Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2020 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2020. HV 2021-18 2021 Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir, Friðþjófur Árnason Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Langár 2020. HV 2021-20 2021 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Atferlisrannsóknir á leturhumri (Nephrops norvegicus). HV 2021-19 2021 Jónas P. Jónasson, Andreas Macrander, Arnþór Bragi Kristjánsson, Guðjón Már Sigurðsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Bárðarson, Jacek Sliwinski Skoða
Kynþroski í Bleikjueldi. HV 2021-16 2021 Tómas Árnason, Theódór Kristjánsson, Ragnar Jóhannsson Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2020. HV 2021-15 2021 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Laugardalsá 2020. Seiðarannsóknir, stangaveiði, göngufiskur og botngerðarmat. HV 2021-13 2021 Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Ástandsflokkun straumvatna út frá tegundasamsetningu kísilþörunga. HV 2021-11 2021 Iris Hansen, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Laxár í Leirársveit 2020. HV 2021-12 2021 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2020. HV 2021-10 2021 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á stofnum laxfiska í Laxá í Dölum 2020. HV 2021-09 2021 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Farleiðir laxa og urriða á ósasvæðum Elliðaáa og Leirvogsár árin 2017 og 2018. Hv2021-06 2021 Friðþjófur Árnason, Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Jóhannes Sturlaugsson Skoða
Staða fiskstofna á vatnasvæði Bakkaár og Gríshólsár á Skógarströnd. HV 2021-07 2021 Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun laxastofna á Vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2020. HV 2021-08 2021 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Exploration of Benthic Invertebrate Diversity Indices and Ecological Quality Ratios for defining ecological status of coastal marine waters according to the Water Framework Directive (2000/60/EC). HV 2021-05 2021 Pamela J. Woods, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Rakel Guðmundsdóttir Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum. Samantekt áranna 2015 – 2020. HV 2021-04 2021 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Húnaflóa 2020. HV 2021-03 2021 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Guðrún G. Þórarinsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Vöktun laxastofna í Þverá og Kjarará 2020 / Monitoring of Atlantic salmon stocks in Þverá and Kjarará 2020. HV 2020-02 2021 Sigurður Már Einarsson, Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Hítarár á Mýrum 2019 og samanburður við eldri gögn. HV 2020-01 2021 Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vistfræðileg viðmið við ástandsflokkun straum- og stöðuvatna á Íslandi. HV 2020-42 2020 Eydís Salome Eiríksdóttir, Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Agnes Katharina Kreiling, Fjóla Rut Svavarsdóttir, Jón S. Ólafsson, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Vatnalífsrannsóknir í Kvíslavatni og Hágöngulóni 2019. HV 2020-55 2020 Benóný Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2020. Framkvæmd og helstu niðurstöður / Icelandic autumn groundfish survey 2020: Implementation and main results. HV 2020-54 2020 Klara Björg Jakobsdóttir, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Valur Bogason Skoða
Lífríki tjarna við Straumsvík, á áhrifasvæði fyrirhugaðrar breikkunar Reykjanesbrautar. HV 2020-52 2020 Jón S. Ólafsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Iris Hansen, Eydís Salome Eiríksdóttir, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Vatnalífsrannsóknir vegna fyrirhugaðra vatnsaflsvirkjana á Vestfjörðum, sem lagðar hafa verið fram til umfjöllunar í fjórða áfanga Rammaáætlunar. HV 2020-51 2020 Ingi Rúnar Jónsson, Jón S. Ólafsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Könnun á útbreiðslu brimbúts (Cucumaria frondosa) norðvestur af Hornströndum. HV 2020-50 2020 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Rannsóknir á smádýrum í stofnmælingu rækju. HV 2020-49 2020 Ingibjörg G. Jónsdóttir Skoða
