Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Vöktun á laxfiskastofnum Norðfjarðarár í kjölfar efnistöku. Áfangaskýrsla 2023. HV 2024-19 2024 Sigurður Óskar Helgason, Hlynur Bárðarson Skoða
Grímsá og Tunguá 2023. Vöktun á stofnum laxfiska. HV 2024-24 2024 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Gljúfurá í Borgarfirði 2023. Vöktun laxfiskastofna. HV2024-23 2024 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2023. HV 2024-21 2024 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2023. HV 2024-25 2024 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2023. HV 2024-25 2024 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár. Niðurstöður ársins 2023. HV 2024-28 2024 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árin 2022 og 2023. HV 2024-18 2024 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Vatnasvæði Hörðudalsár 2023. Vöktun laxa- og bleikjustofna. HV 2024-17 2024 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Vatnasvæði Flekkudalsár 2023. Vöktun á stofnum laxfiska. HV 2024-16 2024 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Miðá og Tunguá. Vöktun áranna 2022 og 2023. HV 2024-15 2024 Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun laxastofna á vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2023, HV 2024-14 2024 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2024 – framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2024-13 2024 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Valur Bogason Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum. Samantekt áranna 2015 – 2023. HV 2024-11 2024 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson, Leó Alexander Guðmundsson Skoða
Niðurstöður uppsjávarrannsóknaleiðangurs (IESSNS) umhverfis Ísland á RS Árna Friðrikssyni í júlí 2023. HV 2024-09 2024 Anna Heiða Ólafsdóttir, Svandís Eva Aradóttir, James Kennedy, Thassya C. dos Santos Schmidt Skoða
Laugardalsá 2023. Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2024-12 2024 Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Report of ten years of Mollusca collection in Icelandic waters by the Marine and Freshwater Research Institute. HV 2024-06 2024 Christiane Delongueville, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Roland Scaillet Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2023. HV2024-10 2024 Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Modelling the food web in Icelandic waters. HV 2024-08 2024 Anika Sonjudóttir, Erla Sturludóttir, Bjarki Þór Elvarsson Skoða
Krossá í Dölum 2023. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngur laxfiska. HV 2024-07 2024 Sigurður Már Einarsson, Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Mótvægisaðgerðir sem milda áhrif vatnsaflsvirkjana á ferskvatnsvistkerfi. HV 2024-05 2024 Eydís Salome Eiríksdóttir, Fjóla Rut Svavarsdóttir Skoða
Grunnslóðaleiðangur 2016-2022. HV 2024-04 2024 Magnús Thorlacius, Valur Bogason, Jónas P. Jónasson, Bylgja Sif Jónsdóttir, Elzbieta Baranowska, Guðjón Már Sigurðsson Skoða
Þorskátak – framvinduskýrsla fyrir árið 2023. HV 2023-03 2024 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Ásgeir Gunnarsson, Christophe Pampoulie, Einar Hjörleifsson, Guðbjörg Ólafsdóttir, Haseeb Randhawa, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Petrún Sigurðardóttir, Svanhildur Egilsdóttir Skoða
Fisksamfélög við Landeyjar – skýrsla vegna fyrirhugaðrar efnistöku af sjávarbotni. HV 2024-02 2024 Magnús Thorlacius, Valur Bogason, Jón Sólmundsson, Stefán Áki Ragnarsson Skoða
Fæða 36 tegunda botnfiska á Íslandsmiðum árin 1996-2023 / Diet of 36 groundfish species in Icelandic waters 1996-2023. HV 2024-01 2024 Jón Sólmundsson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir Skoða
Mat á ráðgjafareglum fyrir innfjarðarækjustofna í Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi. Management strategy evaluation of harvest rates of the Northern shrimp Pandalus borealis in Arnarfjörður and Ísafjarðardjúp, Iceland. HV2023-45 2023 Pamela J. Woods, Bjarki Þór Elvarsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir Skoða
