Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Þorskátak – framvinduskýrsla fyrir árið 2022. HV 2023-09 2023 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Christophe Pampoulie, Einar Hjörleifsson, Guðbjörg Ólafsdóttir, Haseeb Randhawa, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson Skoða
Niðurstöður á efnamælingum í vatni í Silfru á Þingvöllum. HV 2023-08 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Helstu niðurstöður vistfræðileiðangurs í Austurdjúp á RS Árna Friðrikssyni í maí 2022. HV 2023-07 2023 Sigurvin Bjarnason, Hildur Pétursdóttir, Michelle Marie Dutro, Paulus Jacobus Wensveen Skoða
Vöktun laxastofna á vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2022. HV 2023-06 2023 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Olíublautir fuglar við suðurströndina 2020 – 2022: Greining reks olíu á yfirborði sjávar og mögulegs uppruna mengunar / Oil‐covered birds at the south coast of Iceland 2020 – 2022: Modelled drift trajectories of oil at the sea surface and possible origins 2023 Andreas Macrander Skoða
Laxfiskarannsóknir á vatnasvæði Þverár í Borgarfirði 2022/ Monitoring of Atlantic salmon stocks in Þverá and Kjarará 2022. HV 2023-03 2023 Sigurður Már Einarsson, Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Rannsóknir á bleikju í Reyðarvatni í Borgarfirði í júlí 2022. HV 2023-04 2023 Sigurður Már Einarsson, Guðni Guðbergsson, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Mat á burðarþoli Arnarfjarðar – lýsing á líkani og mati á áhrifum sjókvíaeldis á súrefni og næringarefni / Carrying capacity of Arnarfjörður – modelling and assessment of impacts of aquaculture on oxygen and nutrient budget. HV 2023-02 2023 Andreas Macrander, Sólveig R. Ólafsdóttir Skoða
Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2022. HV 2023-01 2023 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Niðurstöður uppsjávarrannsóknaleiðangurs (IESSNS) umhverfis Ísland á RS Árna Friðrikssyni í júlí 2022 /Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in July 2022 on R/V Árni Friðriksson. HV 2022-44 2022 Anna Heiða Ólafsdóttir, James Kennedy Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2022. Framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2022-43 2022 Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2022. HV 2022-42 2022 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Mat á áhrifum fyrirhugaðra breytinga á árfarvegi Norðurár í Reyðarfirði á vatnalífríki HV 2022-41 2022 Sigurður Óskar Helgason Skoða
Lífríkisúttekt á Hólmavatni og Kalmansá vegna umhverfismats fyrir Holtavörðuheiðarlínu 1. HV 2022-40 2022 Sigurður Óskar Helgason, Friðþjófur Árnason, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun strandsjávar. HV 2022-39 2022 Rakel Guðmundsdóttir, Sólveig R. Ólafsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Pamela J. Woods, Lilja Gunnarsdóttir, Karl Gunnarsson, Kristinn Guðmundsson, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Vöktunarrannsóknir laxfiska í Langadalsá 2021. HV 2022-38 2022 Sigurður Már Einarsson Skoða
Vatnakerfi Blöndu 2021 – Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2022-37 2022 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Könnun á útbreiðslu brimbúts (Cucumaria frondosa) í Húnaflóa 2021. HV 2022-36 2022 Jónas P. Jónasson, Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Aurflóðið í Andakílsá 2017 – afleiðingar þess og framvinda lífríkis. HV 2022-35 2022 Jón S. Ólafsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir, Eydís Njarðardóttir, Iris Hansen, Jóhanna M. Haraldsdóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Rusl á hafsbotni við Ísland: Samantekt á skráningu rusls við kortlagningu búsvæða á hafsbotni 2004-2019. HV 2022-34 2022 Petrún Sigurðardóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Lax á landi. HV 2022-33 2022 Leó Alexander Guðmundsson Skoða
Könnun á útbreiðslu brimbúts (Cucumaria frondosa) í Héraðsflóa 2021. HV 2022-32 2022 Jónas P. Jónasson, Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Vöktun á laxfiskastofnum Norðfjarðarár í kjölfar efnistöku. Áfangaskýrsla 2021 / Monitoring of salmonid populations in River Nordfjardará following quarrying. Status report 2021. HV 2022-31 2022 Sigurður Óskar Helgason, Hlynur Bárðarson Skoða
