Lausar eru til umsóknar tvær stöður nýdoktora við Hafrannsóknastofnun, staðsett í Hafnarfirði

Lausar eru til umsóknar tvær stöður nýdoktora við Hafrannsóknastofnun, með starfsstöð í Hafnarfirði.

1 – Nýdoktor á sviði flotahegðunar og hagfræði tengdri útgerð fiskiskipa

Staða nýdoktors er auglýst hjá Hafrannsóknastofnun, við starfsstöð stofnunarinnar í Hafnarfirði. Nýdoktornum er ætlað að starfa við rannsóknir á hegðun fiskveiðiflotans og hagrænum hvötum útgerða við bolfiskveiðar á Íslandsmiðum. Um er að ræða þriggja ára stöðu styrkta af Rannís, þar sem nýdoktornum er ætlað rannsaka tækifæri til fiskveiða og aðra þætti þeim tengdum sem stjórna hegðun flotans (heildarafli, samsetning afla, sókn, staðsetning fiskiskipa, stærðarsamsetning, væntur þéttleiki þorsks, veiðarfæri osfrv.) og tengja metnu afurðaverði, sem byggt er á markaðsgögnum, og öðrum kostnaði sem stýrir hagnaði, til þess að skilja betur hvernig aðstæður á markaði geta haft áhrif á stofnþróun og fiskveiðistjórnun.

Verkefnið mun nýta lífmælingagögn sem safnað er af Hafrannsóknastofnun auk upplýsinga um landaðan afla, úr afladagbókum og frá fiskmörkuðum. Æskilegt er því að umsækjendur hafi góðan grunn í gagnagreiningu og haglíkanagerð. Nýdoktorinn mun vinna með tveimur sérfræðingum Hafrannsóknastofnunar, Dr. Pamelu J. Woods og Dr. Bjarka Þór Elvarssyni, auk samstarfs við hagfræðinga og líffræðinga á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands (þeim Dr. Daða Má Kristóferssyni, Dr. Sveini Agnarssyni og Dr. Freydísi Vigfúdóttur) og Umhverfisdeildar Duke háskóla (Dr. Martin Smith).

2 – Nýdoktor á sviði stofnmatsaðferða og vistkerfislíkana

Staða nýdoktors er auglýst hjá Hafrannsóknastofnun, við starfsstöð stofnunarinnar í Hafnarfirði. Nýdoktornum er ætlað að starfa við smíði stofnmats- og vistkerfislíkana af vistkerfi sjávar á hafsvæðinu í kringum Ísland. Um er að ræða þriggja ára stöðu styrkta af Rannís þar sem nýdoktornum er ætlað að vinna að 1) þróun einstakra þátta í aldurs- og lengdarháða líkanaumhverfinu Gadget og R-pakka því tengdu 2) rannsaka getu Gadgets til að ráða við einstaka tilvik með hermunarprófum og 3) vinna með öðrum vistkerfislíkanasmiðum til þess að tengja Gadget sem stofnmatsforrit í vistkerfishermunum Atlantis.

Verkefnið mun nýta lífmælingagögn sem safnað er af Hafrannsóknastofnun auk upplýsinga um landaðan afla, úr afladagbókum og frá fiskmörkuðum. Því er kostur að umsækjendur hafi góðan grunn í gagnagreiningu, tölfræðilegri líkanagerð og stofnmati. Nýdoktorinn mun vinna með tveim sérfræðingum Hafrannsóknastofnunar, Dr. Pamelu J. Woods og Dr. Bjarka Þór Elvarssyni, auk samstarfs við tölfræðinga við Háskóla Íslands (Dr. Gunnar Stefánsson) og við Landbúnaðarháskólann (Dr. Erla Sturludóttir).

Báðar stöður:

Umsækjendur þurfa að hafa lokið doktorsprófi í líffræði, auðlindastjórnun, hagfræði, verkfræði, tölfræði eða hagnýtri stærðfræði.

Æskilegt er að umsækjandi hafi:

 • Sýnt fram á kunnáttu í tölfræði auk meðhöndlunar og úrvinnslu stórra gagnasetta
 • Reynslu af tölfræðilegri líkanasmíði:
  • Nýdoktor 1: geti sýnt fram á kunnáttu við smíði hag-, vistfræði- eða líffræðilíkana
  • Nýdoktor 2: geti sýnt fram á kunnáttu á stofnmatsaðferðum fiskistofna eða tölfræðilegri líkanagerð
 • Góða þekkingu á forritunarumhverfinu R auk almennrar forritunarkunnáttu
 • Birtingar í ritrýndum fræðitímaritum
 • Reynslu af þverfaglegri teymisvinnu
 • Getu til að vinna sjálfstætt og sem hluti af hóp

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra náttúrufræðinga hafa gert.