Rauðalækur í Rangárvallasýslu, útbreiðsla laxfiska og mat á búsvæðum árið 2023. HV2023-44 2023 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2023: framkvæmd og helstu niðurstöður / Icelandic autumn groundfish survey 2023: implementation and main results. HV2023-46 2023 Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Aðferðir við mat á mjög góðu vatnsformfræðilegu ástandi straum- og stöðuvatna. HV2023-35 2023 Svava Björk Þorláksdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir, Þóra Hrafnsdóttir, Tinna Þórarinsdóttir Skoða
Vöktun á lífríki Elliðaánna 2022. HV2023-42 2023 Stefán Már Stefánsson, Haraldur R. Ingvason Skoða
Rannsókn á vistkerfi Elliðavatns árið 2022. HV2023-41 2023 Friðþjófur Árnason, Eydís Salome Eiríksdóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Iris Hansen, Sigurður Óskar Helgason, Haraldur R. Ingvason, Agnes-Katharina Kreiling Skoða
Capelin in a changing environment. HV2023-43 2023 Warsha Singh, Anna Heiða Ólafsdóttir, Sigurður Þór Jónsson, Guðmundur J. Óskarsson Skoða
Vöktun á lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík 2022. HV2023-39 2023 Haraldur R. Ingvason, Stefán Már Stefánsson Skoða
Tilnefningarpróf fyrir mikið breytt og manngerð vatnshlot í samræmi við leiðbeiningar Evrópusambandsins. HV2023-40 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir, Fjóla Rut Svavarsdóttir Skoða
Vöktun á lífríki og vatnsgæðum Þingvallavatns; Gagnaskýrsla fyrir árið 2022, Verkþáttur nr. 2 Lífríki og efna- og eðlisþættir í vatnsbol. HV2023-38 2023 Haraldur R. Ingvason, Stefán Már Stefánsson, Finnur Ingimarsson Skoða
Niðurstöður vöktunar á líffræðilegum og eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum í straum- og stöðuvötnum árið 2022. HV2023-37 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir, Iris Hansen, Þóra Hrafnsdóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Jón S. Ólafsson, Haraldur R. Ingvason, Agnes-Katharina Kreiling Skoða
Vatnshlot á virkjanasvæðum. Bráðabirgðatilnefning á mikið breyttum vatnshlotum HV2023-36 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Þóra Hrafnsdóttir Skoða
Vatnakerfi Blöndu 2022. Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur HV2023-34 2023 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Loðna á tímum umhverfisbreytinga – afrakstur átaksverkefnis um loðnurannsóknir 2018-2022. HV2023-33. Íslenska. 2023 Warsha Singh, Anna Heiða Ólafsdóttir, Sigurður Þór Jónsson, Guðmundur J. Óskarsson Skoða
Vöktunarrannsóknir laxfiska í Langadalsá 2022 - HV2023-32 2023 Sigurður Már Einarsson Skoða
Samantekt vöktunar vegna áhrifa sjókvíaeldis á íslenska laxastofna 2022. HV2023-31 2023 Sigurður Óskar Helgason, Fjóla Rut Svavarsdóttir, Leó Alexander Guðmundsson, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson, Guðni Guðbergsson Skoða
Lífríki og vistfræðilegt ástand í Grafarlæk. HV2023-30 2023 Iris Hansen, Eydís Salome Eiríksdóttir, Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2022. HV 2023-29 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal. Niðurstöður frá árinu 2022 HV 2023-28 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2022 HV 2023-27 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Laxá í Aðaldal 2021 og 2022. Seiðabúskapur og veiði HV 2023-26 2023 Guðni Guðbergsson Skoða
Erfðablöndun villts íslensks lax (Salmo salar) og eldislax af norskum uppruna / Hybridization between wild Icelandic salmon (Salmo salar) and farmed salmon of Norwegian origin HV 2023-25 2023 Leó Alexander Guðmundsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Sten Karlsson, Hlynur Bárðarson, Ingerid Julie Hagen, Áki Jarl Láruson, Sæmundur Sveinsson, Davíð Gíslason, Kevin A. Glover Skoða
Vöktun laxa- og bleikjustofna á vatnsvæði Hörðudalsár 2022. HV 2023-24 2023 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Laxár í Dölum 2022. HV 2023-23 2023 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Lax- og silungsveiðin 2022. HV 2023-22 2023 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
af 9 | 402 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?