Sérfræðingur á sviði umhverfisáhrifa sjókvíaeldis

Hafrannsóknastofnun auglýsir eftir sérfræðingi til þess að starfa við fjölbreytt verkefni tengdum umhverfisáhrifum sjókvíaeldis.

Starfið felur í sér rannsóknir og vöktun á lífríki og vistkerfum fjarða ásamt úrvinnslu gagna, túlkun þeirra og miðlun. Starfsstöð getur verið í Hafnarfirði, á Ísafirði eða Neskaupstað.

Ásamt því að vakta umhverfisáhrif sjókvíaeldis á firði metur Hafrannsóknastofnun burðarþol fjarða og gefur álit í tengslum við leyfisveitingar í sjókvíaeldi. Þessi verkefni og önnur sem stofnunin sinnir tengjast og er gert ráð fyrir að nýr sérfræðingur geti tekið þátt í þeirri þverfaglegu teymisvinnu sem á sér stað innan stofnunarinnar.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Úrvinnsla gagna og miðlun niðurstaðna í ræðu og riti.
 • Þátttaka í rannsóknaleiðöngrum og annarri sýnatöku.
 • Aðkoma að skipulagningu rannsókna.

Hæfniskröfur

 • Framhaldsmenntun í líffræði eða skyldum greinum er kostur.
 • Hæfni í gagnaúrvinnslu og notkun tölfræðiforrita (R eða sambærilegt).
 • Þekking og reynsla við að vinna með landupplýsingakerfi er kostur.
 • Metnaður, frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Jákvætt viðmót, samstarfsvilji og lausnamiðuð nálgun.
 • Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að vinna í teymi.
 • Hæfni til að miðla upplýsingum á skýran og skilmerkilegan hátt.
 • Skilyrði að geta tjáð sig í ræðu og riti á íslensku og ensku. Tök á norðurlandamáli er kostur.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra náttúrufræðinga hafa gert.

Umsókn skal fylgja:

 • Ítarleg ferilskrá.
 • Afrit af prófskírteinum.
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
 • Tilnefning a.m.k. tveggja meðmælenda.

Sótt er um starfið á Starfatorgi.
Gerð er krafa um að umsækjendur hafi hreint sakavottorð.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina.
Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.
Hafrannsóknarstofnun áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Við ráðningu í störf hjá Hafrannsóknastofnun er tekið mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar og er fólk af öllum kynjum hvatt til að sækja um.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 02.10.2023

Um Hafrannsóknastofnun

Hafrannsóknastofnun, rannsókna og ráðgjafastofnun hafs og vatna, er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði hafs- og vatnarannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Hún heyrir undir matvælaráðuneytið. Stofnunin rekur, auk aðalstöðvar í Hafnarfirði, starfsstöðvar vítt og breitt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hjá stofnuninni starfa að jafnaði um 190 manns í fjölbreyttum störfum.

Gildi stofnunarinnar eru: Þekking - Samvinna - Þor.

Nánari upplýsingar veita

Hrönn Egilsdóttir, sviðsstjóri umhverfissviðs, hronn.egilsdottir@hafogvatn.is, 695 6705
Sigríður Elva Ármannsdóttir, sérfræðingur á mannauðssviði, sigridur.elva.armannsdottir@hafogvatn.is, 834-2888

Smelltu hér til að sækja um starfið á Starfatorgi

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?