Haf- og vatnarannsóknir (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Könnun á útbreiðslu brimbúts (Cucumaria frondosa) í Húnaflóa 2021. HV 2022-36 2022 Jónas P. Jónasson, Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Aurflóðið í Andakílsá 2017 – afleiðingar þess og framvinda lífríkis. HV 2022-35 2022 Jón S. Ólafsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir, Eydís Njarðardóttir, Iris Hansen, Jóhanna M. Haraldsdóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Rusl á hafsbotni við Ísland: Samantekt á skráningu rusls við kortlagningu búsvæða á hafsbotni 2004-2019. HV 2022-34 2022 Petrún Sigurðardóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Lax á landi. HV 2022-33 2022 Leó Alexander Guðmundsson Skoða
Könnun á útbreiðslu brimbúts (Cucumaria frondosa) í Héraðsflóa 2021. HV 2022-32 2022 Jónas P. Jónasson, Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Vöktun á laxfiskastofnum Norðfjarðarár í kjölfar efnistöku. Áfangaskýrsla 2021 / Monitoring of salmonid populations in River Nordfjardará following quarrying. Status report 2021. HV 2022-31 2022 Sigurður Óskar Helgason, Hlynur Bárðarson Skoða
Lax- og silungsveiðin 2021. HV 2022-30 2022 Guðmunda Björg Þórðardóttir, Guðni Guðbergsson Skoða
Vatnalífsrannsóknir í Krókslóni 2021. HV 2022-29 2022 Benóný Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár. Samantekt fyrir árin 2013 – 2021. HV 2022-28 2022 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 2022 – framkvæmd og helstu niðurstöður / Gillnet survey of spawning cod in Icelandic waters (SMN) 2022 – implementation and main results. HV 2022-26 2022 Valur Bogason, Jón Sólmundsson, Höskuldur Björnsson, Ásgeir Gunnarsson, Hlynur Pétursson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Magnús Thorlacius, Svandís Eva Aradóttir Skoða
Laxá ofan Brúa 1973 - 2021. HV 2022-27 2022 Guðni Guðbergsson Skoða
Laugardalsá 2021. Seiðarannsóknir, stangaveiði og göngufiskur. HV 2022-24 2022 Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun laxa- og bleikjustofna á vatnasvæði Hörðudalsár 2021. HV 2022-25 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Vöktun á laxastofni Laxár í Dölum og landnám laxa ofan Sólheimafoss. HV 2022-23 2022 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Samantekt vöktunar vegna áhrifa sjókvíaeldis á íslenska laxastofna 2021. HV 2022-18 2022 Fjóla Rut Svavarsdóttir, Leó Alexander Guðmundsson, Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson, Guðni Guðbergsson, Ragnar Jóhannsson, Hlynur Bárðarson Skoða
Efnasamsetning Þingvallavatns. Gögn frá árinu 2021. HV 2022-19 2022 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður vaktaðra straumvatna á Suðurlandi. Niðurstöður ársins 2021. HV 2022-20 2022 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Stangveiði og seiðarannsóknir á vatnasvæði Flekkudalsár 2021. HV 2022-22 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Rannsóknir á hrygningu steinbíts (Anarhichas lupus) á Látragrunni. HV 2022-17 2022 Ásgeir Gunnarsson, Hjalti Karlsson, Guðrún Helgadóttir, Julian M. Burgos, Stefán Áki Ragnarsson, Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Vöktun laxastofna í Gljúfurá í Borgarfirði 2021. HV 2022-16 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Þéttleiki og stærð urriðaseiða í vatnsföllum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árið 2021. HV 2022-15 2022 Friðþjófur Árnason, Sigurður Óskar Helgason Skoða
Vatnshlot á virkjanasvæðum. Viðbót við skýrslu Umhverfisstofnunar UST-2020:09. HV 2022-09 2022 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Gerður Stefánsdóttir, Þóra Hrafnsdóttir Skoða
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2022 - framkvæmd og helstu niðurstöður / Icelandic groundfish survey 2022 – implementation and main results. HV 2022-14 2022 Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir, Valur Bogason Skoða
Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2021 / Research on fish stocks in several rivers at North-East Iceland 2021. HV 2022-13 2022 Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason, Eydís Njarðardóttir Skoða
