Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum (SMN) 2022

Ljósm. Svanhildur Egilsdóttir. Ljósm. Svanhildur Egilsdóttir.

Út er komin skýrsla um netarall sem fór fram dagana 27. mars til 21. apríl 2022.

Í skýrslunni eru sýndar lífmassavísitölur helstu fisktegunda sem fást í netaralli, ásamt útbreiðslu háfiska, krabba, sjófugla og sjávarspendýra. Einnig er fjallað um merkingar á hrygningarþorski sem fram hafa farið í netaralli síðustu þrjú ár og gerð grein fyrir fyrstu niðurstöðum.

Stofnvísitala hrygningarþorsks við Ísland hefur verið há frá árinu 2011 og hækkar aftur í ár og er í hámarki, eftir lækkun síðustu tvö ár. Hækkun stofnvísitölu hrygningarþorsks í ár má rekja að mestu til þess að vísitalan hækkar aftur í Breiðafirði og Faxaflóa, en minni breytingar eru á öðrum svæðum. Mest var aukningin í 70-100 cm þorski, að mestu 7 og 8 ára fiskur (árgangar 2015 og 2014). Ágætt samræmi er á þróun stofnvísitalna þorsks úr SMN og stofnmælingum með botnvörpu í mars og október (SMB og SMH). Einnig er sterkt samband milli aldursskiptra fjöldavísitalna hrygningarþorsks úr SMN og fjölda eftir aldri í hrygningarstofni skv. stofnmati, sem sýnir að netarall gefur góða mynd af stærð hrygningarstofnsins á hverjum tíma.

Ástand þorsks (hér metið sem slægð þyngd og þyngd lifrar miðað við lengd) er nálægt meðaltali tímabilsins 1996-2022. Talsverður breytileiki er þó á ástandi á milli svæða, aldurs og lengdarflokka. Verulegar breytingar hafa orðið á meðalþyngd þorsks eftir aldri á rannsóknartímanum. Meðalþyngd hefur aukist við vestanvert landið og við Norðurland, þó hún hafi lækkað aftur síðustu ár. Meðalþyngd þorsks eftir aldri við Suðausturland var há í byrjun, fór síðan lækkandi en hefur aukist aftur. Kynþroskahlutfall eftir aldri breytist ekki mikið hjá algengustu aldurshópum milli ára. Hlutfall hrygna á kynþroskastigi 2 (kynþroska en ekki rennandi) var hærra en í fyrra.

Stofnvísitala ufsa í netaralli hefur verið há frá árinu 2016 og er svipuð í ár ef undanskilið er hámarkið árið 2019. Hækkun stofnvísitölu 2019 var vegna mikillar aukningar á ufsa í Fjörunni og á Bankanum. Í ár eru litlar breytingar milli ára eftir svæðum, nema á Bankanum þar sem vísitalan hækkar. Mest fæst af 7-11 ára ufsa í netaralli og árgangur 2012 (nú 10 ára) hefur verið mest áberandi undanfarin ár. Af breytingum á stofnvísitölum annarra fisktegunda í netaralli má helst nefna að vísitala ýsu hefur verið há síðustu 5 ár og og er nú sú hæsta sem mælst hefur. Vísitölur hrognkelsis og skarkola lækka frá hámarki í fyrra og vísitala tindaskötu mælist sú hæsta frá upphafi.

Smelltu á hlekk til að opna skýrslu.


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?