Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2019. HV2019-63 2019 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Tillögur að líffræðilegum og eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum til ástandsflokkunar straum- og stöðuvatna á Íslandi. HV 2019-55 2019 Eydís Salome Eiríksdóttir, Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir Skoða
Kísilþörungar og hryggleysingjar í Lagarfljóti 2011‒2012. HV 2019-27 2019 Iris Hansen, Jón S. Ólafsson Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2019. Framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2019-62 2019 Kristján Kristinsson, Guðjón Már Sigurðsson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Klara Björg Jakobsdóttir, Valur Bogason Skoða
Life history of juvenile Icelandic cod. HV 2019-61 2019 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Pamela J. Woods, Klara Björg Jakobsdóttir, Jónas P. Jónasson, Bjarki Þór Elvarsson, Jón Sólmundsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Ísafjarðardjúpi. HV 2019-60 2019 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2018. HV 2019-58 2019 Ingi Rúnar Jónsson, Guðni Guðbergsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Fróðár 2019. HV 2019-59 2019 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in 2019 on R/V Árni Friðriksson. HV 2019-57 2019 Anna Heiða Ólafsdóttir Skoða
Lyf gegn laxalús: virkni, áhrif og notkun. HV 2019-56 2019 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Guðrún G. Þórarinsdóttir Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2018. HV 2019-54 2019 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Gæðaþættir og viðmiðunaraðstæður strandsjávarvatnshlota / Quality Elements and Reference Conditions of Coastal Water Bodies. HV 2019-53 2019 Sólveig R. Ólafsdóttir, Agnes Eydal, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Kristinn Guðmundsson, Karl Gunnarsson Skoða
Skilgreining á gerðum vatnshlota í strandsjó í við Ísland / Typology of Coastal Water Bodies in Iceland. HV 2019-52 2019 Agnes Eydal, Sólveig R. Ólafsdóttir, Héðinn Valdimarsson, Karl Gunnarsson Skoða
Flokkun strandsjávar í vatnshlot. HV 2019-50 2019 Agnes Eydal, Sólveig R. Ólafsdóttir, Karl Gunnarsson, Héðinn Valdimarsson Skoða
Reykjadalsá og Eyvindarlækur í S-Þingeyjarsýslu. Seiðabúskapur og veiði 2018. HV 2019 51 2019 Guðni Guðbergsson Skoða
Örlygsstaðaá í Álftafirði. Áhrif virkjunar á fiskistofna. HV 2019-49 2019 Sigurður Már Einarsson Skoða
Silungurinn í Mývatni ‐ Yfirlit yfir rannsóknir og veiðitölur 1986 ‐ 2018. HV 2019-48 2019 Guðni Guðbergsson Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2018. HV 2019-47 2019 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Laxá í Aðaldal 2018. Seiðabúskapur, veiði og endurheimtur gönguseiða. HV 2019-46 2019 Guðni Guðbergsson Skoða
Endurskoðun á skiptingu strandsjávar í vatnshlot. HV 2019-45 2019 Sólveig R. Ólafsdóttir Skoða
Laxá ofan Brúa. Ástand seiða 2018 og veiði 1973-2018. HV 2019-44 2019 Guðni Guðbergsson Skoða
Helstu niðurstöður vistfræðileiðangurs í Austurdjúp á RS Árna Friðrikssyni í maí 2019. HV 2019-43 2019 Guðmundur J. Óskarsson, Hildur Pétursdóttir, Ayca Eleman Skoða
Population estimate, trends and current status of the Icelandic harbour seal (Phoca vitulina) population in 2018 / Landselstalning 2018: Stofnstærðarmat, sveiflur og ástand stofns. HV 2019-36 2019 Sandra Magdalena Granquist, Erlingur Hauksson Skoða
Vöktun botndýra á djúpslóð umhverfis Ísland. HV 2019-41 2019 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Guðmundur Guðmundsson Skoða
Vöktun á stofnum laxfiska í Úlfarsá árið 2018. HV 2019-39 2019 Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Lax‐ og silungsveiðin 2018 / Catch statistics for Atlantic salmon Arctic charr and brown trout in Icelandic rivers and lakes 2018. HV 2019-42 2019 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vatnsfalla á Austfjörðum. Distribution of salmonids and environmental factors in rivers at the East fjords of Iceland. HV 2019-40 2019 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Miðá 2018. Samantekt á veiði og vöktun. HV 2019-38 2019 Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Niðurstöður bergmálsmælinga á íslenskri sumargotssíld veturinn 2018/19. HV 2019-37 2019 Guðmundur J. Óskarsson Skoða
