Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Niðurstöður vöktunar á líffræðilegum og eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum í straum- og stöðuvötnum árið 2022. HV2023-37 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir, Iris Hansen, Þóra Hrafnsdóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Jón S. Ólafsson, Haraldur R. Ingvason, Agnes-Katharina Kreiling Skoða
Vatnshlot á virkjanasvæðum. Bráðabirgðatilnefning á mikið breyttum vatnshlotum HV2023-36 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Þóra Hrafnsdóttir Skoða
Vatnakerfi Blöndu 2022. Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur HV2023-34 2023 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Loðna á tímum umhverfisbreytinga – afrakstur átaksverkefnis um loðnurannsóknir 2018-2022. HV2023-33. Íslenska. 2023 Warsha Singh, Anna Heiða Ólafsdóttir, Sigurður Þór Jónsson, Guðmundur J. Óskarsson Skoða
Vöktunarrannsóknir laxfiska í Langadalsá 2022 - HV2023-32 2023 Sigurður Már Einarsson Skoða
Samantekt vöktunar vegna áhrifa sjókvíaeldis á íslenska laxastofna 2022. HV2023-31 2023 Sigurður Óskar Helgason, Fjóla Rut Svavarsdóttir, Leó Alexander Guðmundsson, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson, Guðni Guðbergsson Skoða
Lífríki og vistfræðilegt ástand í Grafarlæk. HV2023-30 2023 Iris Hansen, Eydís Salome Eiríksdóttir, Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2022. HV 2023-29 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal. Niðurstöður frá árinu 2022 HV 2023-28 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2022 HV 2023-27 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Laxá í Aðaldal 2021 og 2022. Seiðabúskapur og veiði HV 2023-26 2023 Guðni Guðbergsson Skoða
Erfðablöndun villts íslensks lax (Salmo salar) og eldislax af norskum uppruna / Hybridization between wild Icelandic salmon (Salmo salar) and farmed salmon of Norwegian origin HV 2023-25 2023 Leó Alexander Guðmundsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Sten Karlsson, Hlynur Bárðarson, Ingerid Julie Hagen, Áki Jarl Láruson, Sæmundur Sveinsson, Davíð Gíslason, Kevin A. Glover Skoða
Vöktun laxa- og bleikjustofna á vatnsvæði Hörðudalsár 2022. HV 2023-24 2023 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Laxár í Dölum 2022. HV 2023-23 2023 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Lax- og silungsveiðin 2022. HV 2023-22 2023 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á stofnum laxfiska Grímsár og Tunguár 2022. HV 2023-21 2023 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 2023 – framkvæmd og helstu niðurstöður / Gillnet survey of spawning cod in Icelandic waters (SMN) 2023 – implementation and main results HV 2023-20 2023 Valur Bogason, Jón Sólmundsson, Höskuldur Björnsson, Anna Ragnheiður Grétarsdóttir, Ásgeir Gunnarsson, Hlynur Pétursson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Magnús Thorlacius, Svandís Eva Aradóttir Skoða
Laxfiskar sem gæðaþáttur við ástandsflokkun ferskvatns á Íslandi HV2023-19 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir, Ingi Rúnar Jónsson Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Flekkudalsár 2022. HV 2023-18 2023 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Botngerðarmat á fiskgengum hlutum Álftár og Veitu á Mýrum. HV 2023-17 2023 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Rannsóknir á laxfiskastofnum í Gljúfurá í Borgarfirði 2022. HV 2023-16 2023 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2022. HV2023-14 2023 Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Laugardalsá 2022 Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV2023-15 2023 Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Laxár í Leirársveit 2022. HV 2023-10 2023 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Merkingar og endurheimtur á þorski árin 2019-2022. HV 2023-11 2023 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Einar Hjörleifsson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson Skoða
Stofnmælingar botnfiska á Íslandsmiðum 2023 Framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2023-12 2023 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Valur Bogason Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Langár á Mýrum 2022. HV 2023-13 2023 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Þorskátak – framvinduskýrsla fyrir árið 2022. HV 2023-09 2023 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Christophe Pampoulie, Einar Hjörleifsson, Guðbjörg Ólafsdóttir, Haseeb Randhawa, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson Skoða