Seiðarannsóknir og veiði í Jökulsá á Dal, hliðarám hennar og Fögruhlíðará 2021. HV 2022-12 2022 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Botnsá í Hvalfirði - samantekt langtímamælinga. HV 2022-05 2022 Hlynur Bárðarson Skoða
Gljúfurá í Húnavatnssýslu 2018-2021. HV 2022-10 2022 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
Vöktunarrannsóknir á laxastofni Langár á Mýrum 2021. HV 2022-11 2022 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Vöktun laxastofna á Vatnasvæði Norðurár í Borgarfirði 2021. HV 2022-08 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Álftafirði. HV 2022-07 2022 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Niðurstöður uppsjávarrannsóknaleiðangurs (IESSNS) umhverfis Ísland á RS Árni Friðriksson í júlí 2021 / Results of the Icelandic part of the International Ecosystem Summer Survey in Nordic Seas (IESSNS) in July 2021 on R/V Árni Friðriksson. HV 2022-06 2022 Anna Heiða Ólafsdóttir, Guðrún Finnbogadóttir, James Kennedy, Sólrún Sigurgeirsdóttir, Svandís Eva Aradóttir Skoða
Fisk- og smádýrarannsóknir í Sogi árið 2021. HV 2022-04 2022 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Fiskirannsóknir á laxastofni Fróðár 2021. HV 2022-03 2022 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Seyðisfirði og Hestfirði 2021. HV 2022-01 2022 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Laxár í Leirársveit 2021. HV 2022-02 2022 Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Jökulfjörðum. HV 2021-61 2021 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Stofnmæling botnfiska að haustlagi 2021. Framkvæmd og helstu niðurstöður. HV 2021-60 2021 Klara Björg Jakobsdóttir, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Helstu niðurstöður vistfræðileiðangurs í Austurdjúp á RS Árna Friðrikssyni í maí 2021 2021 Sigurvin Bjarnason, Ayca Eleman Skoða
Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2021. HV 2021-58 2021 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Botngerðarmat fyrir lax á vatnasvæði Laxár í Miklaholtshreppi. HV 2021-57 2021 Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Rannsóknir á hrygningargöngu loðnu með smábátum sumarið 2021. HV 2021-56 2021 Birkir Bárðarson Skoða
Rannsóknir í Lárvaðli á Snæfellsnesi. HV 2021-55 2021 Fjóla Rut Svavarsdóttir, Sigurður Már Einarsson Skoða
Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2020. HV 2021-54 2021 Ingi Rúnar Jónsson, Friðþjófur Árnason Skoða
The Icelandic harbour seal (Phoca vitulina): Population estimate in 2020, summary of trends and the current status. HV 2021-53 2021 Sandra Magdalena Granquist Skoða
Ljósáta í Ísafjarðardjúpi – nýtanleg auðlind? / Euphausiids in Ísafjarðardjúp - a harvestable resource? HV 2021-52 2021 Ástþór Gíslason, Páll Reynisson, Hjalti Karlsson, Einar Hreinsson, Teresa Silva, Kristján G. Jóakimsson Skoða
Exploratory survey on the abundance and distribution of Calanus finmarchicus southwest of Iceland as a potentially harvestable resource. HV 2021-51 2021 Ástþór Gíslason, Hjalti Karlsson, Kurt Tande, Kristján G. Jóakimsson Skoða
Friðuð svæði innan landhelgi Íslands og viðkvæm vistkerfi. HV 2021-49 2021 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Klara Björg Jakobsdóttir Skoða
Vernd viðkvæmra botnvistskerfa. Samantekt upplýsinga og mat á fimm þáttum er varða viðkvæm botnvistkerfi fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. HV 2021-50 2021 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Stefán Áki Ragnarsson, Julian M. Burgos, Einar Hjörleifsson, Klara Björg Jakobsdóttir, Guðmundur Þórðarson Skoða
Könnun á útbreiðslu skollakopps (Strongylocentrotus droebachiensis) í Norðfjarðarflóa og Miðfirði 2021. HV 2021-48 2021 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Jónas P. Jónasson Skoða
Vöktun á stofnum laxfiska í Úlfarsá 2020. Monitoring of salmonid fish stocks in River Úlfarsá in 2020. HV 2021-47 2021 Friðþjófur Árnason, Fjóla Rut Svavarsdóttir Skoða
af 7 | 322 Færslur | á síðu | icon
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?