Sumarstarf í teymi aðfanga og þjónustu

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða einstakling í tímabundna stöðu í teymi aðfanga og þjónustu á starfsstöð stofnunarinnar í Hafnarfirði. Starfið felst í fjölbreyttri vinnu við að þjónusta starfsemi bæði á landi og á sjó.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Ábyrgð á pöntunum og móttöku á aðföngum
  • Að flytja til aðföng sem þarf til starfseminnar
  • Þjónusta við starfsmenn stofnunarinnar
  • Sinna smáviðvikum undir leiðsögn umsjónarmanns fasteigna

Hæfniskröfur

Umsækjandi þarf að hafa gildandi öku- og lyftararéttindi. Krafa er um sjálfstæð vinnubrögð og almenna tölvukunnáttu. Dugnaður, frumkvæði sem og lipurð í samskiptum og samstarfi eru nauðsynlegir eiginleikar. Menntun og/eða starfsreynsla sem nýtist í starfi.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Umsókn skal fylgja:

  • Ítarleg ferilskrá
  • Afrit af prófskírteinum
  • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið
  • Tilnefna skal tvo meðmælendur

Gerð er krafa um að umsækjendur hafi hreint sakavottorð.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina.
Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.
Hafrannsóknastofnun áskilur sér jafnframt rétt til að hafna öllum umsóknum.

Við ráðningu í störf hjá Hafrannsóknastofnun er tekið mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar.

Um Hafrannsóknastofnun

Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafastofnun hafs og vatna, er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði hafs- og vatnarannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Hún heyrir undir matvælaráðuneytið. Stofnunin rekur, auk aðalstöðvar í Hafnarfirði, starfsstöðvar vítt og breitt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hjá stofnuninni starfa að jafnaði um 190 manns í fjölbreyttum störfum.

Gildi stofnunarinnar eru: Þekking - Samvinna - Þor.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 12.06.2023

Nánari upplýsingar veita

Guðmundur I Bergþórsson, Sviðstjóri fjármála og reksturs - gudmundur.i.bergthorsson@hafogvatn.is - 8487226
Berglind Björk Hreinsdóttir, Mannauðsstjóri - berglind.bjork.hreinsdottir@hafogvatn.is - 8916990

Smelltu hér til að sækja um starfið


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?