Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Seiðarannsóknir í Laxá í Miklaholtshreppi 2018. HV 2018-52 2018 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Rannsóknir á kúfskel á Norðvestur‐, Norður‐ og Austurlandi í janúar til júní 1994; Útbreiðsla, þéttleiki, stofnmat, stærðarsamsetning, kynþroski, aldur og vöxtur. HV 2018 50 2018 Guðrún Þórarinsdóttir Skoða
Kortlagning búsvæða við Ísland – Rannsókn B6-2011. HV 2018-48 2018 Julian M. Burgos, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Fiskrannsóknir á Ölfusvatnsá í Grafningi 2015‐2017. HV 2018-51 2018 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Botngerðarmat á vatnasvæði Hítarár á Mýrum 2018 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Vatnsþurrð í Grenlæk 2016. Áhrif á lífríki í vatni. HV 2018-43 2018 Magnús Jóhannsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir, Benóný Jónsson Skoða
Vetrarstyrkur næringarefna og súrefnis í Eyjafirði. HV 2018-46 2018 Sólveig Rósa Ólafsdóttir, Alice Benoit-Cattin Skoða
Afrán á leturhumri (Nephrops norvegicus) í stofnmælingu humars árin 2008 til 2016 2018 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Distribution, abundance, dredge efficiency, population structure and utilitation coefficient in catches of green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis) in the southern part of Breiðafjörður, West Iceland. HV 2018-42 2018 Guðrún Þórarinsdóttir, Anika K. Guðlaugsdóttir Skoða
Bycatch in Icelandic offshore shrimp fishery. HV 2018-45 2018 Haraldur Arnar Einarsson, Georg Haney, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Einar Hjörleifsson Skoða
Rannsóknir á lífríki Djúpavatns og nálægra tjarna á Dynjandisheiði 2018 Sigurður Már Einarsson, Jón S. Ólafsson, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Rækjutegundir við Ísland 2018 Agnes Eydal, Ingibjörg G. Jónsdóttir Skoða
Overview of the contribution of the Marine and Freshwater Research Institute to the CoralFISH project (2008-2012). HV 2018-38 2018 Stefán Áki Ragnarsson, Julian M. Burgos, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Gljúfurá í Húnavatnssýslu 2016 og 2017 ‐ Seiðarannsóknir, greining á veiðitölum, talningar á göngufiski og umhverfisþættir. HV 2018-39 2018 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2017. HV 2018-36 2018 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Reykjadalsá og Eyvindarlækur í S-Þingeyjarsýslu. Seiðabúskapur og veiði 2017. HV 2018-37 2018 Guðni Guðbergsson Skoða
Laxá í Aðaldal 2017. Seiðabúskapur, veiði og endurheimtur gönguseiða. HV 2018-33 2018 Guðni Guðbergsson Skoða
Lax‐ og silungsveiði 2017. HV 2018-35 2018 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
Laxá ofan Brúa. Ástand seiða 2017 og veiði 1973 - 2017. HV 2018-31 2018 Guðni Guðbergsson Skoða
Silungurinn í Mývatni ‐ Yfirlit yfir rannsóknir og veiðitölur 1986 ‐ 2017. HV 2018-32 2018 Guðni Guðbergsson Skoða
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 1996-2018. HV 2018-30 2018 Valur Bogason, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson Skoða
Ástand sjávar 2016. HV 2018-29 2018 Sólveig Rósa Ólafsdóttir, Héðinn Valdimarsson, Maria Dolores Perez‐Hernandez, Kristinn Guðmundsson, Ástþór Gíslason, Hildur Pétursdóttir, Hafsteinn G. Guðfinnsson, Kristín J. Valsdóttir, Agnes Eydal, Karl Gunnarsson Skoða
Grunnslóðarall ‐ Helstu niðurstöður 2017. HV 2018-26 2018 Guðjón Már Sigurðsson, Jónbjörn Pálsson Skoða
Icelandic Beam Trawl Survey ‐ Result summary 2017. HV 2018-27 2018 Guðjón Már Sigurðsson, Jónbjörn Pálsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Grímsár í Borgarfirði 2017. HV 2018-28 2018 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
The fishery and stock assessment of Norway lobster (Nephrops norvegicus) in Icelandic waters during 1950 ‐ 2016 2018 Hrafnkell Eiríksson, Jónas P. Jónasson Skoða
