Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Hítarár á Mýrum 2019 og samanburður við eldri gögn. HV 2020-01 2021 Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vatnalífsrannsóknir í Kvíslavatni og Hágöngulóni 2019. HV 2020-55 2020 Benóný Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2020. Framkvæmd og helstu niðurstöður / Icelandic autumn groundfish survey 2020: Implementation and main results. HV 2020-54 2020 Klara Björg Jakobsdóttir, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Valur Bogason Skoða
Lífríki tjarna við Straumsvík, á áhrifasvæði fyrirhugaðrar breikkunar Reykjanesbrautar. HV 2020-52 2020 Jón S. Ólafsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Iris Hansen, Eydís Salome Eiríksdóttir, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Vatnalífsrannsóknir vegna fyrirhugaðra vatnsaflsvirkjana á Vestfjörðum, sem lagðar hafa verið fram til umfjöllunar í fjórða áfanga Rammaáætlunar. HV 2020-51 2020 Ingi Rúnar Jónsson, Jón S. Ólafsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Könnun á útbreiðslu brimbúts (Cucumaria frondosa) norðvestur af Hornströndum. HV 2020-50 2020 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Rannsóknir á smádýrum í stofnmælingu rækju. HV 2020-49 2020 Ingibjörg G. Jónsdóttir Skoða
Kortlagning kræklings (Mytilus edulis) í norðan- og austanverðum Breiðafirði. HV 2020-53 2020 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Anika Sonjudóttir Skoða
Laxá í Aðaldal 2019. Seiðabúskapur, veiði og endurheimtur gönguseiða. HV 2020-48 2020 Guðni Guðbergsson, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Hámýs í stofnmælingaleiðöngrum Hafrannsóknastofnunar. HV 2020-47 2020 Klara Björg Jakobsdóttir, Jónas P. Jónasson, Kristján Kristinsson, Jónbjörn Pálsson Skoða
Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in 2020 on R/V Árni Friðriksson 2020 Anna Heiða Ólafsdóttir, James Kennedy Skoða
Lífríki fjöru við útrás affallsvatns frá Reykjanesvirkjun; Athuganir 2019 2020 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Karl Gunnarsson, Lilja Gunnarsdóttir Skoða
Reykjadalsá og Eyvindarlækur í S-Þingeyjarsýslu. Seiðabúskapur og veiði 2019 2020 Guðni Guðbergsson Skoða
Burrowing behaviour in ocean quahog (Arctica islandica) in situ and in the laboratory. HV 2020-43 2020 Stefán Áki Ragnarsson, Guðrún G. Þórarinsdóttir Skoða
Lýsing á viðmiðunaraðstæðum straum- og stöðuvatna á Íslandi Skýrsla til Umhverfisstofnunar. HV 2020-23 2020 Eydís Salome Eiríksdóttir, Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Fjóla Rut Svavarsdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Umhverfisáhrif sjókvíaeldis ‐ Mælingar á efnaferlum í seti íslenskra fjarða. HV 2020-42 2020 Rakel Guðmundsdóttir, Sólveig R. Ólafsdóttir, Hjalti Karlsson, Stefán Áki Ragnarsson Skoða
Mælingar á brottkasti þorsks og ýsu 2016-2018. HV 2020-41 2020 Guðjón Már Sigurðsson, Höskuldur Björnsson, Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, Sævar Guðmundsson, Viðar Ólafsson Skoða
Ástand sjávar 2017 og 2018. HV 2020-40 2020 Sólveig R. Ólafsdóttir, Magnús Danielsen, Alice Benoit-Cattin, Jacek Sliwinski , Andreas Macrander Skoða
Vöktun eiturþörunga við Ísland árin 2017 og 2018 /Harmful phytoplankton monitoring in Iceland in 2017 and 2018. HV 2020-10 2020 Hafsteinn G. Guðfinnsson, Kristín J. Valsdóttir, Agnes Eydal, Karl Gunnarsson, Kristinn Guðmundsson Skoða
Vöktun á stofnum laxfiska í Úlfarsá 2019 / Monitoring of salmonid fish stocks in River Úlfarsá in 2019. HV 2020-39 2020 Friðþjófur Árnason, Fjóla Rut Svavarsdóttir Skoða
Vatnakerfi Blöndu 2019 - Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2020-35 2020 Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Njarðardóttir Skoða
Seiðaástand og stangveiði í Vatnsdalsá árin 2018 og 2019 / Monitoring of salmonid fish stocks in River Vatnsdalsá in 2018 and 2019. HV 2020-37 2020 Friðþjófur Árnason Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2019. HV 2020-36 2020 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Lax- og silungsveiðin 2019. HV 2020-38 2020 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árin 2012 til 2019. HV 2020-29 2020 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson, Jóhannes Guðbrandsson, Páll Bjarnason Skoða
