Súgandafjörður

Hnit - 66°07'N 23°29'W
Flatarmál - 17,3 km2
Meðaldýpi - <20 m
Mesta dýpi - 30 m

Súgandafjörður liggur norðan við Önundarfjörð en sunnan við Ísafjarðardjúp. Hann er fremur lítill fjörður, breiðastur í mynni fjarðarins milli Sauðaness og Galtar um 3,3 km en mjókkar fljótt og er minna en 1 km á breidd þegar komið er inn fyrir Suðureyri. Hann er tæpir 14 km á lengd frá fjarðarmynni í botn. Dýpi í fjarðarmynni er 30 m en mun grynnra innar. Flatarmál fjarðarins er rúmlega 17 km2.

Nytjar

Veiðar

Stofnstærðarmat kúfskelja í Súgandafirði 1994.

kúfskel

Mynd. Kúfskel (ljósm. Svanhildur Egilsdóttir).

Kúfskel (Arctica islandica) (1. mynd) finnst nánast allt í kringum Ísland og lifir á 0-200 m dýpi í sendnum leirbotni, sandbotni eða skeljasandbotni. Skelin sem lifir niðurgrafin í sjávarbotninum allt frá því að vera rétt undir yfirborði og niður á 15 cm, er staðbundin en getur hreyft sig upp og niður í bontlaginu með hjálp fótarins. Kúflskelin er sérlega langlíf og hægvaxta dýrategund og getur orðið yfir 400 ára gömul. Skeljarnar eru sérkynja. Veiðar á kúfskel til beitu hafa verið stundaðar á Íslandi frá aldamótunum 1900 en tilraunaveiðar til manneldis hófust fyrst 1987 og svo aftur árið 1995 til útflutnings og var hámarks landaður afli rúm 14000 tonn árið 2003.

Snemma árs 1994 hófust rannsóknir á vegum Hafrannsóknastofnunar á kúfskel við Vestfirði með það markmið að kortleggja útbreiðslu, magn á flatareiningu og stofnstærð í fjörðunum með nýtingu í huga. Einnig voru skeljar úr afla lengdarmældar og vigtaðar. Til rannsóknanna var notaður skelveiðibátur útbúinn vatnsþrýstiplógi. Þess ber að geta að vatnsþrýstiplógurinn veiðir aðallega skeljar stærri en 50 mm og eykst veiðigetan eftir því sem skelin er stærri.

Í Súgandafirði vor tekin 6 tog á 0,8 ferkílómetra svæði og var lífþyngdin að meðaltali 2,1 kg/m2. Stofnstærð var áætluð rúm 1800 tonn á svæðinu. Meðallengdin í afla var 79 mm og lengdardreifingin 31-103 mm. Holdfyllingin var 29.5%.

Heimildir - Súgandafjörður

Gudrún G. Þórarinsdóttir & Sólmundur Einarsson. (1994). Kúfskeljarannsókn (Arctica islandica) á Norðvesturlandi janúar til mars 1994 (Investigation of Arctica islandica in Northwest Iceland, January-March 1994). Hafrannsóknastofnunin, 29 pp.

Gudrún G. Þórarinsdóttir & Sólmundur Einarsson. (1997). Kúfskel við Ísland. Náttúrufræðingurinn, 66 (2), 91-100. 

G. G. Thórarinsdóttir & S. Einarsson. (1996). Distribution and abundance of ocean quahog, Arctica islandica (Linnaeus, 1767), from Icelandic waters. J. Shellf. Res. 15 (3), 729-733.

Lúðvík Kristjánsson. (1980). Íslenskir sjávarhættir I. Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?