Niðurstöður á efnamælingum í vatni í Silfru á Þingvöllum. HV 2023-08 2023 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Helstu niðurstöður vistfræðileiðangurs í Austurdjúp á RS Árna Friðrikssyni í maí 2022. HV 2023-07 2023 Sigurvin Bjarnason, Hildur Pétursdóttir, Michelle Marie Dutro, Paulus Jacobus Wensveen Skoða
Vöktun laxastofna á vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2022. HV 2023-06 2023 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Olíublautir fuglar við suðurströndina 2020 – 2022: Greining reks olíu á yfirborði sjávar og mögulegs uppruna mengunar / Oil‐covered birds at the south coast of Iceland 2020 – 2022: Modelled drift trajectories of oil at the sea surface and possible origins 2023 Andreas Macrander Skoða
Laxfiskarannsóknir á vatnasvæði Þverár í Borgarfirði 2022/ Monitoring of Atlantic salmon stocks in Þverá and Kjarará 2022. HV 2023-03 2023 Sigurður Már Einarsson, Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Rannsóknir á bleikju í Reyðarvatni í Borgarfirði í júlí 2022. HV 2023-04 2023 Sigurður Már Einarsson, Guðni Guðbergsson, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Mat á burðarþoli Arnarfjarðar – lýsing á líkani og mati á áhrifum sjókvíaeldis á súrefni og næringarefni / Carrying capacity of Arnarfjörður – modelling and assessment of impacts of aquaculture on oxygen and nutrient budget. HV 2023-02 2023 Andreas Macrander, Sólveig R. Ólafsdóttir Skoða
Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2022. HV 2023-01 2023 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Niðurstöður uppsjávarrannsóknaleiðangurs (IESSNS) umhverfis Ísland á RS Árna Friðrikssyni í júlí 2022 /Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in July 2022 on R/V Árni Friðriksson. HV 2022-44 2022 Anna Heiða Ólafsdóttir, James Kennedy Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2022. Framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2022-43 2022 Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2022. HV 2022-42 2022 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Mat á áhrifum fyrirhugaðra breytinga á árfarvegi Norðurár í Reyðarfirði á vatnalífríki HV 2022-41 2022 Sigurður Óskar Helgason Skoða
Lífríkisúttekt á Hólmavatni og Kalmansá vegna umhverfismats fyrir Holtavörðuheiðarlínu 1. HV 2022-40 2022 Sigurður Óskar Helgason, Friðþjófur Árnason, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun strandsjávar. HV 2022-39 2022 Rakel Guðmundsdóttir, Sólveig R. Ólafsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Pamela J. Woods, Lilja Gunnarsdóttir, Karl Gunnarsson, Kristinn Guðmundsson, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Vöktunarrannsóknir laxfiska í Langadalsá 2021. HV 2022-38 2022 Sigurður Már Einarsson Skoða
Vatnakerfi Blöndu 2021 – Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2022-37 2022 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Könnun á útbreiðslu brimbúts (Cucumaria frondosa) í Húnaflóa 2021. HV 2022-36 2022 Jónas P. Jónasson, Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Aurflóðið í Andakílsá 2017 – afleiðingar þess og framvinda lífríkis. HV 2022-35 2022 Jón S. Ólafsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir, Eydís Njarðardóttir, Iris Hansen, Jóhanna M. Haraldsdóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Rusl á hafsbotni við Ísland: Samantekt á skráningu rusls við kortlagningu búsvæða á hafsbotni 2004-2019. HV 2022-34 2022 Petrún Sigurðardóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Lax á landi. HV 2022-33 2022 Leó Alexander Guðmundsson Skoða
Könnun á útbreiðslu brimbúts (Cucumaria frondosa) í Héraðsflóa 2021. HV 2022-32 2022 Jónas P. Jónasson, Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Vöktun á laxfiskastofnum Norðfjarðarár í kjölfar efnistöku. Áfangaskýrsla 2021 / Monitoring of salmonid populations in River Nordfjardará following quarrying. Status report 2021. HV 2022-31 2022 Sigurður Óskar Helgason, Hlynur Bárðarson Skoða
af 8 | 367 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?