Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 2019 – framkvæmd og helstu niðurstöður 2019 Valur Bogason, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson Skoða
Verification of macroscopic maturity staging in Iceland‐East Greenland‐Jan Mayen capelin (Mallotus villosus). HV 2019-32 2019 Sigurvin Bjarnason, Birkir Bárðarson, Svanhildur Egilsdóttir, Guðmundur J. Óskarsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Laxár í Dölum 2018. HV 2019-31 2019 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Grímsá og Tunguá 2018. Samantekt um vöktunarrannsóknir. HV 2019-30 2019 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2018 / Research on fish stocks in several rivers at North‐East Iceland 2018. HV 2019-29 2019 Hlynur Bárðarson, Guðni Guðbergsson, Eydís Njarðardóttir, Sigurður Óskar Helgason Skoða
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2019 - framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2019-26 2019 Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Jónbjörn Pálsson, Klara Björg Jakobsdóttir, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Laxár í Leirársveit 2018. HV 2019-25 2019 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
A catalogue of pulsed calls produced by killer whales (Orcinus orca) in Iceland 2008 - 2016. HV 2019-23 2019 Selbmann A., Deecke V. B., Fedutin I. D., Filatova O. A., Miller P. J. O. , Samarra FIP Skoða
Lífríki Hófsár og vatna á vestanverðu Glámuhálendi. Rannsókn unnin vegna fyrirhugaðrar stækkunar Mjólkárvirkjunar í Ísafjarðarbæ. HV 2019-24 2019 Jón S. Ólafsson, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Langá á Mýrum 2018. Samantekt um vöktunarrannsóknir. HV 2019-22 2019 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in 2018 on R/V Árni Friðriksson. HV 2019-21 2019 Anna Heiða Ólafsdóttir, Sigurður Jónsson Skoða
Þéttleiki og stærð urriðaseiða í vatnsföllum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árið 2018. HV 2019-20 2019 Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Vatnalífsrannsóknir í Þórisvatni 2017 og 2018. HV 2019-19 2019 Benóný Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir Skoða
Efnasamsetning grunnvatns á vatnasviði Mývatns. HV 2019-18 2019 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Klóþang í Breiðafirði, útbreiðsla og magn. HV 2019-16 2019 Karl Gunnarsson, Julian M. Burgos, Lilja Gunnarsdóttir, Svanhildur Egilsdóttir, Gunnhildur Georgsdóttir, Victor F. Pajuelo Madrigal Skoða
Vöktun laxastofna á vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2018. HV 2019-17 2019 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vatnaflóki (Didymosphenia geminata) í Dalsá og Fossá í Hrunamannahreppi 2016. HV 2019-15 2019 Sigurður Óskar Helgason, Iris Hansen, Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Vöktun á laxfiskastofnum Norðfjarðarár í kjölfar efnistöku. Áfangaskýrsla 2018 / Monitoring of salmonid populations in River Nordfjardará following quarrying. Status report 2018. HV 2019-14 2019 Sigurður Óskar Helgason, Hlynur Bárðarson Skoða
Kúfskeljarannsóknir í Önundarfirði árið 1999. HV 2019-13 2019 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Stefán Áki Ragnarsson Skoða
Rannsóknir á í lífríki Pennu á Barðaströnd. HV 2019-12 2019 Sigurður Már Einarsson, Jón S. Ólafsson, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Mat á botngerð Blöndu og Svartár, m.t.t. uppeldisskilyrða fyrir laxaseiði. HV 2019-10 2019 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Vöktun laxastofna í Gljúfurá í Borgarfirði 2018. HV 2019-11 2019 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun á stofnum laxfiska í Langadalsá við Ísafjarðardjúp árið 2018 / Monitoring of salmonid fish stocks in River Langadalsá in Ísafjarðardjúp 2018. HV 2019-09 2019 Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun laxa‐ og bleikjustofna á vatnasvæði Hörðudalsár 2018. HV 2019-08 2019 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Fisk‐ og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2018. HV 2019-07 2019 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Fiskgöngur um fiskteljara í Skjálfandafljóti 2018, veiðitölur og vatnshitamælingar 2015 ‐ 2018. HV 2019-06 2019 Benóný Jónsson Skoða
