Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Vatnshlot á virkjanasvæðum. Viðbót við skýrslu Umhverfisstofnunar UST-2020:09. HV 2022-09 2022 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Þóra Hrafnsdóttir Skoða
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2022 - framkvæmd og helstu niðurstöður / Icelandic groundfish survey 2022 – implementation and main results. HV 2022-14 2022 Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir, Valur Bogason Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2021 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2021. HV 2022-13 2022 Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2021. HV 2022-12 2022 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Botnsá í Hvalfirði - samantekt langtímamælinga. HV 2022-05 2022 Hlynur Bárðarson Skoða
Gljúfurá í Húnavatnssýslu 2018-2021. HV 2022-10 2022 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Langár á Mýrum 2021. HV 2022-11 2022 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Vöktun laxastofna á Vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2021. HV 2022-08 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Álftafirði. HV 2022-07 2022 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Niðurstöður uppsjávarrannsóknaleiðangurs (IESSNS) umhverfis Ísland á RS Árni Friðriksson í júlí 2021 / Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in July 2021 on R/V Árni Friðriksson. HV 2022-06 2022 Anna Heiða Ólafsdóttir, Guðrún Finnbogadóttir, James Kennedy, Sólrún Sigurgeirsdóttir, Svandís Eva Aradóttir Skoða
Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2021. HV 2022-04 2022 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Fiskirannsóknir á laxastofni Fróðár 2021. HV 2022-03 2022 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Seyðisfirði og Hestfirði 2021. HV 2022-01 2022 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Laxár í Leirársveit 2021. HV 2022-02 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Lax- og silungsveiðin 2021. HV 2022-30 2022 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Jökulfjörðum. HV 2021-61 2021 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2021. Framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2021-60 2021 Klara Björg Jakobsdóttir, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Helstu niðurstöður vistfræðileiðangurs í Austurdjúp á RS Árna Friðrikssyni í maí 2021 2021 Sigurvin Bjarnason, Ayca Eleman Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2021. HV 2021-58 2021 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Botngerðarmat fyrir lax á vatnasvæði Laxár í Miklaholtshreppi. HV 2021-57 2021 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Rannsóknir á hrygningargöngu loðnu með smábátum sumarið 2021. HV 2021-56 2021 Birkir Bárðarson Skoða
Rannsóknir í Lárvaðli á Snæfellsnesi. HV 2021-55 2021 Fjóla Rut Svavarsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2020. HV 2021-54 2021 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
The Icelandic harbour seal (Phoca vitulina): Population estimate in 2020, summary of trends and the current status. HV 2021-53 2021 Sandra Magdalena Granquist Skoða
Ljósáta í Ísafjarðardjúpi – nýtanleg auðlind? / Euphausiids in Ísafjarðardjúp - a harvestable resource? HV 2021-52 2021 Ástþór Gíslason, Páll Reynisson, Hjalti Karlsson, Einar Hreinsson, Teresa Silva, Kristján G. Jóakimsson Skoða
Exploratory survey on the abundance and distribution of Calanus finmarchicus southwest of Iceland as a potentially harvestable resource. HV 2021-51 2021 Ástþór Gíslason, Hjalti Karlsson, Kurt Tande, Kristján G. Jóakimsson Skoða
Friðuð svæði innan landhelgi Íslands og viðkvæm vistkerfi. HV 2021-49 2021 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir Skoða
Vernd viðkvæmra botnvistskerfa. Samantekt upplýsinga og mat á fimm þáttum er varða viðkvæm botnvistkerfi fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. HV 2021-50 2021 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Stefán Áki Ragnarsson, Julian M. Burgos, Einar Hjörleifsson, Klara Björg Jakobsdóttir, Guðmundur Þórðarson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Norðfjarðarflóa og Miðfirði 2021. HV 2021-48 2021 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Vöktun á stofnum laxfiska í Úlfarsá 2020. Monitoring of salmonid fish stocks in River Úlfarsá in 2020. HV 2021-47 2021 Friðþjófur Árnason, Fjóla Rut Svavarsdóttir Skoða
Kortlagning kræklings (Mytilus edulis) í innanverðum Hvalfirði 2009 og 2010. HV 2021-46 2021 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Anika Sonjudóttir Skoða
Experimental harvesting of krill with a pump in Ísafjarðardjúp. HV 2021-45 2021 Petrún Sigurðardóttir, Ástþór Gíslason Skoða
Arnarfjörður: Ástand sjávar, straumar og endurnýjun botnlags / Arnarfjörður: Hydrographic conditions, currents and renewal of bottom layer. HV 2021-38 2021 Andreas Macrander, Sólveig R. Ólafsdóttir, Magnús Danielsen, Hjalti Karlsson, Arnþór Bragi Kristjánsson, Jacek Sliwinski Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Fáskrúðsfirði 2021. HV 2021-43 2021 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Reykjadalsá og Eyvindarlækur í S-Þingeyjarsýslu. Seiðabúskapur og veiði 2020. HV 2021-44 2021 Guðni Guðbergsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxfiskum í Miðá í Dölum. HV 2021-42 2021 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Laxá í Aðaldal 2020. Seiðabúskapur, veiði og endurheimtur gönguseiða. HV 2021-41 2021 Guðni Guðbergsson Skoða
Samantekt vöktunar vegna áhrifa sjókvíaeldis á íslenska laxastofna 2020. HV 2021-39 2021 Fjóla Rut Svavarsdóttir, Leó Alexander Guðmundsson, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson, Guðni Guðbergsson, Ragnar Jóhannsson, Hlynur Bárðarson Skoða
Benthic Habitat Mapping of the Seafloor 2019 – Cruise report B8‐2019. HV 2021-40 2021 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Julian M. Burgos, Fine Brendtner, María R. Þrándardóttir Skoða
Mollusca (Bivalvia, Gastropoda, Polyplacophora and Scaphopoda) around Iceland: sampling effort in research surveys in 2013-2015. HV 2021-37 2021 Christiane Delongueville, Jónbjörn Pálsson, Roland Scaillet, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Vatnalífsrannsóknir í Úlfljótsvatni 2020. HV 2021-36 2021 Benóný Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir, Iris Hansen, Magnús Jóhannsson, Jón S. Ólafsson Skoða
Lax- og silungsveiðin 2020. HV 2021-35 2021 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
Silungurinn í Mývatni - Yfirlit yfir rannsóknir og veiðitölur 1986 - 2020. HV 2021-30 2021 Guðni Guðbergsson Skoða
Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2020. HV 2021-34 2021 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2020. HV 2021-33 2021 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2020. HV 2021-32 2021 Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Njarðardóttir Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Reyðarfirði 2021. HV 2021-28 2021 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 2021 – framkvæmd og helstu niðurstöður / Gillnet survey of spawning cod in Icelandic waters (SMN) 2021 – implementation and main results. HV 2021-31 2021 Valur Bogason, Jón Sólmundsson, Höskuldur Björnsson, Ásgeir Gunnarsson, Hlynur Pétursson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Jóhann Á. Gíslason, Magnús Thorlacius Skoða
Vöktunarrannsóknir laxfiska í Langadalsá 2020. HV 2021-29 2021 Sigurður Már Einarsson Skoða
Staða umhverfis og vistkerfa í hafinu við Ísland og horfur næstu áratuga. HV 2021-14 2021 Guðmundur J. Óskarsson, Guðmundur Þórðarson, Guðni Guðbergsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Sigurður Guðjónsson, Sólveig R. Ólafsdóttir Skoða
icon | Síða af 9 | 402 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?