Haf- og vatnarannsóknir og Kver Hafrannsóknastofnunar

2017

HV 2017-029. Lax- og silungsveiðin 2016. Guðmunda Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson. Reykjavík 2017. 39 s. hafogvatn2017-029
HV 2017-28. Útbreiðsla og ástand seiða og veiði á vatnasvæði Jökulsár á Dal og Fögruhlíðarár 2016. Guðni Guðbergsson og Eydís Njarðardóttir. Reykjavík 2017. 38 s. hafogvatn2017-028
HV 2017-27. Áhættumat vegna mögulegrar erfðablöndunar milli eldislaxa og náttúrulegra laxastofna á Íslandi. Ragnar Jóhannsson, Sigurður Guðjónsson, Agnar Steinarsson og Jón Hlöðver Friðriksson. 38s. hafogvatn2017-027
HV 2017-26. Frjósemi rækju á grunnslóð. Ingibjörg G. Jónsdóttir og Anika K. Guðlaugsdóttir. Reykjavík 2017. 12 s. hafogvatn2017-026
HV 2017-25. Rannsóknir á fiskistofnum nokkurra áa á Norðausturlandi 2016. Hlynur Bárðarson, Ingi Rúnar Jónsson og Eydís Njarðardóttir. Reykjavík 2017. 137 s. hafogvatn2017-025
HV 2017-24. Rannsóknir á fiskstofnum á vatnasvæði Fljótaár árin 2015 og 2016. Friðþjófur Árnason, Ingi Rúnar Jónsson, Ragnhildur Magnúsdóttir og Jónína Herdís Ólafsdóttir. Reykjavík 2017. 24 s.
 hafogvatn2017-024
HV 2017-23. Skýrsla í vinnslu.
 í vinnslu
HV 2017-22. Fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2016. Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson. Reykjavík 2017. 63 s.
hafogvatn2017-022
HV 2017-21. Vöktunarrannsóknir á laxastofni Laxár í Dölum 2016. Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir. Reykjaví 2017. 15 s. hafogvatn2017-021
HV 2017-020. Niðurstöður fisk- og smádýrarannsókna í Sogi árið 2016. Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson. Reykjavík 2017. 11 s hafogvatn2017-020
HV 2017-019. Fiskirannsóknir í Laxá í Leirársveit 2016. Seiðaþéttleiki, göngur og veiði. Ásta Kristín Guðmundsdóttir og Sigurður Már Einarsson. Reykjavík 2017. 19 s. hafogvatn2017-019
HV 2017-018. Flekkudalsá 2016. Samantekt um fiskirannsóknir. Ásta Kristín Guðmundsdóttir og Sigurður Már Einarsson. Reykjavík 2017. 14 s. hafogvatn2017-018
HV 2017-017. Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 2017: Framkvæmd og helstu niðurstöður. Jón Sólmundsson, Björn Ævarr Steinarsson, Hjalti Karlsson, Hlynur Pétursson, Höskuldur Björnsson, Jónbjörn Pálsson, Klara Björg Jakobsdóttir, Kristján Kristinsson og Valur Bogason. Reykjavík 2017. 28 s. hafogvatn2017-017
 HV 2017-016. Rannsóknir á hryggleysingjum í fjörusteinum í Lagarfljóti 2014. Ingi Rúnar Jónsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir, Jónína Herdís Ólafsdóttir og Iris Hansen. 9 s. Í vinnslu
HV 2017-015. Athugun á fiskistofnum í ám og lækjum á Víðidalstunguheiði árið 2016. Friðþjófur Árnason og Ingi Rúnar Jónsson. Reykjavík 2017. 13 s. hafogvatn2017-015
HV 2017-014. Hörðudalsá 2016. Seiðarannsóknir og veiði. Ásta Kristín Guðmundsdóttir, Sigurður Már Einarsson og Jóhannes Guðbrandsson. Reykjavík 2017. 11 s. hafogvatn2017-014
HV 2017-013. Vöktunarrannsóknir á laxastofni Langár á Mýrum árið 2016. Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir. Reykjavík 2017. 23 s. hafogvatn2017-013
HV 2017-012. Botngerðarmat á vatnasvæði Laxár í Dölum. Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir. Reykjavík 2017. 16 s. hafogvatn2017-012
HV 2017-011. Norðurá 2016. Samantekt um fiskirannsóknir. Ásta Kristín Guðmundsdóttir og Sigurður Már Einarsson. Reykjavík 2017. 20 s. hafogvatn2017-011
HV 2017-010. Fæða fiska í vatnsföllum á Vestfjörðum.  Jónína Herdís Ólafsdóttir, Jón S. Ólafsson og Sigurður Már Einarsson. Reykjavík 2017. 12 s. hafogvatn2017-010
HV 2017-009. Aerial census of the Icelandic harbour seal (Phoca vitulina) population in 2016: Population estimate, trends and current status / Landselstalning 2016: Stofnstærðarmat, sveiflur og ástand stofns. Jóhann Garðar Þorbjörnsson, Erlingur Hauksson, Guðjón Már Sigurðsson & Sandra Magdalena Granquist. Reykjavík 2017. 22 s. hafogvatn2017-009
HV 2017-008. Könnun á flatfiski í Faxaflóa sumrin 1995-2013.  Jónbjörn Pálsson og Jón Sólmundsson. Reykjavík 2017. 71 s. hafogvatn2017-008
HV 2017-007. Yfirlit yfir rækjurannsóknir við Ísland, 1988–2015. Ingibjörg G. Jónsdóttir, Guðmundur Skúli Bragason, Stefán H. Brynjólfsson, Anika K. Guðlaugsdóttir og Unnur Skúladóttir. Reykjavík 2017. 92 s. hafogvatn2017-007
HV 2017-006. Vöktun á laxastofnum á vatnasvæði Þverár/ Monitoring of salmon stocks in the Þverá watershed in 2016.   Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir. Reykjavík 2017. 19 s. hafogvatn2017-006
HV 2017-005. Killer whales of Iceland 2006-2015. Report of the Marine and Freshwater Research Institute. Samarra FIP, Tavares SB, Miller PJO and Víkingsson GA.  Reykjavík 2017. 80 s. hafogvatn2017-005
HV 2017-004. Útbreiðsla og þéttleiki seiða laxfiska á Vestfjörðum, frá Súgandafirði til Tálknafjarðar. Leó Alexander Guðmundsson, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir og Sigurður Már Einarsson. Reykjavík 2017. 16 s. hafogvatn2017-004
HV 2017-003. Þéttleiki og stærð urriðaseiða í ám og lækjum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árin 2015 og 2016. Friðþjófur Árnason og Eydís Njarðardótir. Reykjavík 2017. 12 s. hafogvatn2017-003
HV 2017-002. Vöktun á stofnum lax og bleikju í Langadalsá við Ísafjarðardjúp árið 2016/ Monitoring of salmon and
charr fish stocks in Langadalsá in Ísa& arðardjúp in 2016.
Sigurður Már Einarsson, Ingi Rúnar Jónsson og Jónína Herdís Ólafsdóttir. Reykjavík 2017. 20 s.
hafogvatn 2017-002
HV 2017-001. Gljúfurá 2016. Samantekt um fiskirannsóknir. Ásta Kristín Guðmundsdóttir og Sigurður Már Einarsson. Reykjavík 2017. 14 s. hafogvatn2017_001