Aerial census of the Icelandic grey seal (Halichoerus grypus) population in 2017: Pup production, population estimate, trends and current status HV 2019-08 2019 Sandra Magdalena Granquist, Erlingur Hauksson Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2018. HV 2019-05 2019 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Recent occurrence and origin of juvenile Atlantic mackerel (Scomber scombrus L.) in Icelandic waters. HV 2019-03 2019 Björn Gunnarsson, Jónas P. Jónasson, Kai Logemann, Guðrún Marteinsdóttir, Guðmundur J. Óskarsson Skoða
Vöktunarrannsóknir í Laugardalsá við Ísafjarðardjúp. HV2019-04 2019 Sigurður Már Einarsson, Ingi Rúnar Jónsson Skoða
Vöxtur rækju í Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi. HV2019-01 2019 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Unnur Skúladóttir Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2018: framkvæmd og helstu niðurstöður / Icelandic Autumn Survey 2018: main results. HV 2018-53 2018 Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Klara Björg Jakobsdóttir, Kristján Kristinsson, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Valur Bogason Skoða
Seiðarannsóknir í Laxá í Miklaholtshreppi 2018. HV 2018-52 2018 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Rannsóknir á kúfskel á Norðvestur‐, Norður‐ og Austurlandi í janúar til júní 1994; Útbreiðsla, þéttleiki, stofnmat, stærðarsamsetning, kynþroski, aldur og vöxtur. HV 2018 50 2018 Guðrún Þórarinsdóttir Skoða
Kortlagning búsvæða við Ísland – Rannsókn B6-2011. HV 2018-48 2018 Julian M. Burgos, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Fiskrannsóknir á Ölfusvatnsá í Grafningi 2015‐2017. HV 2018-51 2018 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Botngerðarmat á vatnasvæði Hítarár á Mýrum 2018 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Vatnsþurrð í Grenlæk 2016. Áhrif á lífríki í vatni. HV 2018-43 2018 Magnús Jóhannsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir, Benóný Jónsson Skoða
Vetrarstyrkur næringarefna og súrefnis í Eyjafirði. HV 2018-46 2018 Sólveig Rósa Ólafsdóttir, Alice Benoit-Cattin Skoða
Afrán á leturhumri (Nephrops norvegicus) í stofnmælingu humars árin 2008 til 2016 2018 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Distribution, abundance, dredge efficiency, population structure and utilitation coefficient in catches of green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis) in the southern part of Breiðafjörður, West Iceland. HV 2018-42 2018 Guðrún Þórarinsdóttir, Anika K. Guðlaugsdóttir Skoða
Bycatch in Icelandic offshore shrimp fishery. HV 2018-45 2018 Haraldur Arnar Einarsson, Georg Haney, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Einar Hjörleifsson Skoða
Rannsóknir á lífríki Djúpavatns og nálægra tjarna á Dynjandisheiði 2018 Sigurður Már Einarsson, Jón S. Ólafsson, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Rækjutegundir við Ísland 2018 Agnes Eydal, Ingibjörg G. Jónsdóttir Skoða
Overview of the contribution of the Marine and Freshwater Research Institute to the CoralFISH project (2008-2012). HV 2018-38 2018 Stefán Áki Ragnarsson, Julian M. Burgos, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Gljúfurá í Húnavatnssýslu 2016 og 2017 ‐ Seiðarannsóknir, greining á veiðitölum, talningar á göngufiski og umhverfisþættir. HV 2018-39 2018 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2017. HV 2018-36 2018 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Reykjadalsá og Eyvindarlækur í S-Þingeyjarsýslu. Seiðabúskapur og veiði 2017. HV 2018-37 2018 Guðni Guðbergsson Skoða
Laxá í Aðaldal 2017. Seiðabúskapur, veiði og endurheimtur gönguseiða. HV 2018-33 2018 Guðni Guðbergsson Skoða
Lax‐ og silungsveiði 2017. HV 2018-35 2018 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
af 3 | 135 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?