Vatnalífsrannsóknir í Krókslóni 2021. HV 2022-29 2022 Benóný Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár. Samantekt fyrir árin 2013 – 2021. HV 2022-28 2022 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 2022 – framkvæmd og helstu niðurstöður / Gillnet survey of spawning cod in Icelandic waters (SMN) 2022 – implementation and main results. HV 2022-26 2022 Valur Bogason, Jón Sólmundsson, Höskuldur Björnsson, Ásgeir Gunnarsson, Hlynur Pétursson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Magnús Thorlacius, Svandís Eva Aradóttir Skoða
Laxá ofan Brúa 1973 - 2021. HV 2022-27 2022 Guðni Guðbergsson Skoða
Laugardalsá 2021. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2022-24 2022 Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun laxa- og bleikjustofna á vatnasvæði Hörðudalsár 2021. HV 2022-25 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun á laxastofni Laxár í Dölum og landnám laxa ofan Sólheimafoss. HV 2022-23 2022 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Samantekt vöktunar vegna áhrifa sjókvíaeldis á íslenska laxastofna 2021. HV 2022-18 2022 Fjóla Rut Svavarsdóttir, Leó Alexander Guðmundsson, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson, Guðni Guðbergsson, Ragnar Jóhannsson, Hlynur Bárðarson Skoða
Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2021. HV 2022-19 2022 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2021. HV 2022-20 2022 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal. Niðurstöður frá árinu 2021. HV 2022-21 2022 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Stangveiði og seiðarannsóknir á vatnasvæði Flekkudalsár 2021. HV 2022-22 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Rannsóknir á hrygningu steinbíts (Anarhichas lupus) á Látragrunni. HV 2022-17 2022 Ásgeir Gunnarsson, Hjalti Karlsson, Guðrún Helgadóttir, Julian M. Burgos, Stefán Áki Ragnarsson, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Vöktun laxastofna í Gljúfurá í Borgarfirði 2021. HV 2022-16 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Þéttleiki og stærð urriðaseiða í vatnsföllum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árið 2021. HV 2022-15 2022 Friðþjófur Árnason, Sigurður Óskar Helgason Skoða
Vatnshlot á virkjanasvæðum. Viðbót við skýrslu Umhverfisstofnunar UST-2020:09. HV 2022-09 2022 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Þóra Hrafnsdóttir Skoða
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2022 - framkvæmd og helstu niðurstöður / Icelandic groundfish survey 2022 – implementation and main results. HV 2022-14 2022 Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir, Valur Bogason Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2021 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2021. HV 2022-13 2022 Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2021. HV 2022-12 2022 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Botnsá í Hvalfirði - samantekt langtímamælinga. HV 2022-05 2022 Hlynur Bárðarson Skoða
Gljúfurá í Húnavatnssýslu 2018-2021. HV 2022-10 2022 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Langár á Mýrum 2021. HV 2022-11 2022 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Vöktun laxastofna á Vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2021. HV 2022-08 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Álftafirði. HV 2022-07 2022 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Niðurstöður uppsjávarrannsóknaleiðangurs (IESSNS) umhverfis Ísland á RS Árni Friðriksson í júlí 2021 / Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in July 2021 on R/V Árni Friðriksson. HV 2022-06 2022 Anna Heiða Ólafsdóttir, Guðrún Finnbogadóttir, James Kennedy, Sólrún Sigurgeirsdóttir, Svandís Eva Aradóttir Skoða
Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2021. HV 2022-04 2022 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Fiskirannsóknir á laxastofni Fróðár 2021. HV 2022-03 2022 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
icon | Síða af 8 | 390 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?