2016

Kver 2016-003. Skipting veiði Þverár, Kjararár og Litlu – Þverár 2016 á milli jarða.  Ásta Kristín Guðmundsdóttir. Reykjavík 2016.  LOKUÐ SKÝRSLA kver2016_003_uppl
Kver 2016-002. Impacts of benthic trawling on sponge community composition around Western Iceland. Chloe Webster. Reykjavík 2016. 40 s. kver2016_002
Kver 2016-001. Lífríki hafsbotnsins á fyrirhuguðu efnislosunarstað í Hvalfirði. Steinunn H. Ólafsdóttir og Björn Gunnarsson. Reykjavík 2016. 19 s. kver2016_001
HV 2016-010. Laxarannsóknir í Fróðá 2016. Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir. Reykjavík 2016. 9 s. hafogvatn2016_010
HV 2016-009.  Fiskrannsóknir á Ölfusvatnsá í Grafningi árið 2016. Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson. Reykjavík 2016. 8s. hafogvatn2016_009
HV 2016-008. Botngerðarmat á vatnasvæði Gljúfurár í Borgarfirði. Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir. Reykjavík 2016. 13 s. hafogvatn2016_008
HV 2016-007. Frumathugun á lífríki þriggja fjarða í Austur-Barðastrandarsýslu með áherslu á fiskungviði. Björn Gunnarsson. Reykjavík 2016. 29 s. hafogvatn2016-007
HV 2016-006. Atlantic mackerel and horse mackerel egg survey: Icelandic participation 2 – 16 May 2016. Preliminary ReportBjörn Gunnarsson. Reykjavík 2016. 12 s. hafogvatn2016_006
HV 2016-005. Fiskrannsóknir á vatnasvæði Tungufljóts í Biskupstungum árið 2016. Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson. Reykjavík 2016. 10 s. hafogvatn2016_005
HV 2016-004. Icelandic Beam Trawl Survey – Pilot study of 2016. Guðjón M. Sigurðsson og Jónbjörn Pálsson. Reykjavík 2016. 16 s. hafogvatn2016_004
HV 2016-003. Mælingar á brottkasti þorsks og ýsu 2014-2015. Guðjón M. Sigurðsson, Ólafur K. Pálsson, Höskuldur Björnsson, Áslaug E. Hólmgeirsdóttir, Sævar Guðmundsson og Þórhallur Ottesen. Reykjavík 2016. 14 s. hafogvatn2016_004
HV 2016-002. Mat á botngerð Svalbarðsár og hliðaráa hennar. Hlynur Bárðarson, Ingi Rúnar Jónsson, Guðni Guðbergsson og Eydís Njarðardóttir. Reykjavík 2016. 25 s. hafogvatn2016_002
HV 2016-001. Þættir úr vistfræði sjávar 2015. Reykjavík 2016. 47 s. hafogvatn2016_001