Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Fáskrúðsfirði. HV 2020-26 2020 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Guðrún Þórarinsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Vöktunarrannsóknir á stofnum laxfiska Grímsár og Tunguár 2019. HV 2020-24 2020 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Laxár í Leirársveit 2019. HV 2020-25 2020 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Vöktun á laxfiskastofnum Norðfjarðarár í kjölfar efnistöku. Áfangaskýrsla 2019. Monitoring of salmonid populations in River Nordfjardará following quarrying. Status report 2019. HV 2020-21 2020 Sigurður Óskar Helgason, Hlynur Bárðarson Skoða
Laugardalsá 2019. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2020-22 2020 Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Silungurinn í Mývatni ‐ Yfirlit yfir rannsóknir og veiðitölur 1986 ‐ 2019. HV 2020-19 2020 Guðni Guðbergsson Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2019 / Research on fish stocks in several rivers at North‐East Iceland 2019. HV 2020-18 2020 Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir, Friðþjófur Árnason Skoða
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2020 ‐ framkvæmd og helstu niðurstöður /  Icelandic groundfish survey 2020 – implementation and main results. HV 2020-20 2020 Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Vöktunarrannsóknir og viðmiðunarmörk hrygningar í Langá á Mýrum. HV 2020-16 2020 Sigurður Már Einarsson, Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Vöktun laxa og bleikjustofna á vatnasvæði Hörðudalsár 2019. HV 2020-17 2020 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Reyðarfirði. HV 2020-15 2020 Guðrún Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Þéttleiki og stærð urriðaseiða í vatnsföllum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn  árið 2019. HV 2020-13 2020 Friðþjófur Árnason, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir Skoða
Vöktun laxastofna á vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2019. HV 2020-14 2020 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Eyjafirði og Skagafirði. HV 2020-12 2020 Guðrún Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Laxár í Dölum 2019. HV 2020-11 2020 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Vöktun laxastofna í Gljúfurá í Borgarfirði 2019. HV 2020-09 2020 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
A manual for the Icelandic groundfish survey in spring 2020. HV 2020-08 2020 Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir, Valur Bogason Skoða
Vöktun laxastofna í Þverá og Kjarará 2019 / Monitoring of Atlantic salmon stocks in Þverá and Kjarará 2019. HV 2020-07 2020 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Ástand fiskistofna á vantasvæði Hítarár á Mýrum í kjölfar berghlaups í Hítardal. HV 2020-06 2020 Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vatnalíf í nýmynduðu virkjanalóni: Sporðöldulón 2014–2018. HV 2020-05 2020 Benóný Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir Skoða
Viðmiðunarmörk hrygningar í Krossá á Skarðsströnd. HV 2020-03 2020 Sigurður Már Einarsson, Jóhannes Guðbrandsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Húnaflóa. HV 2020-04 2020 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Rannsóknir á laxfiskastofnum Fljótaár, Brúnastaðaár og Reykjaár árið 2017 / Monitoring of salmonid fish stocks in River Fljótaá, River Brúnastaðaá and River Reykjaá 2017. HV 2020-01 2020 Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Laxá í Hvammssveit. Samantekt fiskirannsókna frá 2001 – 2019. HV 2020-02 2020 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2019. HV2019-63 2019 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Tillögur að líffræðilegum og eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum til ástandsflokkunar straum- og stöðuvatna á Íslandi. HV 2019-55 2019 Eydís Salome Eiríksdóttir, Sunna Björk Ragnarsdóttir, Gerður Stefánsdóttir Skoða
Kísilþörungar og hryggleysingjar í Lagarfljóti 2011‒2012. HV 2019-27 2019 Iris Hansen, Jón S. Ólafsson Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2019. Framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2019-62 2019 Kristján Kristinsson, Guðjón Már Sigurðsson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Klara Björg Jakobsdóttir, Valur Bogason Skoða
Life history of juvenile Icelandic cod. HV 2019-61 2019 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Pamela J. Woods, Klara Björg Jakobsdóttir, Jónas P. Jónasson, Bjarki Þór Elvarsson, Jón Sólmundsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrodus droebachiensis) í Ísafjarðardjúpi. HV 2019-60 2019 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2018. HV 2019-58 2019 Ingi Rúnar Jónsson, Guðni Guðbergsson Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Fróðár 2019. HV 2019-59 2019 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in 2019 on R/V Árni Friðriksson. HV 2019-57 2019 Anna Heiða Ólafsdóttir Skoða
Lyf gegn laxalús: virkni, áhrif og notkun. HV 2019-56 2019 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Guðrún G. Þórarinsdóttir Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2018. HV 2019-54 2019 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Gæðaþættir og viðmiðunaraðstæður strandsjávarvatnshlota / Quality Elements and Reference Conditions of Coastal Water Bodies. HV 2019-53 2019 Sólveig R. Ólafsdóttir, Agnes Eydal, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Kristinn Guðmundsson, Karl Gunnarsson Skoða
Skilgreining á gerðum vatnshlota í strandsjó í við Ísland / Typology of Coastal Water Bodies in Iceland. HV 2019-52 2019 Agnes Eydal, Sólveig R. Ólafsdóttir, Héðinn Valdimarsson, Karl Gunnarsson Skoða
Flokkun strandsjávar í vatnshlot. HV 2019-50 2019 Agnes Eydal, Sólveig R. Ólafsdóttir, Karl Gunnarsson, Héðinn Valdimarsson Skoða
Reykjadalsá og Eyvindarlækur í S-Þingeyjarsýslu. Seiðabúskapur og veiði 2018. HV 2019 51 2019 Guðni Guðbergsson Skoða
Örlygsstaðaá í Álftafirði. Áhrif virkjunar á fiskistofna. HV 2019-49 2019 Sigurður Már Einarsson Skoða
Silungurinn í Mývatni ‐ Yfirlit yfir rannsóknir og veiðitölur 1986 ‐ 2018. HV 2019-48 2019 Guðni Guðbergsson Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2018. HV 2019-47 2019 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Laxá í Aðaldal 2018. Seiðabúskapur, veiði og endurheimtur gönguseiða. HV 2019-46 2019 Guðni Guðbergsson Skoða
Endurskoðun á skiptingu strandsjávar í vatnshlot. HV 2019-45 2019 Sólveig R. Ólafsdóttir Skoða
Laxá ofan Brúa. Ástand seiða 2018 og veiði 1973-2018. HV 2019-44 2019 Guðni Guðbergsson Skoða
Helstu niðurstöður vistfræðileiðangurs í Austurdjúp á RS Árna Friðrikssyni í maí 2019. HV 2019-43 2019 Guðmundur J. Óskarsson, Hildur Pétursdóttir, Ayca Eleman Skoða
Population estimate, trends and current status of the Icelandic harbour seal (Phoca vitulina) population in 2018 / Landselstalning 2018: Stofnstærðarmat, sveiflur og ástand stofns. HV 2019-36 2019 Sandra Magdalena Granquist, Erlingur Hauksson Skoða
Vöktun botndýra á djúpslóð umhverfis Ísland. HV 2019-41 2019 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Guðmundur Guðmundsson Skoða
Vöktun á stofnum laxfiska í Úlfarsá árið 2018. HV 2019-39 2019 Friðþjófur Árnason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Lax‐ og silungsveiðin 2018 / Catch statistics for Atlantic salmon Arctic charr and brown trout in Icelandic rivers and lakes 2018. HV 2019-42 2019 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
af 4 | 191 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?