Ráðgjöf um efri og neðri stofna úthafskarfa

Mynd. Svanhildur Egilsdóttir Mynd. Svanhildur Egilsdóttir

Í dag veitti Alþjóðahafrannsóknaráðið (ICES) ráð um veiðar ársins 2022-2024 fyrir efri og neðri stofna úthafskarfa.

Úthafskarfi – neðri stofn
ICES ráðleggur í samræmi við nýtingarstefnu sem mun leiða til hámarks afraksturs til lengri tíma litið (MSY) að veiðar skuli ekki stundaðar árin 2022, 2023 og 2024.

Hrygningarstofninn hefur minnkað verulega frá því að veiðar úr neðri stofni úthafskarfa hófust í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar. Frá sama tíma hækkaði veiðidánartala mikið og hefur verið mjög há allt frá aldarmótum.

Leiðangrar til að meta stærð stofnsins hafa verið farnir annað hvert ár frá árinu 1999, síðast árið 2021. Niðurstöður þessara leiðangra sýna að stofninn hefur minnkað mikið allt tímabilið. Ráðgjöfin sem nú er kynnt er byggð á líkani sem nýtir m.a. gögn um lengdardreifingu og aldurssamsetningu í veiðum, auk þess að nota gögn úr ofangreindum leiðangri. Niðurstöðurnar eru að stofninn hefur minnkað jafnt og þétt allt frá því um 1995 og er nú langt undir varúðarmörkum (Blim). Jafnframt sýna framreikningar að þótt engar veiðar verði stundaðar næstu tvö árin muni stofninn áfram verða undir varúðarmörkum í lok þess tímabils.

Ekki hefur verið samkomulag milli veiðiþjóða um skiptingu afla um langt skeið. Jafnframt hefur verið ágreiningur um stofngerð og telja Rússar að í Grænlandshafi sé einungis einn stofn og að ástandið sé mun skárra en ICES hefur talið. Hafa þeir því úthlutað veiðiheimildum til rússneskra skipa í samræmi við það og þær heimildir verið langt umfram ráðlagðan heildarafla.

Hlekkur á upplýsingar um ráðgjöfina og forsendur hennar,
og frekari upplýsingar má finna í tækniskýrslu sérfræðinganefndar ICES.(Koma síðar í dag).

Úthafskarfi – efri stofn
Stofnstærð efri stofns úthafskarfa var mæld með bergmálsmælingum árið 2021 og er þetta fyrsta mæling á stofninum síðan árið 2013. Samkvæmt vísitölu stofnstærðar hefur stofninn stækkað umtalsvert frá árinu 2013, þegar mjög lítið mældist, og er mælingin árið 2021 sú hæsta frá árinu 2005. Engar upplýsingar eru um veiðálag og viðmiðunarmörk hafa ekki verið skilgreind fyrir stofninn. Metin stofnstærð árið 2021 er um 20% af því sem var á öndverðum níunda áratug síðustu aldar og er því talin vera undir mögulegum viðmiðunarmörkum. Vegna þessa ráðleggur Alþjóðahafrannsóknaráðið í samræmi við varúðarsjónarmið að ekki skuli stunda beinar veiðar úr efri stofni úthafskarfa árin 2022, 2023 og 2024.

Hlekkur á upplýsingar um ráðgjöfina og forsendur hennar,
og frekari upplýsingar má finna í tækniskýrslu sérfræðinganefndar ICES. (Koma síðar í dag).

Ráðgjöf ICES má í heild sinni finna á vef ráðsins, ices.dk


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?