Umsóknir skulu fylltar út á starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2020. Með umsókn skulu fylgja kynningarbréf, starfsferilsskrá og nöfn tveggja meðmælenda með upplýsingum um hvernig er hægt að ná í þá. Við ráðningu skal leggja fram staðfestingu á doktorsgráðu.

Nánari upplýsingar veita Bjarki Þór Elvarsson (bjarki.elvarsson@hafogvatn.is) og Pamela J. Woods (pamela.woods@hafogvatn.is)

 

Two post-doctoral positions available at the Marine and Freshwater Research Institute, Hafnarfjörður, Iceland.

1 - Post-doctoral researcher in fleet dynamics and fisheries economics

A position is advertised at Marine and Freshwater Research Institute (MFRI) in Hafnarfjörður, Iceland, for a post-doctoral researcher to work on fleet dynamics and fisheries economics of the Icelandic cod stock (Gadus morhua). This is a three-year position funded by a grant received from the Icelandic Research Fund (“United under one cod: complexities of cod fishing and their utility”), in which the post-doctoral researcher will be expected to fit a spatial choice model by linking spatial information in cod fishing opportunities and attributes of fishing activity (catch amount, bycatch amount, effort, location and timing of catch, expected size composition, expected cod density, gear, location and timing of capture) with attribute-specific prices, especially related to size and predicted from a hedonic price model, and other factors that control profitability, to better understand how market factors can influence stock dynamics and fisheries management.

This project will use biological samples from MFRI survey and catch data, fisheries logbook data, and fish market data, so candidates with both a strong background in data analysis and fisheries economics modeling are ideal. The researcher will be located at the MFRI (working alongside Drs. Pamela J. Woods and Bjarki Þ. Elvarsson), which is a leading research institute in northern marine ecosystem science and houses a diverse and lively team of researchers in a friendly work environment.Work will also be in close collaboration with economists at the University of Iceland, Faculty of Economics, School of Social Sciences (Drs. Daði Már Kristófersson, Sveinn Agnarsson, and Freydís Vigfúsdóttir), and Duke University Nicholas School of the Environment (Dr. Martin Smith).

2 – Post-doctoral researcher in stock assessment and ecosystem dynamics

A position is advertised at Marine and Freshwater Research Institute (MFRI) in Hafnarfjörður, Iceland, for a post-doctoral researcher to work on stock assessment and ecosystem modeling of the Icelandic marine ecosystem. This is a three-year position funded by a grant received from the Icelandic Research Fund, in which the post-doctoral researcher will be expected to 1) develop components of the Gadget length- and age-based modeling framework and R package user interfaces to aid in its online accessibility, 2) simulation-test Gadget’s performance under various conditions, and 3) work with ecosystem modelers to link Gadget to as an operating assessment model in ecosystem simulations using Atlantis.

This project will use MFRI survey and catch data, fisheries logbook data, and fish market data, so candidates with both a strong background in statistics and stock assessment modeling are ideal. The researcher will be located at the MFRI (working alongside Drs. Pamela J. Woods and Bjarki Þ. Elvarsson), which is a leading research institute in northern marine ecosystem science and houses a diverse and lively team of researchers in a friendly work environment., Work will also be in close collaboration with statisticians at the University of Iceland (Dr. Gunnar Stefánsson, Mathematics Department, School of Engineering and Natural Sciences) and the Agricultural University of Iceland (Dr. Erla Sturludóttir, Department of Agricultural Science).

For both positions:

Required Qualifications:

PhD. In biology, ecology, natural resource science or management, economics, engineering, statistics, or applied mathematics

Desired Qualifications:

 • Demonstrated capabilities in statistics and analysis of large data sets
 • Modeling skills:
  • Post-doc1: Demonstrated capabilities in economic, ecological, or biological modeling
  • Post-doc 2: Demonstrated capabilities in stock assessment or related statistical modeling
 • Fluency in R statistical programming and other programming skills
 • Peer-reviewed publication history
 • Interdisciplinary experience
 • Works well in a team and independently

Salary payments are in accordance with labor union contracts negotiated between the Ministry of Finance and the Economy and the Association of Icelandic Naturalists (Félag íslenskra náttúrufræðinga).

 

To apply, please send an application to starfatorg.is no later than June 4, 2020. The application must consist a letter of interest, a C.V., and two references with contact information. Upon hiring a certificate of completion of doctoral studies will be required.

For further information contact Pamela J. Woods (pamela.woods@hafogvatn.is) or Bjarki Þór Elvarsson (bjarki.elvarsson@hafogvatn.is).


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?