Kver (2016-)


Titill Útgáfuár Höfundar
Handbók um Stofnmælingu hrygningaþorsks með þorskanetum (SMN) 2024. KV 2024-05 2024 Valur Bogason, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson Skoða
Vegagerð um Geysissvæðið. Áhrif á lífríki í vatni. KV2024-04 2024 Magnús Jóhannsson Skoða
Handbók um Stofnmælingu botnfiska á Íslandsmiðum 2024. KV 2024-01 2024 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Hjalti Karlsson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Klara Björg Jakobsdóttir, Valur Bogason Skoða
Handbók um stofnmælingu botnfiska að haustlagi KV 2023-5 2023 Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Handbók um stofnmælingu rækju 2023 KV 2023-4 2023 Ingibjörg G. Jónsdóttir Skoða
Handbók um Stofnmælingu hrygningaþorsks með þorskanetum (SMN) 2023. KV 2023-3 2023 Valur Bogason, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson Skoða
Handbók um stofnmælingu botnfiska á Íslandsmiðum 2023. KV 2023-2 2023 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Hjalti Karlsson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Klara Björg Jakobsdóttir, Valur Bogason Skoða
Leiðbeiningar um söfnun sýna til greininga á botnlægum sjávarhryggleysingjum á mjúkum botni. KV 2022-22 2022 Steinunn Hilma Ólafsdóttir Skoða
Leiðbeiningar um söfnun sýna til mælinga á blaðgrænu a og næringarefnum í sjó. KV 2022-19 2022 Kristín J. Valsdóttir, Alice Benoit-Cattin, Kristinn Guðmundsson Skoða
Leiðbeiningar fyrir vettvangskönnun á botnþörungum á hörðum botni í strandsjó. KV 2022-18 2022 Lilja Gunnarsdóttir Skoða
Vatnshlot á virkjanasvæðum. Framhald vinnu við tilnefningu á mikið breyttum vatnshlotum og yfirlit yfir aðgengileg gögn um gæðaþætti. KV 2022-16 2022 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir, Þóra Hrafnsdóttir, Gerður Stefánsdóttir Skoða
Handbók um stofnmælingu botnfiska að haustlagi. KV 2022-15 2022 Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Handbók um sýnatöku þorskungviðis haustið 2022. KV 2022-14 2022 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Christophe Pampoulie, Einar Hjörleifsson, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson Skoða
Leiðbeiningar um söfnun sýna til greininga á hryggleysingjum og púpuhömum rykmýs í straum- og stöðuvötnum. KV 2022-13 2022 Jón S. Ólafsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Leiðbeiningar fyrir gróðurkönnun í stöðuvötnum. KV 2022-12 2022 Haraldur R. Ingvason, Þóra Hrafnsdóttir, Finnur Ingimarsson, Sunna Björk Ragnarsdóttir Skoða
Handbók um stofnmælingu rækju 2022. KV 2022-11 2022 Ingibjörg G. Jónsdóttir Skoða
Leiðbeiningar um söfnun sýna til mælinga á blaðgrænu a í straum- og stöðuvötnum, auk mælinga á blaðgrænu a með handmæli. KV 2022-10 2022 Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Jón S. Ólafsson, Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Fiskrækt á ófiskgengum svæðum á vatnasviði Stóru-Laxár. KV 2022-9 2022 Guðni Guðbergsson, Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Leiðbeiningar um söfnun vatnssýna og mælingar með handmælum á eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum í straum- og stöðuvötnum. KV 2022-8 2022 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Handbók um Stofnmælingu hrygningaþorsks með þorskanetum (SMN) 2022. KV 2022-6 2022 Valur Bogason, Höskuldur Björnsson, Jón Sólmundsson Skoða
