Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Vöktunarrannsóknir á laxfiskum í Miðá í Dölum. HV 2021-42 2021 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Laxá í Aðaldal 2020. Seiðabúskapur, veiði og endurheimtur gönguseiða. HV 2021-41 2021 Guðni Guðbergsson Skoða
Samantekt vöktunar vegna áhrifa sjókvíaeldis á íslenska laxastofna 2020. HV 2021-39 2021 Fjóla Rut Svavarsdóttir, Leó Alexander Guðmundsson, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson, Guðni Guðbergsson, Ragnar Jóhannsson, Hlynur Bárðarson Skoða
Benthic Habitat Mapping of the Seafloor 2019 – Cruise report B8‐2019. HV 2021-40 2021 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Julian M. Burgos, Fine Brendtner, María R. Þrándardóttir Skoða
Mollusca (Bivalvia, Gastropoda, Polyplacophora and Scaphopoda) around Iceland: sampling effort in research surveys in 2013-2015. HV 2021-37 2021 Christiane Delongueville, Jónbjörn Pálsson, Roland Scaillet, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Vatnalífsrannsóknir í Úlfljótsvatni 2020. HV 2021-36 2021 Benóný Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir, Iris Hansen, Magnús Jóhannsson, Jón S. Ólafsson Skoða
Lax- og silungsveiðin 2020. HV 2021-35 2021 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
Silungurinn í Mývatni - Yfirlit yfir rannsóknir og veiðitölur 1986 - 2020. HV 2021-30 2021 Guðni Guðbergsson Skoða
Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2020. HV 2021-34 2021 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2020. HV 2021-33 2021 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2020. HV 2021-32 2021 Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Njarðardóttir Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Reyðarfirði 2021. HV 2021-28 2021 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 2021 – framkvæmd og helstu niðurstöður / Gillnet survey of spawning cod in Icelandic waters (SMN) 2021 – implementation and main results. HV 2021-31 2021 Valur Bogason, Jón Sólmundsson, Höskuldur Björnsson, Ásgeir Gunnarsson, Hlynur Pétursson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Jóhann Á. Gíslason, Magnús Thorlacius Skoða
Vöktunarrannsóknir laxfiska í Langadalsá 2020. HV 2021-29 2021 Sigurður Már Einarsson Skoða
Staða umhverfis og vistkerfa í hafinu við Ísland og horfur næstu áratuga. HV 2021-14 2021 Guðmundur J. Óskarsson, Guðmundur Þórðarson, Guðni Guðbergsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Sigurður Guðjónsson, Sólveig R. Ólafsdóttir Skoða
Vöktun laxa- og bleikjustofna á vatnasvæði Hörðudalsár 2020. HV 2021-26 2021 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Stangveiði og seiðarannsóknir á vatnsvæði Flekkudalsár 2020. HV 2021-27 2021 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun á laxfiskastofnum Norðfjarðarár í kjölfar efnistöku. Áfangaskýrsla 2020 / Monitoring of salmonid populations in River Nordfjardará following quarrying. Status report 2020. HV 2021-25 2021 Sigurður Óskar Helgason, Hlynur Bárðarson Skoða
Sampling for the MEESO project during the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas on the R/V Arni Fridriksson in July 2020. HV 2021-22 2021 Ástþór Gíslason, Klara Björg Jakobsdóttir, Kristinn Guðmundsson, Svanhildur Egilsdóttir, Teresa Silva Skoða
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2021 - framkvæmd og helstu niðurstöður / Icelandic groundfish survey 2021 – implementation and main results. HV 2021-24 2021 Jón Sólmundsson, Georg Haney, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Vöktun laxastofna í Gljúfurá í Borgarfirði 2020. HV 2021-21 2021 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vatnakerfi Blöndu 2020 – Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2021-23 2021 Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Njarðardóttir Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2020 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2020. HV 2021-18 2021 Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir, Friðþjófur Árnason Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Langár 2020. HV 2021-20 2021 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Atferlisrannsóknir á leturhumri (Nephrops norvegicus). HV 2021-19 2021 Jónas P. Jónasson, Andreas Macrander, Arnþór Bragi Kristjánsson, Guðjón Már Sigurðsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Bárðarson, Jacek Sliwinski Skoða