Kóralsvæði við Ísland. Rannsóknir 2009‐2012 lýsing – útbreiðsla – verndun. HV 2020-31 2020 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Julian M. Burgos, Stefán Áki Ragnarsson, Hjalti Karlsson Skoða
Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2019. HV 2020-34 2020 Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Njarðardóttir Skoða
Umreikningur á fjölda tunna af grásleppuhrognum yfir í óslægðan afla byggður á veiðdag bókum / Converting number of barrels of lumpfish roe to ungutted landings based on logbook data. HV 2020-32 2020 James Kennedy, Sigurður Þôr Jónsson Skoða
Converting number of barrels of lumpfish roe to ungutted landings based on logbook data / Umreikningur á fjölda tunna af grásleppuhrognum yfir í óslægðan afla byggður á veiðdagbókum. HV 2020-33 2020 James Kennedy, Sigurður Þôr Jónsson Skoða
Langadalsá 2019. Fisktalning, stangaveiði, seiðarannsóknir og laxahrygning. HV 2020-30 2020 Sigurður Már Einarsson Skoða
Efnasamsetning Þingvallavatns 2019. HV 2020-27 2020 Eydís Salome Eiríksdóttir, Alice Benoit-Cattin Skoða
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 2020 – framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2020-28 2020 Valur Bogason, Jón Sólmundsson, Höskuldur Björnsson, Ásgeir Gunnarsson, Hlynur Pétursson, Jóhann Á. Gíslason, Magnús Thorlacius Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Fáskrúðsfirði. HV 2020-26 2020 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Guðrún Þórarinsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Vöktunarrannsóknir á stofnum laxfiska Grímsár og Tunguár 2019. HV 2020-24 2020 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Laxár í Leirársveit 2019. HV 2020-25 2020 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Vöktun á laxfiskastofnum Norðfjarðarár í kjölfar efnistöku. Áfangaskýrsla 2019. Monitoring of salmonid populations in River Nordfjardará following quarrying. Status report 2019. HV 2020-21 2020 Sigurður Óskar Helgason, Hlynur Bárðarson Skoða
Laugardalsá 2019. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2020-22 2020 Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Silungurinn í Mývatni ‐ Yfirlit yfir rannsóknir og veiðitölur 1986 ‐ 2019. HV 2020-19 2020 Guðni Guðbergsson Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2019 / Research on fish stocks in several rivers at North‐East Iceland 2019. HV 2020-18 2020 Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir, Friðþjófur Árnason Skoða
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2020 ‐ framkvæmd og helstu niðurstöður /  Icelandic groundfish survey 2020 – implementation and main results. HV 2020-20 2020 Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Vöktunarrannsóknir og viðmiðunarmörk hrygningar í Langá á Mýrum. HV 2020-16 2020 Sigurður Már Einarsson, Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Vöktun laxa og bleikjustofna á vatnasvæði Hörðudalsár 2019. HV 2020-17 2020 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Reyðarfirði. HV 2020-15 2020 Guðrún Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Þéttleiki og stærð urriðaseiða í vatnsföllum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn  árið 2019. HV 2020-13 2020 Friðþjófur Árnason, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir Skoða
Vöktun laxastofna á vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2019. HV 2020-14 2020 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Eyjafirði og Skagafirði. HV 2020-12 2020 Guðrún Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Laxár í Dölum 2019. HV 2020-11 2020 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Vöktun laxastofna í Gljúfurá í Borgarfirði 2019. HV 2020-09 2020 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
A manual for the Icelandic groundfish survey in spring 2020. HV 2020-08 2020 Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir, Valur Bogason Skoða
Vöktun laxastofna í Þverá og Kjarará 2019 / Monitoring of Atlantic salmon stocks in Þverá and Kjarará 2019. HV 2020-07 2020 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
af 5 | 226 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?