001. 2002.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir í Sogi árið 2001. 2002.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Seiðarannsóknir og búsvæðamat fyrir laxfiska í Ölfusá fyrir landi Hellis og Fossness. 2002.
Benóný Jónsson , Magnús Jóhannsson . Seiðarannsóknir í Öxará, Ölfusvatnsá og Villingavatnsá ásamt urriðarannsóknum í Þingvallavatni. 2002.

2001

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Vatnasvæði Skaftár og lindarvötn í Landbroti. Lífsskilyrði og útbreiðsla laxfiska. 2001.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskirannsóknir á vatnasvæði Kúðafljóts árið 2000. 2001.

2000

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Rannsóknir á fiski og bitmýi í Sogi árið 2000. 2000.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Kúðafljóts árið 2000. 2000.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Úlfljótsvatn. Fiskrannsóknir árið 2000. 2000.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Seiðarannsóknir í Öxará, Ölfusvatnsá, Villingavatnsá og útfalli Þingvallavatns árið 2000. 2000.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2000. 2000.
Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Vatnasvæði Skaftár og lindarvötn í Landbroti. Lífsskilyrði og útbreiðsla laxfiska. 2000.

1970

Magnús Jóhannsson , Benóný Jónsson . Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2002.. 1970.
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?