Mannauðsstjóri

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa mannauðstjóra. Leitað er að kraftmiklum einstaklingi með reynslu af mannauðsmálum. Staðan heyrir undir svið þróunar, miðlunar og mannauðs. 

Mannauðsstjóri tekur þátt í stefnumótun mannauðsmála á stofnuninni og hefur umsjón með mannauðsmálum. Mannauðsstjóri veitir stjórnendum stuðning, leggur til sérþekkingu og ferla sem styðja mannauðsstefnu stofnunarinnar. 

Helstu verkefni:
• Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni hennar 
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur í mannauðstengdum málum, m.a. við innleiðingu ánægjumæliskvarða á sviði mannauðsmála
• Stuðla að traustri og jákvæðri vinnustaðamenningu sem byggir á gildum Hafrannsóknastofnunar: Samvinna – þekking – þor
• Umsjón með ráðningum, móttöku nýliða og þjálfun starfsmanna.
• Umsjón með fræðslu- og starfsþróunarmálum
• Ábyrgð á ráðningarsamningum og starfslýsingum í samstarfi við stjórnendur/sviðsstjóra
• Þátttaka í mótun og framkvæmd kjaramála
• Aðkoma að stofnanasamningum
• Samskipti við viðeigandi stjórnsýslueiningar s.s. Fjársýslu ríkisins, Kjara- og mannauðssýsluna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála eða skyldra greina
• Viðtæk og mikil starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar
• Haldgóð reynsla af stefnumiðaðri mannauðsstjórnun, fræðslu- og starfsþróunarverkefnum og breytingastjórnun er kostur
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Þekking á kjarasamningum og reynsla af túlkun þeirra
• Góð færni í íslensku og ensku

Um er að ræða fullt starf með starfstöð í Reykjavík en fyrir liggur að stofnunin flytur í Hafnarfjörð á árinu. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt er að umsækjandi geti byrjað sem fyrst.

Óskað er eftir að umsókn fylgi greinargóð ferilskrá yfir menntun og fyrri störf, staðfesting á námi og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og útskýrir atriði í ferilskrá betur, eftir því sem viðkomandi telur þörf á. 

Umsóknarfrestur er til og með 24 febrúar n.k. 

Umsóknir skulu sendar á póstfangið mannaudsstjóri@hafogvatn.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Guðjónsson forstjóri (sigurdur.gudjonsson@hafogvatn.is) og Sóley Morthens sviðsstjóri þróunar, miðlunar og mannauðs (soleymorthens@hafogvatn.is).

Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 190 starfsmenn í þjónustu sinni.


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?