Handbók um stofnmælingu botnfiska á Íslandsmiðum 2022. KV 2022-3 2022 Jón Sólmundsson, Hjalti Karlsson, Höskuldur Björnsson, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Valur Bogason, Klara Björg Jakobsdóttir Skoða
Handbók um stofnmælingu botnfiska að haustlagi. KV 2021-9 2021 Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Georg Haney, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason Skoða
Úttekt á fiskrækt í Glórugili og Kumlhólslæk sem falla til Stóru-Laxár. KV 2021-8 2021 Guðni Guðbergsson, Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Fiskrannsóknir í ám á Mýrdalssandi. KV 2021-6 2021 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Efnasamsetning, rennsli og aurburður Norðurár í Norðurárdal. Niðurstöður frá árinu 2020. KV 2021-7 2021 Eydís Salome Eiríksdóttir, Svava Björk Þorláksdóttir Skoða
Vöktun laxfiska í Þingvallavatni 2020. KV 2021-5 2021 Benóný Jónsson, Magnús Jóhannsson Skoða
Vöktun á eðlisefnafræðilegum gæðaþáttum í Þingvallavatni 2020. KV 2021-3 2021 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Report on benchmark assessment and revision of an advisory rule for lumpfish around Iceland. KV 2021-1 2021 James Kennedy, Sigurður Þór Jónsson, Höskuldur Björnsson, Guðmundur J. Óskarsson, Bjarki Þór Elvarsson, Guðmundur Þórðarson Skoða
Efnavöktun í útfalli Þingvallavatns 2019. Greinargerð maí 2020. KV 2020-04 2020 Eydís Salome Eiríksdóttir Skoða
Miðá og Tunguá 2019: Greiningar á stangaveiði og hreistri. KV 2020-03 2020 Jóhannes Guðbrandsson Skoða
Vöktun strandsjávar samkvæmt lögum um stjórn vatnamála. Tillögur að vatnshlotum til vöktunar. KV 2020-02 2020 Eydís Salome Eiríksdóttir, Sólveig R. Ólafsdóttir Skoða
Tillaga að gerðaskiptingu árósa og sjávarlóna á Íslandi. Kv 2019-04 2019 Eydís Salome Eiríksdóttir, Agnes Eydal, Ingi Rúnar Jónsson Skoða
Skipting veiði Þverár, Kjararár og Litlu ‐ Þverár 2018 á milli jarða 2019 Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Rannsóknir á lindarlækjum á Brunasandi vegna lagningar vegar að Orustustöðum í Skaftárhreppi. KV 2019-02 2019 Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson Skoða
Grunnsævið – firðir og flóar eru vagga margra helstu nytjastofna við Ísland. KV 2019-01 2019 Björn Gunnarsson, Höskuldur Björnsson Skoða
Skyldleiki laxastofna í ám á Austfjörðum við aðra laxastofna á Íslandi. KVER 2018-4 2018 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Jón S. Ólafsson, Ingi Rúnar Jónsson, Eydís Njarðardóttir, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Jóhannes Guðbrandsson, Sigurður Már Einarsson Skoða
Greining á mögulegum eldisuppruna 12 laxa sem veiddust í tveimur ám á Vestfjörðum árið 2017 / Analysis of 12 salmon caught in two rivers in the Icelandic Westfjords 2017 to wild or farmed origin. KV 2018-3 2018 Leó Alexander Guðmundsson, Hlynur Bárðarson, Sigurður Óskar Helgason Skoða
Skipting veiði Þverár, Kjararár og Litlu ‐ Þverár 2017 á milli jarða. Samantekt á veiði eftir jörðum fyrir tímabilið 2013 – 2017 2018 Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Skipting veiði Þverár, Kjalarár og Litlu-Þverár 2016 milli jarða 2016 Ásta Kristín Guðmundsdóttir Skoða
Lífríki hafsbotnsins á fyrirhuguðum efnislosunarstað í Hvalfirði 2016 Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Björn Gunnarsson Skoða
Impacts of benthic trawling on sponge community composition around Western Iceland 2016 Chloe Webster Skoða
41 Færslur | á síðu
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?