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 2019 – framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2019-34 2019 Valur Bogason, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson Skoða
Vatnakerfi Blöndu 2018 - Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2019-33 2019 Ingi Rúnar Jónsson Skoða
Verification of macroscopic maturity staging in Iceland‐East Greenland‐Jan Mayen capelin (Mallotus villosus). HV 2019-32 2019 Sigurvin Bjarnason, Birkir Bárðarson, Svanhildur Egilsdóttir, Guðmundur J. Óskarsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Laxár í Dölum 2018. HV 2019-31 2019 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Grímsá og Tunguá 2018. Samantekt um vöktunarrannsóknir. HV 2019-30 2019 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2018 / Research on fish stocks in several rivers at North‐East Iceland 2018. HV 2019-29 2019 Hlynur Bárðarson, Guðni Guðbergsson, Eydís Njarðardóttir, Sigurður Óskar Helgason Skoða
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2019 - framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2019-26 2019 Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Jónbjörn Pálsson, Klara Björg Jakobsdóttir, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Laxár í Leirársveit 2018. HV 2019-25 2019 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
A catalogue of pulsed calls produced by killer whales (Orcinus orca) in Iceland 2008 - 2016. HV 2019-23 2019 Selbmann A., Deecke V. B., Fedutin I. D., Filatova O. A., Miller P. J. O. , Samarra FIP Skoða
Lífríki Hófsár og vatna á vestanverðu Glámuhálendi. Rannsókn unnin vegna fyrirhugaðrar stækkunar Mjólkárvirkjunar í Ísafjarðarbæ. HV 2019-24 2019 Jón S. Ólafsson, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Langá á Mýrum 2018. Samantekt um vöktunarrannsóknir. HV 2019-22 2019 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in 2018 on R/V Árni Friðriksson. HV 2019-21 2019 Anna Heiða Ólafsdóttir, Sigurður Jónsson Skoða
Endurskoðun á gerðargreiningu straum- og stöðuvatnshlota. Skýrsla til Umhverfisstofnunar. HV 2019-28 2019 Eydís Salome Eiríksdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Sunna Björk Ragnarsdóttir Skoða
Þéttleiki og stærð urriðaseiða í vatnsföllum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árið 2018. HV 2019-20 2019 Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Vatnalífsrannsóknir í Þórisvatni 2017 og 2018. HV 2019-19 2019 Benóný Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir Skoða
Efnasamsetning grunnvatns á vatnasviði Mývatns. HV 2019-18 2019 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Klóþang í Breiðafirði, útbreiðsla og magn. HV 2019-16 2019 Karl Gunnarsson, Julian M. Burgos, Lilja Gunnarsdóttir, Svanhildur Egilsdóttir, Gunnhildur Georgsdóttir, Victor F. Pajuelo Madrigal Skoða
Vöktun laxastofna á vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2018. HV 2019-17 2019 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vatnaflóki (Didymosphenia geminata) í Dalsá og Fossá í Hrunamannahreppi 2016. HV 2019-15 2019 Sigurður Óskar Helgason, Iris Hansen, Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Vöktun á laxfiskastofnum Norðfjarðarár í kjölfar efnistöku. Áfangaskýrsla 2018 / Monitoring of salmonid populations in River Nordfjardará following quarrying. Status report 2018. HV 2019-14 2019 Sigurður Óskar Helgason, Hlynur Bárðarson Skoða
Kúfskeljarannsóknir í Önundarfirði árið 1999. HV 2019-13 2019 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Stefán Áki Ragnarsson Skoða
icon | Síða af 5 | 217 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?