Kynþroski í Bleikjueldi. HV 2021-16 2021 Tómas Árnason, Theódór Kristjánsson, Ragnar Jóhannsson Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2020. HV 2021-15 2021 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Fiskstofnar á vatnasvæði Ölfusár-Hvítár. Ástanda stofna og veiðinýting. HV 2021-17 2021 Magnús Jóhannsson, Hlynur Bárðarson Skoða
Laugardalsá 2020. Seiðarannsóknir, stangaveiði, göngufiskur og botngerðarmat. HV 2021-13 2021 Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Ástandsflokkun straumvatna út frá tegundasamsetningu kísilþörunga. HV 2021-11 2021 Iris Hansen, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Laxár í Leirársveit 2020. HV 2021-12 2021 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2020. HV 2021-10 2021 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á stofnum laxfiska í Laxá í Dölum 2020. HV 2021-09 2021 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Farleiðir laxa og urriða á ósasvæðum Elliðaáa og Leirvogsár árin 2017 og 2018. HV 2021-06 2021 Friðþjófur Árnason, Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Jóhannes Sturlaugsson Skoða
Staða fiskstofna á vatnasvæði Bakkaár og Gríshólsár á Skógarströnd. HV 2021-07 2021 Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun laxastofna á Vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2020. HV 2021-08 2021 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Exploration of Benthic Invertebrate Diversity Indices and Ecological Quality Ratios for defining ecological status of coastal marine waters according to the Water Framework Directive (2000/60/EC). HV 2021-05 2021 Pamela J. Woods, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Rakel Guðmundsdóttir Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum. Samantekt áranna 2015 – 2020. HV 2021-04 2021 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Húnaflóa 2020. HV 2021-03 2021 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Guðrún G. Þórarinsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Vöktun laxastofna í Þverá og Kjarará 2020 / Monitoring of Atlantic salmon stocks in Þverá and Kjarará 2020. HV 2021-02 2021 Sigurður Már Einarsson, Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Hítarár á Mýrum 2019 og samanburður við eldri gögn. HV 2021-01 2021 Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun straum- og stöðuvatna á Íslandi. HV 2020-42 2020 Eydís Salome Eiríksdóttir, Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Agnes-Katharina Kreiling, Fjóla Rut Svavarsdóttir, Jón S. Ólafsson, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Vatnalífsrannsóknir í Kvíslavatni og Hágöngulóni 2019. HV 2020-55 2020 Benóný Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2020. Framkvæmd og helstu niðurstöður / Icelandic autumn groundfish survey 2020: Implementation and main results. HV 2020-54 2020 Klara Björg Jakobsdóttir, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Valur Bogason Skoða
Lífríki tjarna við Straumsvík, á áhrifasvæði fyrirhugaðrar breikkunar Reykjanesbrautar. HV 2020-52 2020 Jón S. Ólafsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Iris Hansen, Eydís Salome Eiríksdóttir, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Vatnalífsrannsóknir vegna fyrirhugaðra vatnsaflsvirkjana á Vestfjörðum, sem lagðar hafa verið fram til umfjöllunar í fjórða áfanga Rammaáætlunar. HV 2020-51 2020 Ingi Rúnar Jónsson, Jón S. Ólafsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Könnun á útbreiðslu brimbúts (Cucumaria frondosa) norðvestur af Hornströndum. HV 2020-50 2020 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Rannsóknir á smádýrum í stofnmælingu rækju. HV 2020-49 2020 Ingibjörg G. Jónsdóttir Skoða
Kortlagning kræklings (Mytilus edulis) í norðan- og austanverðum Breiðafirði. HV 2020-53 2020 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Anika Sonjudóttir Skoða
Laxá í Aðaldal 2019. Seiðabúskapur, veiði og endurheimtur gönguseiða. HV 2020-48 2020 Guðni Guðbergsson, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
icon | Síða af 8 | 367 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?