Use of Underwater TV-survey to monitor trawl marks on Nephrops grounds. HV 2018-24 2018 Stefanie Haase, Haraldur Arnar Einarsson, Jónas P. Jónasson, Julian M. Burgos Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2017 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2017. HV 2018-23 2018 Hlynur Bárðarson, Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Njarðardóttir, Sigurður Óskar Helgason Skoða
Útbreiðsla og ástand seiða og veiði á vatnasvæði Jökulsár á Dal og Fögruhlíðarár 2017. HV 2018-22 2018 Guðni Guðbergsson, Eydís Njarðardóttir Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Laxár í Leirársveit 2017. HV 2018-20 2018 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Laxár í Dölum 2017. HV 2018-21 2018 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Vatnasvæði Flekkudalsár 2017. Stangveiði og seiðarannsóknir. HV 2018-19 2018 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Merking eldislaxa með stöðugum baríumsamsætum: Aðferð til að auðkenna laxa í sjókvíum / Marking of farmed salmon with barium stable isotopes. HV 2018-17 2018 Leó Alexander Guðmundsson, Fletcher Warren‐Myers, Eydís Njarðardóttir, Guðjón Atli Auðunsson Skoða
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2018 - framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2018-16 2018 Jón Sólmundsson, Björn Ævarr Steinarsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Jónbjörn Pálsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Rannsóknir á urriðastofnum Hraunsfjarðarvatns og Baulárvallavatns árið 2017. HV 2018-18 2018 Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Vatnakerfi Blöndu 2017 Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2018-15 2018 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Vöktun laxa- og bleikjustofna á vatnasvæði Hörðudalsár 2017. HV 2018-14 2018 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Farleiðir gönguseiða laxa á ósasvæði Elliðaáa – áfangaskýrsla 2017. HV 2018-13 2018 Friðþjófur Árnason, Hlynur Bárðarson, Ingi Rúnar Jónsson Skoða
Vöktun á laxfiskastofnum Norðfjarðarár í kjölfar efnistöku / Monitoring of salmonid populations in River Norðfjarðará following quarrying. HV 2018-12 2018 Hlynur Bárðarson, Leó Alexander Guðmundsson Skoða
Vöktun laxastofna á vatnasvæði Norðurár 2017/ Monitoring of salmon stocks in the Norðurá watershed 2017. HV 2018-11 2018 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Viðmiðunarmörk hrygningar í Gljúfurá í Borgarfirði / Spawning reference points in Gljúfurá in Borgarfjörður. HV 2018-10 2018 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun laxastofna í Þverá og Kjarará 2017/ Monitoring of Atlantic salmon stocks in Þverá and Kjarará 2017. HV 2018-09 2018 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Fiskgöngur um fiskteljara í Fossselskvísl Skjálfandafljóts 2017. HV 2018-08 2018 Benóný Jónsson Skoða
Seiðaástand og veiði í Vatnsdalsá árið 2016. HV 2018-07 2018 Friðþjófur Árnason, Jónína Herdís Ólafsdóttir Skoða
Seiðaástand, stangveiði og talning á göngufiski í Úlfarsá árin 2016 og 2017. HV 2018-06 2018 Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Niðurstöður fisk- og smádýrarannsókna í Sogi árið 2017. HV 2018-04 2018 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Vöktunarrannsóknir laxfiska í Langadalsá við Ísafjarðardjúp árið 2017/ Monitoring of salmonids in Langadalsá in Ísafjarðardjúp in 2017. HV 2018-05 2018 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Fiskrannsóknir á Ölfusvatnsá í Grafningi árið 2017. HV 2018-03 2018 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Langá á Mýrum 2017. Samantekt um vöktunarrannsóknir. HV 2018-02 2018 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2017. HV 2018-01 2018 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
af 3 | 103 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?