Kortlagning kræklings (Mytilus edulis) í norðan- og austanverðum Breiðafirði. HV 2020-53 2020 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Anika Sonjudóttir Skoða
Laxá í Aðaldal 2019. Seiðabúskapur, veiði og endurheimtur gönguseiða. HV 2020-48 2020 Guðni Guðbergsson, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Hámýs í stofnmælingaleiðöngrum Hafrannsóknastofnunar. HV 2020-47 2020 Klara Björg Jakobsdóttir, Jónas P. Jónasson, Kristján Kristinsson, Jónbjörn Pálsson Skoða
Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in 2020 on R/V Árni Friðriksson 2020 Anna Heiða Ólafsdóttir, James Kennedy Skoða
Lífríki fjöru við útrás affallsvatns frá Reykjanesvirkjun; Athuganir 2019 2020 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Karl Gunnarsson, Lilja Gunnarsdóttir Skoða
Reykjadalsá og Eyvindarlækur í S-Þingeyjarsýslu. Seiðabúskapur og veiði 2019 2020 Guðni Guðbergsson Skoða
Burrowing behaviour in ocean quahog (Arctica islandica) in situ and in the laboratory. HV 2020-43 2020 Stefán Áki Ragnarsson, Guðrún G. Þórarinsdóttir Skoða
Lýsing á viðmiðunaraðstæðum straum- og stöðuvatna á Íslandi Skýrsla til Umhverfisstofnunar. HV 2020-23 2020 Eydís Salome Eiríksdóttir, Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Fjóla Rut Svavarsdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Umhverfisáhrif sjókvíaeldis ‐ Mælingar á efnaferlum í seti íslenskra fjarða. HV 2020-42 2020 Rakel Guðmundsdóttir, Sólveig R. Ólafsdóttir, Hjalti Karlsson, Stefán Áki Ragnarsson Skoða
Mælingar á brottkasti þorsks og ýsu 2016-2018. HV 2020-41 2020 Guðjón Már Sigurðsson, Höskuldur Björnsson, Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, Sævar Guðmundsson, Viðar Ólafsson Skoða
Ástand sjávar 2017 og 2018. HV 2020-40 2020 Sólveig R. Ólafsdóttir, Magnús Danielsen, Alice Benoit-Cattin, Jacek Sliwinski , Andreas Macrander Skoða
Vöktun eiturþörunga við Ísland árin 2017 og 2018 /Harmful phytoplankton monitoring in Iceland in 2017 and 2018. HV 2020-10 2020 Hafsteinn G. Guðfinnsson, Kristín J. Valsdóttir, Agnes Eydal, Karl Gunnarsson, Kristinn Guðmundsson Skoða
Vöktun á stofnum laxfiska í Úlfarsá 2019 / Monitoring of salmonid fish stocks in River Úlfarsá in 2019. HV 2020-39 2020 Friðþjófur Árnason, Fjóla Rut Svavarsdóttir Skoða
Vatnakerfi Blöndu 2019 - Seiðarannsóknir, stangveiði og göngufiskur. HV 2020-35 2020 Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Njarðardóttir Skoða
Seiðaástand og stangveiði í Vatnsdalsá árin 2018 og 2019 / Monitoring of salmonid fish stocks in River Vatnsdalsá in 2018 and 2019. HV 2020-37 2020 Friðþjófur Árnason Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2019. HV 2020-36 2020 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Lax- og silungsveiðin 2019. HV 2020-38 2020 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árin 2012 til 2019. HV 2020-29 2020 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson, Jóhannes Guðbrandsson, Páll Bjarnason Skoða
Kóralsvæði við Ísland. Rannsóknir 2009‐2012 lýsing – útbreiðsla – verndun. HV 2020-31 2020 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Julian M. Burgos, Stefán Áki Ragnarsson, Hjalti Karlsson Skoða
Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2019. HV 2020-34 2020 Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Njarðardóttir Skoða
Umreikningur á fjölda tunna af grásleppuhrognum yfir í óslægðan afla byggður á veiðdag bókum / Converting number of barrels of lumpfish roe to ungutted landings based on logbook data. HV 2020-32 2020 James Kennedy, Sigurður Þôr Jónsson Skoða
Converting number of barrels of lumpfish roe to ungutted landings based on logbook data / Umreikningur á fjölda tunna af grásleppuhrognum yfir í óslægðan afla byggður á veiðdagbókum. HV 2020-33 2020 James Kennedy, Sigurður Þôr Jónsson Skoða
Langadalsá 2019. Fisktalning, stangaveiði, seiðarannsóknir og laxahrygning. HV 2020-30 2020 Sigurður Már Einarsson Skoða
Efnasamsetning Þingvallavatns 2019. HV 2020-27 2020 Eydís Salome Eiríksdóttir, Alice Benoit-Cattin Skoða
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 2020 – framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2020-28 2020 Valur Bogason, Jón Sólmundsson, Höskuldur Björnsson, Ásgeir Gunnarsson, Hlynur Pétursson, Jóhann Á. Gíslason, Magnús Thorlacius Skoða
af 5 | 244 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?